20-03-07

Tram 56: een beetje geschiedenis / un peu d'histoire... (1)
Tijd voor een korte duik in de (recente) geschiedenis, namelijk die van tramlijn 56. Tramlijn 56 rijdt vandaag van het station van Schaarbeek via Verboekhoven, Liedts, de noord-zuidverbinding, Kuregem en Sint-Guido (Anderlecht-centrum) naar Marius Renard, vlakbij de grote ring. De voorbije jaren is dat wel even anders geweest. De concrete aanleiding voor deze post is het schema van 56 hiernaast, dat vandaag nog altijd in de 'overdekte straat' te zien is in Brussel-Zuid.

Un peu d'histoire aujourd'hui, c'est-à-dire celle de la ligne 56. Aujourd'hui, le 56 roule de la gare de Schaerbeek via Verboekhoven, Liedts, l'axe nord-sud, Cureghem et Sint-Guidon (Anderlecht-centre) à Marius Renard, tout près du ring. Mais dans les années passées, l'itinéraire à changé quelques fois. Tout d'abord ce qui était l'occasion de ce post: le schéma de la ligne 56 à côté, qui se trouve toujours dans la 'rue couverte' à la Gare du Midi.

Voor een leek moet dit schema, toch al een paar jaar oud, nogal verwarrend gaan. Overal staat aangeduid dat tram 56 naar Marius Renard gaat, en dan krijg je dit te zien: eindhalte Sint-Niklaas, waar er volgens het schema aansluiting is met lijn 98 en... lijn 56? En dat rode stukje na Sint-Niklaas dan?

Dat vraagt allemaal om wat verduidelijking. Terug naar het einde van het vorige millennium, voor 1999: tram 56 reed toen van Schaarbeek station naar het Erasmusziekenhuis, in het uiterste zuidwesten van Brussel, via Bizet (het toenmalige eindpunt van de metro) en de CERIA/COOVI. En toen besliste de regering om de metro door te trekken tot Erasmus, grotendeels via het traject van tram 56. De verlenging was pas in 2003 klaar, maar al in 1999 begonnen de werken, deels op het traject van de tram. Het resultaat: tram 56 werd ingekort tot de halte Sint-Niklaas (ongeveer op de plaats van het huidige metrostation CERIA/COOVI) en het traject Sint-Niklaas - Erasmus werd uitgevoerd door een pendelbus. Dat verklaart ook de rode strook op het schema, dat is die pendelbus (alleen is Erasmus blijkbaar weggeveegd als laatste halte).

Goed, uiteindelijk kwam de metro er in 2003, en het laatste stukje tram 56 was daardoor overbodig geworden. Resultaat: de eindhalte werd Debussy, iets voor Bizet. Maar intussen was er het plan om de tramlijn langs de Marius Renardlaan door te trekken, en vandaag (sinds 2006) zijn die werken klaar en is Marius Renard de eindhalte, terwijl de halte Debussy nu Van Beethoven heet en aan de doorgaande tramlijn ligt.
Maar denk vooral niet dat tram 56 nu z'n definitieve traject heeft, integendeel. Volgend jaar zal tram 81 er waarschijnlijk gaan rijden, waardoor de nieuwe verbinding dus Montgomery - Zuidstation - Marius Renard wordt. Tram 56 zal nog wel bestaan, maar zal enkel het noordelijke stuk Schaarbeek station - Rogier behouden en enkel tijdens de spits rijden (niets meer dan een versterking van tram 55 dus).

Het verloren traject van tram 56 (in de wijk Het Rad) ligt eigenlijk nog wat oostelijker dan de metro, en sinds de inhuldiging van de metro reed er daar dus geen 'openbaar vervoer' meer. Maar daar is in 2006 ook weer verandering in gekomen met de nieuwe buslijn 75 (CERIA/COOVI - Goede Lucht). Tussen CERIA/COOVI en Van Beethoven (ex-Debussy) heeft die bijna helemaal hetzelfde traject als de voormalige tramlijn, en er zijn dan ook een paar oude haltes heropend (Waxweiler, Wauters). Tot slot nog een visuele voorstelling van dit alles (klik voor groter beeld), vergeef me mijn grafische onkunde!

Morgen: de foto's van het voormalige traject Debussy - CERIA/COOVI van tramlijn 56. Benieuwd of er nog veel van overblijft...Pour un(e) profane, le schéma (daté) dans la Gare du Midi probablement bizarre; on lit partout que le 56 roule à Marius Renard, et ici on voit le terminus Nicolas, où, selon le schéma, il y aurait de la correspondance avec les lignes 98 et... 56? Et qu'est-ce que c'est le tronçon rouge alors?

Voilà l'explication. Retournons aux années '90. Avant 1999, le tram 56 roulait de la gare de Schaerbeek à l'hôpital Erasme, qui se trouve toujours dans un environnement rural à Neerpede (Anderlecht). Il roulait via Bizet (le terminus du métro 1B à ce temps) et la CERIA/COOVI. A ce moment, on a décidé de prolonger le métro de Bizet à Erasme, avec un itinéraire parallèle à celui du tram 56. Le prolongement ne sera prêt qu'en 2003, mais déjà en 1999, on a commencé les travaux, en partie sur le trajet du tram 56. Par conséquent, le tram était limité à l'arrêt Saint-Nicolas, très proche du lieu où se trouve la station CERIA/COOVI aujourd'hui. Le tronçon Saint-Nicolas - Erasme était assuré par une navette bus, ce qui explique le tronçon rouge sur le schéma (bien que Erasme a été effacé sur le schéma, je ne sais pas pourquoi).

Bon, finalement le prolongement du métro était prêt en 2003, et le tronçon Bizet - Erasme du tram 56 devenait inutile. Par conséquent, le tram a été limité à l'arrêt Debussy, près de Bizet. Mais entre-temps, il y avait le plan de prolonger la ligne 56 vers Marius Renard, ce qui a été fait quelques années plus tard (en 2006). L'arrêt Debussy a été renommé 'Van Beethoven' et les voies y continuent tout droite maintenant, au lieu de tourner à gauche vers Bizet.
Mais ne pensez pas qu'on va laisser la ligne 56 tranquille maintenant, au contraire; à partir de l'année prochaine, le tram 81 prendra le relais à Anderlecht, le nouveau itinéraire étant donc Marius Renard - Gare du Midi - Montgomery. La ligne 56 sera limitée au tronçon nord, Schaerbeek gare - Rogier. En plus, il est prévu que le tram 56 ne roulera que pendant les heures de pointe, comme renforcement de la ligne 55.

En fait, l'itinéraire abandonné du tram 56 (Bizet-Erasme) se trouve un peu plus vers l'est que la ligne 1B du métro; le quartier à l'est de la chaussée de Mons (La Roue) n'avait par consequént plus de transport en commun à proximité. Mais en 2006, la STIB a créé la ligne de bus 75 (CERIA/COOVI - Bon Air). Entre CERIA/COOVI et Van Beethoven (anciennement Debussy), ce bus suit à peu près la même route que le tram 56 à l'époque. Certains arrêt ont alors été rouverts (Waxweiler, Wauters). Et pour finir encore une visualisation de tout ce que je viens de raconter (en haut)...

Demain: les photos de l'ancien trajet Debussy - CERIA/COOVI de la ligne 56, curieux si on y voit encore beaucoup de traces...

07:00 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

prettig... ...deze korte geschiedenis!!!

Gepost door: Gaston Lagaffe | 20-03-07

Et oui, le Saint-Gilles aura un accès direct à Anderlecht avec la ligne 81, ce qui n'est pas interessent car nous avons déjà la ligne 49!

(encore une fois, très beau shéma!)

Gepost door: iefev | 20-03-07

De commentaren zijn gesloten.