01-06-07

De verlengde lijn 820 / la ligne 820 prolongée

De Lijn-buslijn 820 is recentelijk een heel stuk verlengd; eerst reed hij van Zaventem Station/Luchthaven via Vilvoorde, Strombeek en Laken naar het UZ Brussel in Jette, maar sinds kort rijdt hij daarna nog verder naar Wemmel, Zellik, Groot-Bijgaarden en Dilbeek. Niet zomaar een kleine verlenging dus, en reden genoeg om eens een stukje mee te rijden.

La ligne de bus 820 de De Lijn vient d'être prolongée; avant, il roulait de Zaventem Station/Luchthaven via Vilvorde, Strombeek et Laeken jusqu'au UZ Brussel à Jette, mais maintenant il continue encore vers Wemmel, Zellik, Groot-Bijgaarden et Dilbeek. Pas seulement une 'petite' prolongation, et il valait donc la peine d'aller faire un petit tour.Dit busje op de 58 naar Vilvoorde (de 8741) krijgt een speciale vermelding van 'koersbeest van de dag', wat een trekkracht!

Ce bus sur le 58 à Vilvorde (le 8741) mérite une mention spéciale: quelle puissance!Daar is hij dan: bus 4857 van de remise Grimbergen op de 820 naar Dilbeek.

Et voilà, il arrive: bus 4857 du dépôt de Grimbergen sur le 820 direction Dilbeek.Nog meer 'schoon volk' aan het station van Vilvoorde, zoals deze new A360 op de 282...

Encore d'autres beautés à la gare de Vilvorde, comme ce new A360 sur la ligne 282...... of deze new A330 (dezelfde als bij de MIVB) op de 821, de 'zusterlijn' van de 820.

... ou ce new A330 (les mêmes que chez la STIB) sur le 821, la 'ligne soeur' du 820.In het centrum van Strombeek, een collega van de remise Dilbeek (die nu dus ook op deze lijn rijdt).

Au centre de Strombeek, un collège du dépôt de Dilbeek (qui roule désormais donc également sur cette ligne).Op lijn 84 (en ook 89) verschijnen meer en meer new A330's, hier aan Koning Boudewijn. Bij de remise Jacques Brel zijn er nog maar een paar lijnen waar ze (voorlopig) zelden of nooit verschijnen; ik denk bijvoorbeeld aan de 48 en 49.

Sur la ligne 84 (et aussi le 89), il y a de plus en plus des new A330; sur la photo, on en voit un à Roi Baudouin. Parmi les lignes du dépôt Jacques Brel, il n'en reste que quelques unes où les new A330 sont toujours rares; je pense au 48 et 49, par exemple.Dezelfde bus (remise Dilbeek) aan UZ Brussel, het voormalige eindpunt van de lijn, naast een busje van de remise Jacques Brel op lijn 53. Op lijn 53 zijn er ook niet al te vaak A330's te zien, maar dat zou te maken hebben met een afspraak die zegt dat er in Jacques Brel voorlopig geen new A330's ingezet worden op lijnen die gedeeld worden met andere remises (zoals de 47, 53 en 63).
Onze bus 820 rijdt vanaf hier dus verder richting Dilbeek; hij maakt vanaf nu dus eigenlijk een kleine omweg om het UZ Brussel te bedienen (de Dikke Beuklaan wordt twee keer bediend). Dat dubbele traject durft wel eens tot vertragingen leiden, want rond de oprit 'UZ Brussel / Wemmel' van de ring (waar de bus vlakbij passeert) is het meestal nogal druk in de spits.

Le même bus (dépôt de Dilbeek) à l'UZ Brussel, l'ancien terminus de la ligne, à côté d'un bus du dépôt Jacques Brel de la ligne 53. On ne voit également pas souvent des A330 sur le 53, mais il parait que cela résulte d'une convention qui dit que Jacques Brel n'engage pas des A330 sur des lignes qui sont partagées avec un autre dépôt (comme le 47, 53 et 63).
Mais notre bus 820 continue donc vers Dilbeek à partir d'ici; il fait donc un crochet pour désservir l'UZ Brussel (l'Avenue de l'Arbre Ballon est desservie deux fois). Ce crochet mène parfois à des retards supplémentaires, étant donné qu'en heure de pointe, ça bouche toujours bien aux environs de la sortie 'UZ Brussel / Wemmel'.Via Wemmel, Relegem, Zellik en Groot-Bijgaarden gaat het dus tot Dilbeek. Het is een vrij uniek traject; tussen Wemmel en Zellik was er al lijn 243 en in Dilbeek zelf de lijnen 129 en 136, maar verder zijn er geen grote trajecten die met andere lijnen gedeeld worden.

Via Wemmel, Relegem, Zellik et Groot-Bijgaarden on arrive donc à Dilbeek. L'itinéraire est plutôt unique; entre Wemmel et Zellik il y avait déjà 243 et à Dilbeek il y a les lignes 129 et 136, mais pour le reste, il n'y a de grands tronçons en commun avec des autres lignes.Waar de 129 en 136 op de Ninoofsesteenweg naar links afslaan richting Brussel, slaat de 820 dus naar rechts af, om even verderop aan de eindhalte Dilbeek Stelplaats uit te komen.

Là où les 129 et 136 tournent à gauche vers Bruxelles sur le Ninoofsesteenweg, le 820 tourne donc à droite, pour arriver à son terminus Dilbeek Stelplaats.En die halte draagt natuurlijk niet toevallig die naam...

Et cet arrêt n'a bien entendu pas reçu ce nom par hasard...In de remise (hier in België dus ook wel 'stelplaats' genoemd) staat alweer een andere bus klaar om een rit in de andere richting uit te voeren. Weinig nieuw materiaal zoals de Volvo/Jonckheere van de remise Grimbergen in deze remise; hier maken vooral de goede oude Van Hools de dienst uit.

Dans le dépôt, un autre bus est prêt à repartir dans l'autre sens. Pas beaucoup de nouveaux bus comme le Volvo/Jonckheere du dépôt de Grimbergen dans ce dépôt; ici, c'est surtout les Van Hool du bon vieux temps. Inusables, ces machines!De Jonckheere reed dus leeg terug naar de remise Grimbergen (van 'lege' kilometers gesproken!), hier een panoramafoto van die remise.

Le Jonckheere est donc reparti vers le dépôt de Grimbergen (parlons de kilomètres 'vides'!), voici une photo panoramique de ce dépôt.Hier binnenin de centrale loods; let op de rijschoolbus links.

A l'interieur de l'hangar central; remarquez le bus d'écolage à gauche.Op de terugweg naar Brussel nog een verrassing: het 'koersbeest' van daarjuist had 'boem' gedaan. Ik ken de precieze omstandigheden van het ongeval niet, maar op deze plaats slaat de bus naar links af (de Albertbrug op) en moet hij voorrang geven aan het verkeer in de tegenrichting... dus tenzij de grijze auto echt met overdreven snelheid kwam aangereden, vrees ik dat de bus hier in de fout gegaan is. Iets te veel het koersbeest uithangen? Let ook op de hoek van de bumper, voor het gemak even op de chauffeursstoel gelegd!

Au retour vers Bruxelles, encore une surprise: le bus de tout à l'heure avait fait 'boum'. Je ne connais pas les conditions de cet accident, mais à cet endroit, le bus tourne à gauche (vers le Pont Albert) et il doit céder le passage aux voitures en sens inverse... donc sauf si la voiture grise a roulé à une vitesse excessive, je crains que le bus ne soit en faute. Remarquez aussi le coin du pare-choc, on l'a mis sur le siège du chauffeur.

00:43 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

7741 is het niet 8741 hahaha

Gepost door: Thalys | 01-06-07

Inderdaad, de 7741 is een tram ;-). Aangepast, merci.

Gepost door: MIVB-reiziger | 01-06-07

het koersbeest 8741 reed vandaag rond op 45

Gepost door: Thalys | 09-06-07

Ik heb 'm gisteren ook op de 66 zien rondrijden, dus alle spoken zijn al vergeten. Er schijnen dus twee doden te zijn gevallen bij dat ongeluk...

Gepost door: MIVB-reiziger | 10-06-07

et encore un bus en nouveaux style a330
moi jais deja vu un truck plus grave un bus sacage a lot avec 1 premier et plus qeu 6 a300 et un a500 tous case et 3 entier

Gepost door: bus50... | 19-06-07

kleine spoorwerken op 28/07/08 beginnen op kleine schaal spoorwerken aan de Barthélemy de week daarop in de Brouwerijstraat elsene, daarna aan de H drievuldigheid

Gepost door: Alberto | 24-07-08

De commentaren zijn gesloten.