31-03-07

Op visite op lijn 29

Vandaag weer een ritje meegereden met Vanhoolke, op lijn 29. Dat is een lijn van contrasten, zoals er veel zijn in Brussel. Vertrekken aan Hof Ten Berg in het vrij chique Sint-Lambrechts-Woluwe, via de meer gemiddelde wijken van Schaarbeek (omgeving van Diamant) en dan plots in een van de armste buurten van Brussel terechtkomen, Sint-Joost-ten-Node. Dat maakt het ook zo leuk om met dergelijke lijnen mee te rijden, al zijn er wel betere voorbeelden dan de 29 (daar zal Vanhoolke het wel mee eens zijn ;-)).

Aujourd'hui de nouveau un petit tour dans le bus de Vanhoolke, sur la ligne 29. Cette ligne est une ligne avec beaucoup de contrastes: il roule de Hof Ten Berg (Woluwe-Saint-Lambert, quartier plutôt chic) via les quartiers moyens de Schaerbeek (Diamant) à Saint-Josse-ten-Node, l'un des quartiers les plus pauvres à Bruxelles (et il continue encore vers De Brouckère).Vertrek aan Diamant. In alle premetrostations van de grote ring (Diamant > Boileau, tramlijnen 23, 24, 90 (binnenkort 25)) zijn deze schermen, die er al jaren werkloos hingen, intussen in gebruik genomen. Voorlopig geven ze alleen algemene reizigersinformatie, zoals over de wijziging van de tramlijnen. Op termijn moeten ze, zoals in de metro, de eerstvolgende trams aankondigen.

Départ à Diamant. Dans toutes les stations prémétro de la grande ceinture (Diamant > Boileau, lignes 23, 24, 90 (bientôt 25)), ces écrans ont été mis en service. Pour le moment, ils n'affichent que des informations générales sur la STIB, comme le changement des lignes de tram.De bordjes voor het nachtnet (Noctis) beginnen overal te verschijnen, maar vreemd genoeg (nou ja...) staat er nog niets op de MIVB-site. Ik zal een dezer dagen een overzicht posten van het nieuwe nachtnet.

Les panneaux du futur réseau de nuit (Noctis) apparaissent, mais curieusement, on en parle pas encore sur le site de la STIB. Un de ces jours, je vais poster plus d'informations sur le réseau de nuit.Een Mercedes Citaro op lijn 12. Ik heb een paar 12's zien passeren, en allemaal met een Citaro. Dikwijls rijden er ook veel Van Hool A300's op, als er weer een paar Citaro's in panne liggen. Misschien gaat het dan toch de goede kant uit.

Un Mercedes Citaro sur la ligne 12. J'ai vu quelques bus sur le 12, chaque fois un Citaro. Souvent, il y a aussi des Van Hool A300 sur le 12, quand un Citaro est de nouveau en panne.Hier klopt iets niet...

Il y a quelque chose qui ne va pas ici...Idem dito voor de bus van Vanhoolke, maar dan omgekeerd (let op de kleur van de spiegel).

La même chose pour le bus à Vanhoolke, mais à l'inverse (remarquez la couleur du rétro).Van buiten gezien, met onze vriend aan het stuur.

Vue de dehors, notr'ami au volant.Bij Hof Ten Berg is er een 'tijdelijke' omleiding. Een mooi staaltje MIVB-toestanden: eerst was de omleiding gepland tot 09/03, daarna is dat doorgestreept en is er manueel een andere datum bijgeschreven, en intussen is die ook doorgestreept en geldt de omleiding voor onbepaalde duur...

A Hof Ten Berg, il y a une déviaton 'temporaire'. Voilà comment ça va souvent chez la STIB: la déviation était prévue jusqu'au 09/03, après on a barré cette date en la remplaçant par une autre, et entre-temps, on a également barré la nouvelle date, mais sans écrire une autre.Er worden meer en meer bussen herschilderd, en sinds kort wordt ook de band boven de ramen in het zwart gezet (vergelijk met de grijze bus een paar foto's hoger), om deze bussen de 'new look' van de A330 en Citaro mee te geven.

Les bus sont de plus en plus repeints dans la nouvelle livrée, et maintenant on peint aussi la bande au-dessus des fenêtres en noir (comparez-le au bus quelques photos plus haut), pour donner ces bus le 'new look' du A330 et Citaro.Idem dito voor de gelede Van Hools AG300 (stelplaats Delta).

Lâ meme chose pour les Van Hool AG300 articulés (depôt de Delta).Wat krijgen we nu, een A330 op lijn 66? Deze lijn wordt normaal gereden door bussen van Haren, en daar zijn er geen A330's. Misschien een (hoogst uitzonderlijke) test, of een reservechauffeur van Molenbeek (waar de A330's thuishoren) die een bus uit z'n eigen stelplaats meenam.

Eh, un A330 sur le 66? Cette ligne est normalement désservie par des bus du depôt de Haren, et il n'y a pas des A330 là-bas. Peut-être un essai (assez rare), ou un chauffeur de réserve de Molenbeek (où les A330 sont stationnés) qui utilise un bus de son propre depôt.

00:09 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

27-03-07

Foto-update

Een kleine verzameling foto's van de afgelopen weken, die niet bij een of andere 'tour' thuishoorden.

Quelques photos des semaines passées, qui ne font pas partie d'un 'tour'.Tram 2049 op lijn 92, aan Verboekhoven (ook op Wikipedia).

Tram 2049 sur la ligne 92, à Verboekhoven.Tram 7912 op lijn 52, aan De Wand (ook op Wikipedia). In de verte het Atomium...

Tram 7912 sur la ligne 52, à De Wand. On voit aussi l'Atomium...Tram 7906 op lijn 55 (beperkt tot het Zuidstation) aan Thomas (ook al op Wikipedia).

Tram 7906 sur la ligne 55 (barré Midi) à Thomas.De 'stofzuiger' van de MIVB, die allerlei vuiligheid van de tramsporen opzuigt. Hij is meestal 's nachts actief en je herkent hem aan het helse lawaai, dat de hele straat wakker maakt.

L'"aspirateur" de la STIB, qui aspire tout genre de saloperie des voies. Il fait son travail pendant la nuit et on le reconnait à son bruit d'enfer, qui reveille toute la rue.Nog eens een T2000 (2010) op lijn 92, maar dit keer (volledig!) in de nieuwe kleuren.

De nouveau un T2000 (2010) sur le 92, mais cette fois-ci (entièrement!) dans la nouvelle livrée.Help! Maar serieus, ik weet wel dat die film 'S.O.S.' hier per ongeluk opgezet is (aan de voorkant was het de normale), maar waar dient hij eigenlijk voor?

Au secours! Mais sérieusement, je sais bien que ce film 'S.O.S.' a été mis par accident, mais à quoi sert-il normalement?Kijk nog maar eens goed naar deze tram 90 (in de nieuwe kleuren), nu het nog kan...

Regardez bien ce tram 90 (dans la nouvelle livrée), tant que c'est encore possible...Opnieuw een herschildere PCC, deze keer op lijn 52 aan Van Praet. Meestal wordt lijn 52 met driedelige PCC's (T7900) gereden.

De nouveau un PCC dans la nouvelle livrée, cette fois-ci sur le 52 à Van Praet. Normalement, le 52 est roulé avec des PCC de la série T7900.Het interieur van zo'n 'vernieuwde' PCC. Eerlijk gezegd vind ik het een achteruitgang, de stof op de stoelen en banken doet niet echt modern aan. De MIVB had misschien beter deze oncomfortabele stoelen en banken vervangen door exemplaren zoals op de 7900, meer plaats en veel zachter.

L'intérieur d'un PCC 'renové'. Franchement, je trouve que c'est une régression; le revêtement des sièges me fait pas une impression moderne. La STIB avait mieux remplacé ces sièges inconfortables par des sièges comme on voit dans les tram de la série 7900.Bus 8713 (Van Hool A300) van het depot Haren op lijn 47 naar Vilvoorde Brug, volop aan het draaien aan de Van Praetbrug.

Bus 8713 (Van Hool A300) du depôt de Haren sur la ligne 47 vers Vilvoorde Brug, en train de tourner près du pont Van Praet.Een mooie T4000 (4004) op lijn 23 komt juist de korte tunnel bij Van Praet uitgereden.

Un beau T4000 (4004) sur le 23 vient du sortir du petit tunnel avant Van Praet.Een vrouwelijke chauffeur krijgt haar T3000-opleiding in stel 3006, dat vorig jaar een paar weken in Zweden (Stockholm) doorgebracht heeft voor tests. De foto is genomen aan Prinses Elisabeth, op het stukje spoor (Prinses Elisabethlaan > Lambertmontlaan) dat normaal door tramlijn 24 gebruikt wordt.

Une conductrice recoit son écolage T3000 dans la motrice 3006, qui a passé quelques semaines en Suède (Stockholm) pour des épreuves. La photo a été prise à Princesse Elisabeth, sur les voies (av. Princesse Elisbath > bd. Lambertmont) qui sont normalement employés par la ligne 24.Aardgasbus 8696 op lijn 59 aan de eindhalte Bordet (voor het grote publiek dan toch, want hij rijdt nog langs het depôt), met de immer sympathieke Gaston aan het stuur.

Le bus à gaz 8696 sur la ligne 59 au terminus Bordet (pour le grand publique, parce qu'il passe encore devant le depôt), avec Gaston - toujours très sympa, lui - au volant.Citaro nummer 8859 (stelplaats Molenbeek) aan Beurs, klaar om een dienst op lijn 95 aan te vatten (film nog niet geactiveerd).

Citaro no. 8859 (depôt de Molenbeek) à Bourse, prêt à commencer son service sur le 95 (le film n'était pas encore activé).Zelfde plaats, zelfde lijn, maar deze keer wel een Van Hool AG300 van Delta.

Même lieu, même ligne, mais cette fois-ci un Van Hool AG300 de Delta.Een panoramafoto van het premetrostation in Brussel-Noord. Links het spoor naar Thomas (noorden), rechts de twee sporen naar de kopsporen in Rogier (voorlopig buiten gebruik, binnenkort waarschijnlijk gebruikt door de nieuwe lijn 25) en uiterst rechts het normale spoor naar Rogier en verder (zuiden). Foto staat ook op Wikipedia.

Une photo panoramique de la station prémétro de la Gare du Nord. A gauche la voie vers Thomas (nord), à droite les deux voies vers le terminus à Rogier (temporairement hors services à cause de travaux, mais bientôt employé par la nouvelle ligne 25) et à l'extrême droite la voie vers Rogier et plus loin (sud).Opnieuw een panoramafoto, deze keer van de Churchillrotonde aan de gelijknamige tramhalte. Links wachten trams 3, rechts trams 23. Foto staat ook op Wikipedia.

De nouveau une photo panoramique, cette fois-ci du rond-point Churchill. Les trams de la ligne 3 attendent à gauche, les trams de la ligne 23 à droite.

11:41 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

25-03-07

Carnaval?

Een mens zou bijna denken dat het carnaval is bij de MIVB. Waarom? Vanwege de trams en bussen die met allerlei rare kleurtjes rondrijden. Bussen die al helemaal in het grijs zijn maar nog een gele spiegel hebben en vice versa, trams die helemaal in het grijs herschilderd zijn op een klein (maar wel goed zichtbaar) vlakje na, splinternieuwe trams waarvan de voorkant helemaal afgeschuurd (wit) is? Een paar voorbeelden:

On dirait que c'est carnaval chez la STIB! Pourquoi? A cause de tout les trams et bus qui roulent avec des couleurs étranges. Des bus qui sont entièrement repeints en gris sauf un seul rétro jaune et vice versa, des trams repeints en gris sauf une petite face (mais bien visible), des trams flambant sur lesquelles on a décapé la peinture, etc. Quelques exemples:Ik vind de herschilderde T2000's best wel mooi, maar op voorwaarde dat ze helemaal herschilderd zijn! Dit exemplaar (nummer 2019) is helemaal in de nieuwe kleuren, op deze kleine vlakjes na (twee aan elke kant). Op die plaats vallen ze natuurlijk nogal op, het geeft nogal een amateuristische indruk.

J'aime bien les T2000 dans les nouvelles couleurs, mais à condition qu'ils soient complètement repeints! Cet exemplaire (le 2019) a encore des petites faces en jaune (deux à chaque côté). A cet endroit, ça tire bien l'oeil, on pourrait penser que c'est de l'amateurisme.Een bus in de oude kleuren... behalve de spiegel! Zo zijn er veel voorbeelden (zowel grijze bus met gele spiegel als gele bus met grijze spiegel), meestal met de andere spiegel trouwens.

Un bus dans les anciennes couleurs... sauf le rétro! Il y a beaucoup d'exemples comme ça (aussi bien bus gris avec rétro jaune que bus jaune avec rétro gris), en général c'est l'autre rétro (près de la porte) qui a une autre couleur.Een andere categorie dan de perikels met de oude/nieuwe kleuren, maar ook het vermelden waard: de laatste tijd rijden er verschillende T3000's rond met een helemaal afgeschuurde (dus witte) voorkant. Geen flauw idee waarom.

Une autre catégorie que les problèmes avec les nouvelles/anciennes couleurs, mais aussi digne de mention: ce dernier temps, j'ai vu déjà plusieurs T3000 sur lesquelles on a décapé la peinture. Aucune idée pourquoi.

Is er iemand die een zinnige verklaring heeft voor deze 'kleurvoorvallen'? Est-ce qu'il y a quelqu'n qui peut dire quelque chose de sensé à ce propos?

22:07 Gepost door MIVB-reiziger in Kleine of grote bedenking | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Adieu tram 90, bienvenue tram 25!

Il y a quelques jours, la STIB a présenté la nouvelle phase du réarrangement du réseau. Cette phase commence le 16 avril, le lundi après les vacances de Pâcques. Quelques lignes de tram seront suprrimées/modifiées, on ne touche pas encore au réseau bus (si ce n'est que des bus articulés commenceront à rouler sur quelques lignes). Le changement le plus important, c'est la suppression de la ligne 90 et la mise en service de la nouvelle ligne 25, en grande partie pour compenser la suppression du 90. Les changements ligne par ligne, avec une note critique si nécessaire.

La ligne 23 sera prolongée de Churchill/Vanderkindere jusqu'à la Gare du Midi, pour compenser la suppression du 90. Pour éviter tout malentendu: ce prolongement n'est que TEMPORAIRE. Il est prévu que le 23 roulera de nouveau jusqu'a Churchill/Vanderkindere quand la ligne 4 sera mise en service et le 3 renforcé (probablement en 2008). Je pense que la STIB se fourvoie une faute grave de ne pas souligner que le 23 n'est que temporairement prolongé; il y a eu beaucoup de grognement quand on a scindé le 3 et 23, et maintenant que tout le monde s'y est plus ou moins habitué, on crée de nouveau une liasion directe entre Uccle/Ixelles/Etterbeek et le centre-ville. Ca va être gaie en 2008, quand on va de nouveau le limiter à Churchill...

Le 24 alors. Maintenant, le 24 est une genre de ligne fantôme (il existe, mais personne ne le connait) entre la gare de Schaerbeek et Boondael, surtout comme renforcement du 23, parce qu'il ne roule que pendant les heures de pointe. A partir d'avril, le 24 sera encore plus un renforcement du 23, car le terminus deviendra Vanderkindere au lieu de Boondael. Le 24 aura alors tous ces arrêts en commun avec le 23, sauf Schaerbeek gare. La STIB parle de 'meilleures fréquences', mais je suppose que cette ligne ne roulera toujours que pendant les heures de pointe.

Une nouvelle ligne! Le 25 est le successeur de la ligne 90. Entre Rogier et Buyl, il suivra le même trajet que le 90 aujourd'hui; à partir de là, il roulera vers Boondael, remplacant le 24 (qui est dévié à Vanderkindere). J'ai toujours entendu qu'on allait employer des T2000 (les trams qui roulent sur le 91-92-93-94) pour le 25 (remarquez aussi tous les T2000 que j'ai déjà vus en 'épreuves' dans le tronçon prémetro de la grande ceinture), mais la STIB dit que les 'nouveaux trams' rouleront sur le 25. Quand même du T3000/T4000 alors?

Je ne sais pas si le terminus à Rogier sera déjà prêt dans quelques semaines, donc il est possible que le 25 et le 3 seront de nouveau mariés pour un certain temps (comme le 90 et le 3 aujourd'hui). D'autre part, cela implicerait que les (T2000/)T3000/T4000 rouleront déjà dans l'axe nord-sud...

Le tram 90 sera donc supprimé. Son itinéraire n'est evidemment pas entièrement abandonné; le nouveau 25 roulera sur le tronçon Rogier-Buyl et le 23 prolongé sur le tronçon Buyl - Gare du Midi. Les voyageurs n'auront pas à leur plaindre, du moins si les T3000/T4000 rouleront en effect sur le 25. Il faut aussi admettre que le 90 n'a(vait) pas un itinéraire très logique; je ne compte plus les fois que j'ai vu des touristes ou profanes qui voulait se diriger de Rogier ou la Gare du Nord vers la Gare du Midi, ne pas savant que le 90 fait ce grand détour. Mais comme amateur du transport en commun, il reste dommage de voir disparaitre une ligne, certainement une ligne avec une telle histoire.

Encore un changement sur le 93: cette ligne sera limité à l'arrêt Legrand, à la fin de l'avenue Louise (le nouvel itinéraire sera donc Schaerbeek gare - Legrand). La STIB est toujours en train de construire le terminus à Legrand, on voit bien les travaux en passant (avec le 23/90/94). Le trajet abandonné Legrand - Marie-José restera desservi par la ligne 94, et le nouveau 25 roulera aussi sur le tronçon Buyl - Marie-José. Le 93 sera probablement complètement supprimé en 2008 (compensé par des renforcements du 92 et 94).

Les autres lignes de tram et bus restent inchangées, mais cela ne dura pas longtemps: la prochaine phase, qui sera beaucoup plus radicale, est prévue pour juillet 2007.

12:47 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

23-03-07

Adieu tram 90, welkom tram 25!

Onlangs is weer de nieuwste fase van de herschikking van het netwerk voorgesteld. Deze fase gaat in op 16 april, de eerste dag na de paasvakantie. Enkel sommige tramlijnen zullen veranderingen ondergaan, aan het busnetwerk wordt voorlopig niet geraakt (behalve dat sommige buslijnen bijvoorbeeld gelede bussen zullen krijgen, maar dat is allemaal nog niet definitief). De belangrijkste verandering is de afschaffing van lijn 90 en (grotendeels ter compensatie daarvan) de creatie van lijn 25. Een overzicht per lijn, met de nodige kritische noten.

Tramlijn 23 wordt in het zuiden verlengd van Churchill/Vanderkindere naar het Zuidstation, om het verdwijnen van tramlijn 90 te compenseren. De MIVB lijkt er geen aandacht aan te besteden, dus doe ik het maar: deze verlenging is TIJDELIJK! Volgend jaar wordt de nieuwe tramlijnen 4 in dienst gesteld en de bestaande 3 versterkt, en dan zal tramlijn 23 weer beperkt worden tot Vanderkindere. Ik denk dat de MIVB hier een grote vergissing begaat; er is gigantisch veel gemopper geweest over de effectieve splitsing van de lijnen 3 en 23 destijds. En net nu de mensen het ongeveer gewend zijn (dat gaat meestal nogal traag), creëren ze opnieuw een doorgaande verbinding!

Ik denk dat dat nog vuurwerk zal geven als deze maatregel weer ongedaan wordt gemaakt. Mensen kunnen het over het algemeen maar moeilijk verkroppen (en terecht) als ze iets moois krijgen (een doorgaande verbinding tussen Ukkel/Elsene/Etterbeek en het Zuidstation, in moderne trams) dat hen dan achteraf weer wordt afgenomen. Hier had wat mij betreft een stuk meer communicatie achter mogen zitten, op z'n minst om de mensen duidelijk te maken dat dit TIJDELIJK is.

Tramlijn 24 dan. Nu is die een soort spooklijn (hij is er wel, maar bijna niemand kent hem) tussen Schaarbeek station en Boondaal, vooral als versterking van lijn 23, want momenteel rijdt lijn 24 alleen tijdens de spitsuren (en dan nog dikwijls beperkt tot Buyl). Vanaf april zal lijn 24 al helemaal een versterking van lijn 23 zijn, want het zuidelijke eindpunt wordt Vanderkindere. Op Schaarbeek station na heeft lijn 24 dan dus al zijn haltes gemeen met lijn 23. De MIVB blijft nogal vaag over het aanbod ('betere frequenties'), maar ik vermoed dat deze lijn nog altijd enkel tijdens de spitsuren zal rijden.

Een nieuwe tramlijn! Tramlijn 25 is de opvolger van tramlijn 90. Tussen Rogier en Buyl volgt deze tramlijn hetzelfde traject als zijn voorganger; vanaf daar gaat het via het voormalige traject van lijn 24 (omgelegd naar Vanderkindere) en het nog altijd actuele traject van lijn 94 naar de ULB en Boondaal. Het traject is dus Rogier - Boondaal. Er is tot nu toe dikwijls gefluisterd dat er T2000-trams ingezet zullen worden op deze lijn (oudere lagevloertrams, die nu vooral op de lijnen 91-92-93-94 rijden). Dat vermoeden werd alleen maar sterker toen ik zag hoeveel T2000's testritten aan het uitvoeren waren in het premetrogedeelte van de grote ring.

Maar vreemd genoeg zegt de MIVB op haar site dat 'de gloednieuwe trams' ingezet zullen worden op deze lijn. Dus toch T3000/T4000? De toekomst zal het uitwijzen, meer kan ik niet zeggen. Ik weet ook niet of de eindsporen in Rogier klaar zullen zijn tegen april, dus het is mogelijk dat de nieuwe lijn 25 nog een tijdje gekoppeld rijdt aan lijn 3, zoals dat nu al het geval is met lijn 90. Anderzijds zou dat laatste betekenen dat er dan T2000/T3000/T4000 in de noord-zuid zal rijden, dat zou ook weer een primeur zijn. Afwachten dus.

Het is dus definitief: tramlijn 90 wordt helemaal afgeschaft. Er gaat natuurlijk geen traject verloren, want het grootste gedeelte (Rogier-Buyl) wordt overgenomen door de nieuwe lijn 25. Het zuidelijke gedeelte (Buyl-Zuidstation) wordt tijdelijk overgenomen door lijn 23. De reizigers zullen er wellicht alleen maar beter van worden (als er tenminste inderdaad 'gloednieuwe trams' rijden op lijn 25), en het is wel een feit dat lijn 90 nogal een onlogische reisweg had; hoeveel toeristen en leken heb ik al niet op deze lijn gezien die van Rogier naar het Zuidstation wilden, en niet beseften dat tram 90 wel een heel grote omweg maakt. Maar als OV-liefhebber blijf je het natuurlijk jammer vinden dat een lijn verdwijnt, zeker omdat lijn 90 al een lange geschiedenis heeft.

Nog een verandering op lijn 93: die wordt in het zuiden beperkt tot de halte Legrand (nieuwe traject dus Schaarbeek station - Legrand), aan het einde van de Louizalaan. Daar is de MIVB nu nog volop de kopsporen aan het bouwen, je moet er maar eens op letten als je er passeert. Het verloren traject Legrand - Marie-José wordt nog altijd bediend door lijn 94, en op het stuk Buyl - Marie-José zal ook de nieuwe lijn 25 rijden. Op termijn zal lijn 93 waarschijnlijk helemaal verdwijnen; dat zou opgevangen moeten worden door hogere frequenties op lijn 92 (noordelijke stuk) en lijn 94 (zuidelijke stuk).

Alle andere tram- en buslijnen blijven voorlopig ongewijzigd. Maar lang zal dat niet duren; de volgende fase, die een stuk ingrijpender zal zijn, is voorlopig gepland voor juli 2007.

La version francophone suivra cet après-midi.

06:30 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

21-03-07

Tram 56: een beetje geschiedenis / un peu d'histoire... (2)

Ziehier de beelden, zoals beloofd. Het voormalige stuk Debussy (nu Van Beethoven) - Sint-Niklaas (nu metro CERIA/COOVI) van tramlijn 56, of tenminste: wat ervan overblijft.

Voilà les photos, comme promis. L'ancien trajet Debussy (maintenant Van Beethoven) - Saint-Nicolas (maintenant métro CERIA/COOVI) de la ligne 56, ou plus exactement: ce qu'il en reste.Het kruispunt van de Koning Soldaatlaan/Marius Renardlaan met de Claude Debussystraat. Hier sloeg tram 56 jarenlang linksaf (komende van rechts op de foto), maar nu gaat het rechtdoor. De Koning Soldaatlaan/Marius Renardlaan heeft intussen een nieuwe laag asfalt gekregen en daarbij zijn de oude sporen genadeloos afgesloten.

Le carrefour de l'avenue du Roi Soldat/avenue Marius Renard et la Rue Claude Debussy. Le tram 56 tournait à gauche ici (venant de droite sur la photo), maintenant il continue tout droite. L'avenue du Roi Soldat/avenue Marius Renard a reçu du nouveau asphalte, ce qui à coupé les voies vers la Rue Debussy pour toujours.Iets verder in de Debussystraat. Hier lag (ligt) een verbinding tussen de sporen, die de trams gebruikten om te keren (sinds 2003, toen Debussy de eindhalte werd). Zo te zien hebben ze er intussen een laagje asfalt over gekwakt; is de MIVB bang dat iemand ineens een tram uit zijn broekzak haalt om even te gaan joyriden op de oude sporen? Het zou dan nog een paardentram moeten zijn, want de bovenleiding is ook al lang weggehaald.

Un peu plus loin dans la Rue Debussy. Ici il y avait une communication entre les voies, employée pas les trams pour tourner (depuis 2003, quand Debussy est devenu le terminus). Apparament, on a mis un peu d'asphalte dessus; la STIB a-t-elle peur que quelqu'un va tout d'un coup sortir un tram de sa poche, pour aller faire une balade sur ces voies?Nog iets verderop in de straat. Deze foto is genomen vanuit bus 75, die nu op dit traject rijdt (dus don't shoot the pianist, shoot the MIVB-carwashers!).

Encore plus loin dans la rue. Cette photo a été prise dans le bus 75, qui y roule maintenant (donc don't shoot the pianist, shoot the STIB carwashers!).De bus in kwestie, op het Minister Wautersplein. Dit is een midi-Vanhool (A308), een stuk kleiner dan zijn grote broer, de Vanhool A300. Je zou 'm bijna 'schattig' vinden, hoewel deze bus nog altijd een stuk groter is dan pakweg een bestelwagen.

Voilà le bus en question, sur la place Ministre Wauters. Il s'agit d'un Vanhool 'midi' (A308), qui est beaucoup plus petit que son grand frère (le A300). On dirait prèsque qu'il est 'mignon', malgré qu'il est toujours beaucoup plus grand qu'une camionnette, par exemple.Ook hier is nieuw asfalt gelegd; enkel op het aardestukje zie je de tramsporen nog. De tram maakte een kleine cirkel rond dit plein, altijd handig om eventueel rechtsomkeert te kunnen maken; bij de aanleg van deze sporen was er nog lang geen sprake van trams met twee stuurposten.

Ici aussi, on a remplacé l'asphalte; les voies de tram ne sont par conséquent que visible à côté, dans la terre. Le tram faisait un petit cercle sur cette place, probablement pour pouvoir faire demi-tour (les trams n'avait pas encore deux postes de conduite à l'époque...).Iets verderop (Aardbeienstraat) ligt deze bussluis, wellicht om het sluipverkeer van de Bergensesteenweg tegen te houden. Zo'n bussluis is trouwens niet voor al het verkeer effectief; net voor de foto reed bijvoorbeeld een Mercedes Sprinter (bestelwagen) er zonder enige moeite over.

Plus loin, dans la Rue des Fraises, on a installé cette écluse à bus, probablement pour combattre la circulation dans les petites rues (voulant éviter la Chaussée de Mons) du quartier ici.Blijkbaar bestaan er geen speciale borden voor een bussluis, dus zetten ze er maar een waarschuwingsbord 'kanaal'... moet kunnen!

Apparemment, il n'y a pas de panneaux pour une écluse à bus, donc qu'est-ce qu'on fait... on y installe un panneau 'canal'! Pourquoi pas!Na deze bussluis gaat het normale traject rechtdoor, maar er is ook een lus die leidt naar de campus van de CERIA (op de achtergrond). De sporen zijn nog lichtjes zichtbaar onder het asfalt. Dit was het eindpunt van de beperkte diensten CERIA/COOVI - Zuidstation, die tijdens de spits reden.

Après l'écluse, la traject régulier continue tout droite, mais il y aussi un crochet qui mène au campus de la CERIA. On voit encore les voies, au-dessous de l'asphalte. Ce crochet était le terminus des services partielles CERIA/COOVI - Gare du Midi, qui roulaient pendant les heures de pointe.Het laatste zichtbare stukje sporen, in de Raymond Ebrantstraat.

Le dernier bout visible, dans la Rue Raymond Ebrant.Juist om de hoek ging het verder. Nu is er alleen nog modder en gras te zien, en verderop nog twee palen van de bovenleiding.

Juste après le coin, le traject continuait. Aujourd'hui, on ne voit que la boue et l'herbe.En het spoor loopt helemaal dood hier aan de Bergensesteenweg. Ik denk dat de rest (richting Erasmus) helemaal weggehaald is bij de aanleg van de metro, correct me if I'm wrong!

Et ici, à la Chaussée de Mons, c'est terminé. Je pense que le restant (direction Erasme) a entièrement été enlevé quand on a construit le métro; correct me if I'm wrong!Het busstationnetje bij het metrostation CERIA/COOVI, gebruikt door de lijnen 98 en 75. De film van het busje 75 was juist aan het switchen van Nederlands naar Frans, vandaar het rare beeld.

La petite station de bus à CERIA/COOVI, désservi par les lignes 98 et 75. Le film du bus 75 était en train de changer (néerlandais -> français), donc ne pensez pas qu'il roule à 'Bde Lucht' ;-).

21:51 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

20-03-07

Tram 56: een beetje geschiedenis / un peu d'histoire... (1)
Tijd voor een korte duik in de (recente) geschiedenis, namelijk die van tramlijn 56. Tramlijn 56 rijdt vandaag van het station van Schaarbeek via Verboekhoven, Liedts, de noord-zuidverbinding, Kuregem en Sint-Guido (Anderlecht-centrum) naar Marius Renard, vlakbij de grote ring. De voorbije jaren is dat wel even anders geweest. De concrete aanleiding voor deze post is het schema van 56 hiernaast, dat vandaag nog altijd in de 'overdekte straat' te zien is in Brussel-Zuid.

Un peu d'histoire aujourd'hui, c'est-à-dire celle de la ligne 56. Aujourd'hui, le 56 roule de la gare de Schaerbeek via Verboekhoven, Liedts, l'axe nord-sud, Cureghem et Sint-Guidon (Anderlecht-centre) à Marius Renard, tout près du ring. Mais dans les années passées, l'itinéraire à changé quelques fois. Tout d'abord ce qui était l'occasion de ce post: le schéma de la ligne 56 à côté, qui se trouve toujours dans la 'rue couverte' à la Gare du Midi.

Voor een leek moet dit schema, toch al een paar jaar oud, nogal verwarrend gaan. Overal staat aangeduid dat tram 56 naar Marius Renard gaat, en dan krijg je dit te zien: eindhalte Sint-Niklaas, waar er volgens het schema aansluiting is met lijn 98 en... lijn 56? En dat rode stukje na Sint-Niklaas dan?

Dat vraagt allemaal om wat verduidelijking. Terug naar het einde van het vorige millennium, voor 1999: tram 56 reed toen van Schaarbeek station naar het Erasmusziekenhuis, in het uiterste zuidwesten van Brussel, via Bizet (het toenmalige eindpunt van de metro) en de CERIA/COOVI. En toen besliste de regering om de metro door te trekken tot Erasmus, grotendeels via het traject van tram 56. De verlenging was pas in 2003 klaar, maar al in 1999 begonnen de werken, deels op het traject van de tram. Het resultaat: tram 56 werd ingekort tot de halte Sint-Niklaas (ongeveer op de plaats van het huidige metrostation CERIA/COOVI) en het traject Sint-Niklaas - Erasmus werd uitgevoerd door een pendelbus. Dat verklaart ook de rode strook op het schema, dat is die pendelbus (alleen is Erasmus blijkbaar weggeveegd als laatste halte).

Goed, uiteindelijk kwam de metro er in 2003, en het laatste stukje tram 56 was daardoor overbodig geworden. Resultaat: de eindhalte werd Debussy, iets voor Bizet. Maar intussen was er het plan om de tramlijn langs de Marius Renardlaan door te trekken, en vandaag (sinds 2006) zijn die werken klaar en is Marius Renard de eindhalte, terwijl de halte Debussy nu Van Beethoven heet en aan de doorgaande tramlijn ligt.
Maar denk vooral niet dat tram 56 nu z'n definitieve traject heeft, integendeel. Volgend jaar zal tram 81 er waarschijnlijk gaan rijden, waardoor de nieuwe verbinding dus Montgomery - Zuidstation - Marius Renard wordt. Tram 56 zal nog wel bestaan, maar zal enkel het noordelijke stuk Schaarbeek station - Rogier behouden en enkel tijdens de spits rijden (niets meer dan een versterking van tram 55 dus).

Het verloren traject van tram 56 (in de wijk Het Rad) ligt eigenlijk nog wat oostelijker dan de metro, en sinds de inhuldiging van de metro reed er daar dus geen 'openbaar vervoer' meer. Maar daar is in 2006 ook weer verandering in gekomen met de nieuwe buslijn 75 (CERIA/COOVI - Goede Lucht). Tussen CERIA/COOVI en Van Beethoven (ex-Debussy) heeft die bijna helemaal hetzelfde traject als de voormalige tramlijn, en er zijn dan ook een paar oude haltes heropend (Waxweiler, Wauters). Tot slot nog een visuele voorstelling van dit alles (klik voor groter beeld), vergeef me mijn grafische onkunde!

Morgen: de foto's van het voormalige traject Debussy - CERIA/COOVI van tramlijn 56. Benieuwd of er nog veel van overblijft...Pour un(e) profane, le schéma (daté) dans la Gare du Midi probablement bizarre; on lit partout que le 56 roule à Marius Renard, et ici on voit le terminus Nicolas, où, selon le schéma, il y aurait de la correspondance avec les lignes 98 et... 56? Et qu'est-ce que c'est le tronçon rouge alors?

Voilà l'explication. Retournons aux années '90. Avant 1999, le tram 56 roulait de la gare de Schaerbeek à l'hôpital Erasme, qui se trouve toujours dans un environnement rural à Neerpede (Anderlecht). Il roulait via Bizet (le terminus du métro 1B à ce temps) et la CERIA/COOVI. A ce moment, on a décidé de prolonger le métro de Bizet à Erasme, avec un itinéraire parallèle à celui du tram 56. Le prolongement ne sera prêt qu'en 2003, mais déjà en 1999, on a commencé les travaux, en partie sur le trajet du tram 56. Par conséquent, le tram était limité à l'arrêt Saint-Nicolas, très proche du lieu où se trouve la station CERIA/COOVI aujourd'hui. Le tronçon Saint-Nicolas - Erasme était assuré par une navette bus, ce qui explique le tronçon rouge sur le schéma (bien que Erasme a été effacé sur le schéma, je ne sais pas pourquoi).

Bon, finalement le prolongement du métro était prêt en 2003, et le tronçon Bizet - Erasme du tram 56 devenait inutile. Par conséquent, le tram a été limité à l'arrêt Debussy, près de Bizet. Mais entre-temps, il y avait le plan de prolonger la ligne 56 vers Marius Renard, ce qui a été fait quelques années plus tard (en 2006). L'arrêt Debussy a été renommé 'Van Beethoven' et les voies y continuent tout droite maintenant, au lieu de tourner à gauche vers Bizet.
Mais ne pensez pas qu'on va laisser la ligne 56 tranquille maintenant, au contraire; à partir de l'année prochaine, le tram 81 prendra le relais à Anderlecht, le nouveau itinéraire étant donc Marius Renard - Gare du Midi - Montgomery. La ligne 56 sera limitée au tronçon nord, Schaerbeek gare - Rogier. En plus, il est prévu que le tram 56 ne roulera que pendant les heures de pointe, comme renforcement de la ligne 55.

En fait, l'itinéraire abandonné du tram 56 (Bizet-Erasme) se trouve un peu plus vers l'est que la ligne 1B du métro; le quartier à l'est de la chaussée de Mons (La Roue) n'avait par consequént plus de transport en commun à proximité. Mais en 2006, la STIB a créé la ligne de bus 75 (CERIA/COOVI - Bon Air). Entre CERIA/COOVI et Van Beethoven (anciennement Debussy), ce bus suit à peu près la même route que le tram 56 à l'époque. Certains arrêt ont alors été rouverts (Waxweiler, Wauters). Et pour finir encore une visualisation de tout ce que je viens de raconter (en haut)...

Demain: les photos de l'ancien trajet Debussy - CERIA/COOVI de la ligne 56, curieux si on y voit encore beaucoup de traces...

07:00 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |