04-05-07

Vernieuwing van de 7900 / Rénovation du 7900

Een mooie illustratie bij het vorige bericht, over de geschiedenis van de PCC-trams. Daar heb ik ook gesproken over de vernieuwing van deze trams, waarbij ze dus aan de buitenkant in de nieuwe MIVB-kleuren gezet worden en aan de binnenkant een 'nieuw' interieur krijgen. Dit proces heeft wat voeten in de aarde: ze worden op twee verschillende plaatsen behandeld, en dat vereist een paar transfers. Onlangs had ik het geluk dat er juist zo'n transfer voorbijreed, dus hierbij een woordje uitleg...

Une belle illustration de l'histoire ci-dessous, sur l'histoire des trams PCC. J'ai parlé de la rénovation des trams, dans laquelle on leur repeint dans les nouvelles couleurs de la STIB à l'extérieur et un 'nouvel' intérieur. Cette rénovation n'est pas une mince affaire: les travaux de rénovation sont faites à deux endroits, et cela implique quelques transferts. Récemment, j'ai eu la chance de voir passer un tel transfert. Un petit mot d'explication...Op het eerste gezicht lijkt dit een normale 7900, het gebeurt wel meer dat er hier een 'Geen dienst' voorbijrijdt... alleen, wat hangt er achteraan aan?

A première vue, rien de spécial ici, il arrive souvent qu'il y a un tram en 'Réservé' ici... mais qu'est-ce que c'est à l'arrière du tram?Daar komt de aap uit de mouw: deze 7931 heeft een niet nader te identificeren, enigszins gehavende 7900 op sleeptouw. De verbinding tussen de twee trams is duidelijk zichtbaar. Hieronder uitleg over hoe dit kan.

Et voilà: ce 7931 remorque un autre 7900, qui n'a, disons, pas l'air 'complet'. On voit bien le raccord entre les deux trams. L'explication se trouve ci-dessous.Gezien langs de andere kant. In de stuurpost aan deze kant (achteraan de tram dus) zit blijkbaar ook iemand van de dienst rollend materieel, wellicht om een oogje in het zeil te houden.

Vu de l'autre côté. Dans la poste de conduite de cette côté (l'arrière du tram, donc), il y a aussi quelqu'un du matériel roulant, sans doute pour surveiller la 'remorque' précieuse.En zo verdwijnt het konvooi richting centrum.

Et comme ça, le convoi continue vers le centre.

Hoe kunnen we het verklaren dat er ineens een half afgewerkte tram op de publieke sporen gesleept wordt? Zoals gezegd wordt het renovatiewerk op twee plaatsen gedaan: enerzijds de tramwerkplaats 'Kuregem' (die in Brussel-centrum ligt, niet ver van Kuregem zelf - een 'wijk' van Anderlecht), en anderzijds de remise in Haren. Die laatste remise wordt vooral door de bussen gebruikt, maar er zijn ook tramvoorzieningen; zo worden de nieuwe trams (3000 en 4000 recentelijk) hier geleverd, klaargemaakt en pas daarna naar de remise in Elsene overgebracht. Idem dito trouwens voor de metro; de eerste 'Boa' (nieuw metrotype) staat nu in de remise Haren op de sporen en zal later naar de metroremise Delta overgebracht worden, via de spoorlijn (!) 26. Er zijn trouwens ook werkzaamheden begonnen om hier in Haren een echte tramremise uit te bouwen.

Terug naar onze renovatie. De te renoveren tram komt dus eerst naar Haren voor wat voorbereidende werkzaamheden, zoals verf die al wat afgeschuurd wordt. Vervolgens gaat de tram, normaal gezien op eigen kracht, naar de werkplaats Kuregem (transfer 1), waar de grote werken beginnen: het interieur wordt verwijderd en allerlei dingen (bekabeling, elektriciteit, ...) worden vervangen. Intussen ziet de tram er een beetje uit als een wrak en is het dus hoog tijd om hem weer naar Haren te brengen (transfer 2), dit keer op sleeptouw (aangezien bijna alles eruit is gehaald). In Haren wordt de tram helemaal herschilderd en vervolgens teruggebracht naar de werkplaats Kuregem (transfer 3). De foto's hierboven tonen dus deze transfer: de tram is pas herschilderd (kijk hoe hij blinkt) en wordt, nog altijd half uitgekleed, teruggebracht naar de werkplaats Kuregem. Daar zal ten slotte het 'nieuwe' interieur geïnstalleerd worden en wordt de tram klaargemaakt om weer zelfstandig te kunnen rijden.

Comment expliquer qu'un tram 'déshabillé' se fait remorquer sur le réseau publique? Comme j'ai dis, la rénovation est faite à deux endroits: d'une part l'atelier 'Cureghem' (à Bruxelles-centre, près de Cureghem - un 'quartier' d'Anderlecht), d'autre part le dépôt de Haren. Ce depot est surtout employé par les bus, mais il y aussi des équipements pour les trams; les nouveaux trams (récemment les 3000 et 4000) y sont livrés et préparés, et après ils sont envoyés au dépôt tram d'Ixelles. La même chose pour le métro; le premier 'Boa' (nouveau type de métro) a été livré ici et il sera bientôt transféré au dépôt métro de Delta, via la voie ferrée (!) de la ligne 26. La STIB a également commencé des travaux pour construite un vrai dépôt de tram à Haren.

Retournons à la rénovation. La tram à rénover vient donc d'abord à Haren, où il subit quelques travaux préparatoires. Ensuite, le tram est transféré à l'atelier Cureghem (transfert 1), où les grands travaux commencent: on enlève l'intérieur et remplace toute genre de choses (câblage etc). Après cela, le tram est un peu comme une épave, donc il est grand temps de le ramener à Haren (transfert 2). Là, on repeint le tram et il est ensuite de nouveau transféré à Cureghem (transfert 3). Les photos montrent donc ce transfert: le tram vient d'être repeint (remarquez comment elle brille, cette motrice) et il est, toujours 'déshabillé', transféré à l'atelier de Cureghem. Là, enfin, on installe le 'nouvel' intérieur et on prépare le tram à faire des services voyageurs, de nouveau.

01:32 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Il manque Molenbeek :-) Salut !

Dans les transferts, il t'en manque un : le désamiantage de ces motrices se fait sur une des voies du dépôt de Molenbeek (rue d'Enghien), qui a été spécialement équipée ("emballage plastique", système de filtration, ...) pour la société privée qui fait ce travail délicat.

Je pense que c'est : Cureghem (démontage) -> Molenbeek (désamiantage) -> Haren (peinture) -> Cureghem (remontage)

Gepost door: SteF | 05-05-07

Kunt u me even helpen , Kurgem is dit molenbeek of waar is die depot . welke lijn en tram rijdt daar voor bij dat is Rue Enghien niet he

Gepost door: Thalys | 08-05-07

Thalys: De werkplaats (geen depot!) Kuregem ligt nog net in Brussel-stad, bij de grens met Kuregem (= wijk van Anderlecht). De 18 en 82 passeren er vlakbij; tussen de haltes Bodegem en Anderlechtsepoort buigen er sporen af, die leiden naar de vlakbijgelegen werkplaats. Het depot aan de Edingenstraat / Rue d'Enghien in Molenbeek heeft niets te maken met de werkplaats Kuregem.

SteF: merci de nouveau, je vais le changer! Mais les 7700-7800, subissent-ils aussi ce désamiantage?

Gepost door: MIVB-reiziger | 09-05-07

De commentaren zijn gesloten.