03-07-07

Een paar nieuwigheden / Quelques nouveautés

Wegens tijdgebrek heb ik maar een paar foto's kunnen maken van de nieuwigheden. Eind deze week een volledige reportage met ook al een paar beschouwingen, dat is beloofd.

Faute de temps, je n'ai pu faire que quelques photos des nouveautés. A la fin de cette semaine, un reportage complet avec déjà quelques évaluations, c'est promis.Een T3000 op de nieuwe lijn 4, voor de MIVB het grote boegbeeld van deze herstructuratie. Tja, comfortabel zijn de T3000's natuurlijk wel, maar er moet zeker nog gewerkt worden aan de regelmaat van deze lijn. Op het traject Van Praet - De Trooz (amper vijf minuten) heb ik drie trams in de tegenrichting gekruist; met een frequentie van 15 minuten buiten de spits kun je daaruit wel afleiden dat de regelmaat nog niet bepaald optimaal was. Voor de rest blijft het natuurlijk afwachten, iedereen moet nog wennen.

Une T3000 sur la nouvelle ligne 4, le porte-bannière de cette restructuration pour la STIB. Ben oui, les T3000 sont bien sûr agréables, mais il faut qu'on fasse encore quelque chose à la régularité de cette ligne. Sur le tronçon Van Praet - De Trooz (à peine cinq minutes) j'ai croisé trois trams dans l'autre sens; avec une fréquence de 15 minuten (heures creuses), on peut bien déviner que la régularité n'était pas encore idéale (litote). Mais bon, attendons encore un peu avant de juger, tout le monde doit encore s'y habituer.Zelfde plaats, maar in de andere richting.

Même endroit, l'autre direction.Een tram 94 aan de halte Stadion, tot zondag de halte Houba-de-Strooper van tram 18. De 'Legrand' op de film is een van de weinige bestemmingsaanduidingen die enigszins leesbaar zijn; het kan ook anders (zie hieronder). Overdag wordt lijn 94 dus in twee stukken bediend: Herrmann-Debroux - Louiza en (zoals hier) Legrand - Stadion. We zien een PCC 7700 van de remise Schaarbeek, die die noordelijke diensten verzorgt. Enkel 's avonds zijn er een paar diensten van de remise Elsene (en dus meestal T2000's) op het noordelijke stuk.

Un tram 94 à l'arrêt Stade, jusqu'à dimanche l'arrêt Houba-de-Strooper du tram 18. Le 'Legrand' sur le film est assez lisible, mais cela est devenu rare (voir ci-dessous). En journée, la ligne 94 est donc scindée en deux tronçons: Herrmann-Debroux - Louise et (comme sur la photo) Legrand - Stade. On voit une PCC 7700 du dépôt de Schaerbeek, auquel de tronçon nord est affecté. Il n'y a que quelques services du dépôt d'Ixelles (et donc sans doute des T2000) en soirée sur ce tronçon nord.En hier de film in de andere richting, en daar zien we al direct een groot probleem: de leesbaarheid. Je moet al heel dicht gaan staan om te zien dat hier 'Stade - Stadion' op staat. Bij bijna alle films op de PCC's is dit het geval, en dat alleen belooft een van de grootste problemen te worden bij deze herstructurering. Meer hierover in een volgende post.

Et ici le film de l'autre direction, et là on voit un grand problème: la lisibilité. Il faut déjà TRES bien regarder pour voir qu'il y a marqué 'Stade - Stadion'. Ceci est le cas avec presque tous les films des PCC, et ça promet d'être un grand problème de cette restructuration. Plus sur ce sujet dans le prochain post.Een 81 aan de Heizel; dat was vroeger ook al het geval, maar nu rijdt hij tussen het Kerkhof van Jette en het Zuidstation dus via de reisweg van de opgeheven lijn 18, én heeft hij een paarse lijnkleur gekregen.

Un 81 au Heysel; rien de neuf, vous allez me dire, mais le 81 prend maintenant l'itinéraire du 18 (supprimé) entre le cimetière de Jette et la Gare du Midi. De plus, sa couleur de ligne est maintenant mauve.Tot slot nog de nieuwe lijn 88, Machtens - Heizel, die de 89 vervangt hier aan de Heizel.

Et encore la nouvelle ligne 88, Machtens - Heysel, qui remplace le 89 ici au Heysel.

16:10 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.