17-05-07

Werken op het Verboeckhovenplein / Travaux pl. Verboeckhoven

Het anders drukke Verboeckhovenplein in Schaarbeek, het kruispunt van de tramlijnen 55, 56, 92 en 93, en de buslijnen 58 en 59 (halte Verboekhoven, zonder c!), is momenteel helemaal afgesloten voor het verkeer. De reden: de tramsporen worden helemaal vernieuwd. Dat is op en rond dit plein vaker nodig dan op andere plaatsen, omdat (1) er dagelijks honderden trams passeren, (2) al die trams een bocht en helling moeten nemen op het plein en (3) de sporen niet al te diep in de grond zitten (het plein is gedeeltelijk eigenlijk een brug over de spoorlijn 161 , Brussel-Noord - Brussel-Schuman - Namen) en dus een minder stevige basis hebben. Een paar beelden.

La place Verboeckhoven (Cage aux Ours) à Schaerbeek, là où les lignes de tram 55, 56, 92 et 93 et les lignes de bus 58 et 59 se croisent, est fermée à la circulation. La raison: le renouvellement des voies de tram. On doit le faire plus souvent qu'ailleurs à Bruxelles, car (1) des centaines de trams y passent chaque jour, (2) tous ces trams doivent prendre un virage et une côte et (3) les voies n'ont pas une base profonde, étant donné que cette place et en partie un pont au-dessus de la voie ferrée de la ligne 161 (Bruxelles-Nord - Bruxelles-Schuman - Namur). Quelques images.De Maarschalk Fochlaan (tramlijnen 92-93) opengebroken.

L'avenue Maréchal Foch (lignes de tram 92-93) dépavée.De oude tramsporen worden doorgesneden.

On coupe les vielles voies.Vervolgens worden ze weggenomen.

Ensuite, on les enlève.Direct daarna worden de nieuwe sporen al gelegd.

On commence à poser les nouvelles voies.En klaar (op de afwerking na).

Et voilà!Aan de andere kant van het plein, de Prinses Elisabethlaan (tramlijnen 56-92-93), is men intussen ook begonnen.

A l'autre côté de la place, l'avenue Princesse Elisabeth (lignes de tram 56-92-93), on a également commencé.Tramlijn 56 werd bijgevolg beperkt tot de Van Ooststraat, tramlijn 55 bleef over het plein rijden. Dat moest wel in beide richtingen over één spoor. In de Van Ooststraat ligt er al een verbinding tussen beide sporen, maar in de Waelhemstraat is die er niet, dus heeft de MIVB er een fameuze 'Californische wissel' geïnstalleerd, die dus op de bestaande sporen gelegd is.

La ligne 56 faisait donc demi-tour dans la rue Van Oost, la ligne 55 continuait à traverser la place, mais sur la même voie pour les deux sens. Dans la rue Van Oost il y a une communication entre les voies, mais pas dans la rue Waelhem, alors la STIB a installé un 'aiguillage californien', qui est donc placé au-dessus des voies.Voor de tramlijnen 92 en 93 was er al helemaal geen doorkomen aan, die werden tussen Schaarbeek station en de halte Sint-Servaas vervangen door pendelbussen. Sint-Servaas ligt aan de tramremise van Schaarbeek en daar maken de trams dus rechtsomkeert. De buslijnen 58 en 59 worden ook omgeleid.

Aucune possibilité de passer pour les lignes 92 et 93, elles étaient donc remplacées par des une navette bus entre Schaerbeek gare et l'arrêt Saint-Servais. Cet arrêt de trouve tout près du dépôt de tram de Schaerbeek, où les trams faisaient demi-tour. Les lignes de bus 58 et 59 sont également déviées.

21:31 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Mooi en goed-gedaan! Mooi en goed-gedaan. Ik vind dat uw blog zeer goed wordt gemaakt en
gevuld van illustratie als zijn verderga.

Gepost door: Mathieu | 21-05-07

Merci! Ik probeer m'n best te doen... there's more to come.

Gepost door: MIVB-reiziger | 21-05-07

De commentaren zijn gesloten.