23-06-07

T2000 op de noord-zuid / T2000 sur l'axe nord-sud

Een belangrijke nieuwigheid bij de komende herstructurering van 2 juli, is dat lijn 25 vanaf dan met T2000-trams gereden zal worden (zoals die nu rondrijden op de 24, 91, 92, 93 en 94). De reguliere eindhalte van de 25 in Rogier is nog altijd niet klaar, dus dat betekent dat ook deze trams eindelijk (in reizigersdienst) in de noord-zuidverbinding zullen verschijnen. De koppeling met lijn 3 is niet meer mogelijk omdat die lijn tijdelijk wordt opgeheven, dus rijden de trams na Rogier verder tot het Zuidstation met een film '56/ Zuidstation'.

Het is dan ook geen verrassing dat er momenteel volop getest wordt met de T2000's in de noord-zuidverbinding. Een paar foto's.

Une nouveauté importante dans la restructuration du 2 juillet, c'est que la ligne 25 sera désormais désservie par des trams T2000 (comme on voit maintenant sur les lignes 24, 91, 92, 93 et 94). Le terminus régulier à Rogier n'est toujours pas prêt, donc cela implique que ces trams vont enfin rouler dans l'axe nord-sud. Le jumelage avec la ligne 3 n'est plus possible parce que cette dernière sera temporairement supprimée, donc depuis Rogier, les trams continueront vers la Gare du Midi avec un film 56/ Gare du Midi.'

Je ne vais pas vous surprendre si je dis que la STIB fait des assais avec les T2000 dans l'axe nord-sud. Voici quelques photos.De 25's die vanaf het Zuidstation aan hun dienst beginnen (vanaf daar eerst met een film 56/ Liedts), zullen via de reisweg van lijn 81 van de remise in Elsene naar het Zuidstation rijden. Dat stuk wordt dus ook onder de loep genomen; hier zien we de tram (de 2034, for the record) aan de Bareel van Sint-Gillis.

Les 25 qui commencent leur service à la Gare du Midi (tout d'abord avec un film 56/ Liedts), rouleront via l'itinéraire de la ligne 81 du dépôt d'Ixelles jusqu'à la Gare du Midi. Ce tronçon est donc également régardé à la loupe; on voit le tram (la 2034) à la Barrière de Saint-Gillis.Via de 'overdekte straat' van het Zuidstation duikt de tram dus de noord-zuidverbinding in, hier aan Anneessens. Er zijn bij mijn weten tot nu toe nog niet veel (of helemaal geen?) T2000's op deze plaats geweest.

Via la 'rue couverte' de la Gare du Midi, le tram se 'plonge' dans l'axe nord-sud, ici à Anneessens. A mon avis, il n'y pas encore eu beaucoup de T2000 (ou même aucune?) à cet endroit, jusqu'à maintenant.Na de noord-zuidverbinding moet de tram dus normaal op de 25 verrijden, maar deze tests waren specifiek op de noord-zuidverbinding gericht. Daarom maakte de tram na het Noordstation rechtsomkeert en ging hij weer de noord-zuidverbinding in. Hier weer aan de andere kant, aan de ingang van de 'overdekte straat' aan het Zuidstation. De 25's (met een film 56/ Zuidstation) zullen hier hun eindhalte hebben; net zoals deze tram maken ze dan rechtsomkeert op de wissel tussen de sporen richting het Baraplein (waar de 'echte' tram 56 naartoe rijdt).

Après l'axe nord-sud, le tram doit donc normalement continuer sur le 25, mais ces éssais étaient vraiment axés sur l'axe nord-sud (mais quel calembour). C'est pourquoi cette T2000 faisait demi-tour après la Gare du Nord, afin de retourner dans l'axe nord-sud. Ici, on la voit de nouveau à l'autre côté, à l'entrée de la 'rue couverte' à la Gare du Midi. Les 25 (avec un film 56/ Gare du Midi) auront leur terminus à cet endroit; comme cette T2000, ils feront demi-tour sur la communication entre les voies direction la place Bara (l'itinéraire du 'vrai' 56).En hier dus helemaal aan de andere kant, op het derde spoor in de Vooruitgangstraat, juist voorbij het Noordstation (tramhalte Thomas).

Et voici l'autre côté, sur la voie de garage dans la Rue du Progrès, juste après la Gare du Nord (ârret de tram Thomas).Nog een mooie oud-nieuw: deze 81 zal hier vanaf 2 juli niet meer rijden, de T2000's op de 25 zullen er juist dan hun intrede doen.

Encore un beau ancien-nouveau: ce 81 ne passera plus par ici à partir du 2 juillet, alors que les T2000 sur le 25 feront leur apparition à ce moment-là.Hier moet duidelijk nog iets aangepast worden!

Il est clair qu'on doit encore changer quelque chose ici!

01:57 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Tres tres belles photos,surtout celle a Anneessens.

Gepost door: Forton | 23-06-07

2000 dans rue Couverte ? ça arrive souvent : quand elles doivent aller à l'atelier de Cureghem, c'est un passage obligé ;)

Gepost door: Mapeicyclist | 23-06-07

Forton: merci!

Mapei: ah oui, c'est vrai. Mais dans l'axe nord-sud, c'est déjà plus rare. ;-)

Gepost door: MIVB-reiziger | 24-06-07

De commentaren zijn gesloten.