08-04-07

Kleine rondrit op zaterdag / petit tour le samedi

Gisteren een kleine rondrit gedaan in onder meer Anderlecht, Sint-Gillis, Ukkel en de Heizel. Ziehier de mooiste en markantste foto's.

Hier, un petit tour à entre autres Anderlecht, Saint-Gilles, Uccle et le Heysel. Voilà les photos les plus belles et marquantes.De Brouckère, de rolband ('rollend trottoir') die het premetrostation met het metrostation verbindint. In de genoemde richting is die rolband is al een paar weken kapot. Deze sticker mag dan ook met een flinke korrel zout genomen worden.

De Brouckère, le trottoir roulant qui relie la station prémétro à la station de métro. Dans le sens mentionné, ce trottoir est cassé depuis quelques semaines. Il ne faut pas prendre ce méssage à la lettre, alors.Tram 56 aan zijn nieuwe (nu toch al bijna een jaar) eindpunt aan Marius Renard (Anderlecht), aan de ring. In het weekend wordt de 56 meestal met 7900's gereden. Af en toe is er nog een gewone 7700/7800 te zien, zoals op de achtergrond.
In de week zijn de 7900's van Molenbeek (van waaruit de 56 gereden wordt) meestal allemaal in gebruik op lijn 19, en soms ook op de 18 en 83. In het weekend zijn de 7900's ook op deze laatste twee lijnen algemener te zien; de 18 wordt bovendien grotendeels door het depot van de Koningslaan gereden, en daar zijn er nog meer 7900's vrij tijdens het weekend.

Tram 56 à son nouveau terminus (qui a quand même déjà presqu'un an) à Marius Renard (Anderlecht), près du ring. Pendant le week-end, le 56 est généralement roulé en 7900. De temps en temps, on voit aussi un 7700/7800, comme sur l'arrière-plan.
En semaine, les 7900 de Molenbeek (depôt du 56) sont normalement employés pour le 19, et parfois aussi pour le 18 et 83. Pendant le week-end, ces deux lignes sont aussi généralement roulés en 7900; le 18 est de plus en grande partie désservi par le depôt de l'Avenue du Roi, où il y a encore plus de 7900 libres pendant le week-end.Dezelfde tram op het keerspoor, onder de ring.

Le même tram sur les voies à tourner, en dessous du ring.Een Van Hool new A330 op lijn 46 aan de halte De Tollenaere (genoemd naar de gelijknamige laan). De bestemming op de film (De Brouckère) was wel degelijk zichtbaar, maar ik denk dat de frequentie van het scherm te laag is om altijd zichtbaar te zijn op de foto (met een lage sluitertijd bij helder weer). Bij de nieuwe trams hetzelfde probleem.

Un Van Hool new A330 sur la ligne 46 à l'arrêt De Tollenaere. La destination (De Brouckère) était visible sur le film, mais je pense que la fréquence de l'écran est trop bas pour toujours être visible sur une photo (avec une durée d'exposition basse, le temps qu'il faisait). J'ai le même problème avec les films des nouveaux trams.Het informatiescherm in de new A330's (en ook in de nieuwe gelede Mercedes Citaro's). Dát is pas handig voor de reiziger, je ziet direct alle aansluitingen. Zelfs in de nieuwe trams wordt dit systeem nog niet gebruikt, maar de mogelijkheid (zowel visueel als auditief) bestaat wel. Maar dan nog is het geen mooi kleurenscherm met alle aansluitingen zoals hier.

L'écran d'information dans les new A330 (et aussi dans les nouveaux Mercedes Citaro articulés). Très utile pour les voyageurs, on voit toutes le correspondances. Même dans les nouveaux trams, on emploie pas encore ce système, bien que la possibilité (visuellement et auditivement) existe.Het Van Hool-midibusje 8004 (type A308) op lijn 75, aan Westland Shopping.

Le midibus Van Hool 8004 (type A308) sur la ligne 75, à Westland Shopping.Zelfde plaats, maar hier een Van Hool A500 die zijn dienst op lijn 89 aanvat.

Même lieu, mais ici un Van Hool A500 qui commence son service sur le 89.Verderop, niet ver van het Peterbospark, passeert ook de 49.

Plus loin, près du Parc du Peterbos, le 49 s'arrête également.Die 49 meegevolgd tot Sint-Gillis, halte Verhaegen (vlakbij het Zuidstation). Daar valt direct het tramdepôt van de Koningslaan op.

J'ai pris ce 49 jusqu'à Saint-Gillis, l'arrêt Verhaegen (près de la Gare du Midi). Le depôt de tram de l'Avenue du Roi se fait remarquer.Een tram 7900 rijdt het depôt binnen, met (zoals te verwachten) de film 'Geen dienst'...

Un tram 7900 entre le depôt, en film 'Réservé'...... maar niet aan de andere kant! Waarschijnlijk op het verkeerde knopje gedrukt (de film vooraan en achteraan kunnen apart ingesteld worden). Het is heel onwaarschijnlijk dat deze tram een dienst op de 56 heeft gedaan, want die wordt (zoals hierboven vermeld) gereden door het depot van Molenbeek.

... mais pas à l'autre côté! Probablement, le chauffeur s'est trompé de nombre du film (les films en devant et derrière peuvent être régles séparément). Il est improbable que ce tram a vraiment fait un service sur le 56, puisque cette ligne est desservie par le depôt de Molenbeek.De loods waar de tram (tweede van links, nog verder aan het rijden) juist binnengereden is. In de Koningslaan staan vooral 7900's (gebruikt op de 52 en 55, in het weekend ook de 18) en een kleiner aantal 7700/7800's (gebruikt op de 18).

L'hangar dans lequel le tram (le deuxième à gauche, toujours en train de se garer) vient de rentrer. Dans l'Avenue du Roi, il y a surtout des 7900 (employés sur le 52 et 55, pendant le week-end aussi sur le 18) et un nombre de 7700/7800 (employés sur le 18).Dezelfde loods, maar het westelijke stuk (aparte ingang).

Le même hangar, mais la partie d'ouest (avec une propre entrée).De werkplaats 'Belgrado', naast het depôt. Let ook op het bordje op de deur, dat is het label 'milieuvriendelijke onderneming' dat deze werkplaats toegekend is.

L'atelier 'Belgrade', tout près du depôt. Remarquez la plaque sur la porte; cette plaque montre le label 'Entreprise eco-dynamique' que cet atelier à reçu.Een andere Van Hool new A330, deze keer op de lijn 50. De lijnkleur rond de 50 was wel degelijk groen, maar is zoals gezegd moeilijk om deze films waarheidsgetrouw te fotograferen.

Un autre Van Hool new A330, ici sur la ligne 50. La couleur autour du 50 était verte, mais comme je viens de dire, il est difficile de prendre ces films en photo véridiquement.Een 7900 op de 18, die zoals gezegd meestal met dit type tram gereden wordt in het weekend.

Un 7900 sur le 18, qui, comme j'ai dis, est généralement roulé en ce type de tram pendant le week-end.De 7913 op de lijn 52.

Le 7913 sur la ligne 52.In het premetrostation van het Zuidstation zijn nu ook al informatieschermen geïnstalleerd (zoals op de grote ring, zie een paar posts eerder). Ik heb er niet op gelet of het in de andere stations van het stuk Zuidstation-Albert ook zo is.

Dans la station prémétro de la Gare du Midi, on a également installé des écrans d'information (comme sur la grande ceinture, mentionné dans mon tour sur le 29). Je n'ai pas vu si ces écrans ont également été installés sur les autres stations du tronçon Gare du Midi-Albert.Aan Churchill-Vanderkindere heeft de MIVB (volgens mij alleen op weekdagen) tegenwoordig een supervisor gezet, die het drukke tramverkeer daar (manoeuvrerende 3 en 23, 90 die moet passeren) in goede banen moet leiden. Het zal je job maar zijn, de hele dag in zo'n hokje zitten...

A Churchill-Vanderkindere, il y a un superviseur sur place (uniquement dans la semaine, je pense), pour régler la circulations des trams (3 en 23 manoeuvrants, 90 qui doit passer etc). Cela ne me semble pas un boulot très agréable, rester dans cette cabine toute la journée...Nog een weekje, en dan is het definitief afgelopen...

Encore une semaine, et c'est fini...Nog eens.

Encore une fois.Lijn 60 (stelplaats Delta) aan De Brouckère, waar hij enkel in het weekend naartoe rijdt. In de week is hij beperkt tot het Centraal Station. Let ook op de mooie spiegel...

La ligne 60 (depôt de Delta) à De Brouckère. On ne voit ceci que pendant le week-end, parce que pendant la semaine, le 60 est limité à la Gare Centrale. Remarquez le rétro...Het tramstation aan de Heizel, gebruikt door de 23 en 81.

La station de tram au Heysel, employé par le 23 et 81.De 3018 op lijn 23.

Le 3018 sur le 23.Zie ik nu dubbel?

Je vois double?Opvallend: de tramicoontjes geven een T2000 weer, maar ik denk niet dat er hier ooit al een T2000 in actieve reizigersdienst heeft gereden.

Remarquable: les icônes de tram montrent un T2000, mais je ne pense pas qu'un seule T2000 a déjà roulé en service commercial ici.Tot slot een A500 (stelplaats Jacques Brel, Molenbeek) op lijn 84, Heizel - Beekkant. Let ook op de rookpluim die juist tevoorschijn komt onder de nummerplaat (werd een paar seconden later nog groter), van de verwarming?

Pour finir un A500 (depôt de Jacques Brel, Molenbeek) sur le 84, Heysel - Beekkant. Remarquez le filet de fumée qui sort du bus, juste en dessous de la plaque d'immatriculation. Vient-il du chauffage?

14:25 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Tres chouette reportage! Cependant, j'ai déjà remarqué quelque 7700/7800 sur du 56 avec ce dépot. A vérifié.

;);)

Gepost door: iefev | 09-04-07

Merci bien, mais bizarre que l'Avenue du Roi fait du 56. Cela peut exceptionnellement arriver quand il y a un problème à Molenbeek (tram en panne, manque de chauffeurs, ...), mais ce n'est pas du tout habituel. Mais tout d'abord, comment sais-tu que ces 7700/7800 venaient de l'Avenue du Roi?

Gepost door: MIVB-reiziger | 09-04-07

Parce que j'ai déjà vu un 56 / Midi roulé vers le dépot. C'est peut-être exeptionnel.

Gepost door: iefev | 11-04-07

De commentaren zijn gesloten.