15-07-07

Hommage aan de 7003 / à la 7003

De oplettende lezer heeft misschien ook opgemerkt dat ik intussen de 20.000 bezoekers heb bereikt... van harte bedankt voor al die bezoekjes, interesse en positieve reacties. Ik had dit echt nooit verwacht toen ik een paar maanden geleden met deze blog begon. Blijf vooral komen, ik doe m'n best om het interessant te houden! Bedankt!

Le lecteur attentif a peut-être remarqué que mon blog a atteint les
20.000 visiteurs... merci de tout coeur pour toutes ces visites et réactions positives. Je ne m'avais vraiment jamais attendu à ceci quand j'ai commencé ce blog, il y a quelques mois. Continuez à visiter ce blog, je vais faire tout ce que je peux pour le garder intéressant! Merci!

Veel reizigers zullen het niet beseffen, maar ze zitten in een heel speciale tram als ze plaatsnemen op tram 7003 op lijn 44 (of soms 39). Deze tram, uit de serie PCC 7000-7100, is namelijk de alleroudste tram die nog in reizigersdienst rondrijdt op de Brusselse sporen. Op dit moment (juli 2007) heeft deze tram de zeer respectabele leeftijd van 56 jaar. De twee eerder geleverde trams uit deze serie (7001 en 7002) zijn al uit dienst genomen en tot schroot herleid, jammer genoeg.

La plupart des voyageurs ne s'en rendent sans doute pas compte, mais ils se trouvent dans un tram assez particulier quand il s'installent dans la motrice 7003 sur la ligne 44 (ou parfois 39). C'est que ce tram, de la série PCC 7000-7100, est le plus vieux tram qui roule encore en service voyageurs sur les voies de Bruxelles. En ce moment (juillet 2007), ce tram a atteint l'âge très respectable de 56 ans. Les deux trams de la série livrés avant la 7003 (les 7001 et 7002) ont déjà été déclassés et démolis, malheureusement.


Op de Tervurenlaan, halte Madoux
Sur l'avenue de Tervuren, arrêt Madoux

De 7003 heeft lang in de remise Molenbeek gestaan, waar hij regelmatig ingezet werd op de lijnen 18 en 83. Intussen zijn deze twee lijnen afgeschaft (de 7000's deden er al langer geen dienst meer op) en is de 7003 te vinden in de remises Elsene/Woluwe (aan elkaar verbonden), net zoals zijn andere soortgenoten die nog in de remise Molenbeek stonden. Daar leidt hij dus een vrij onopvallend bestaan tussen de andere PCC's 7000-7100 op de lijnen 39 en 44.

La 7003 faisait longtemps partie du dépôt de Molenbeek, ou elle faisait des services sur les lignes 18 et 83. Aujourd'hui, ces deux lignes n'existent plus (les 7000 ne roulaient déjà plus dessus il y quelques mois) et la 7003 a été transferrée au dépôts d'Ixelles/Woluwe (dépôts liés), comme ses consoeurs qui se trouvait également au dépôt de Molenbeek. A Ixelles/Woluwe, elle roule un peu incognito sur les lignes 39 et 44, parmi les autres PCC 7000-7100.


Aan het Dumonplein, metrostation Stokkel
A la place Dumon, station de métro Stockel


In de ondergrondse eindlus van Montgomery
Dans la boucle souterraine de Montgomery

Officieel is de 7003 zelfs alleen nog te zien op de 44, want op lijn 39 zouden sinds de reorganisatie van 2 juli enkel nog de recentere PCC's 7700-7800 mogen rijden. Toch zijn er nog regelmatig PCC's 7000-7100 te zien, en het is dus zeker niet uitgesloten dat de 7003 af en toe nog op de 39 te zien is. Deze foto's dateren van de laatste dagen dat de 7003 'officieel' nog de 39 deed.

Officiellement, la 7003 ne roule que sur la ligne 44, parce depuis la restructuration du 2 juillet, il ne devrait avoir que des PCC 7700-7800 sur la ligne 39. Cependant, il y a encore souvent des PCC 7000-7100 sur cette ligne, et il est donc bien possible que la 7003 fasse un service sur le 39. Ces photos datent des derniers jours (officiels) de la 7003 sur le 39.


Aan de eindhalte Ban Eik
Au terminus Ban Eik


Aan het manoeuvreren op dezelfde plaats
En train de manoeuvrer au même endroit

Het lot van de 7003 leeft de laatste tijd nogal bij de OV-liefhebbers. Het zal hoe dan ook niet lang meer duren voor alle PCC's 7000-7100 definitief uit dienst genomen zijn, maar ook voor de 7003 dreigt daarna de schroothoop, zoals voor de andere trams uit deze serie. Daarom wordt er langs alle kanten opgeroepen om de 7003 te 'redden' en een plaats te geven in het trammuseum (waar al een tram uit deze serie is); er is zelfs al een vzw opgericht met dit doel: 7003.be. Het is afwachten wat er uiteindelijk met de 7003 zal gebeuren (een tram in het museum bewaren en onderhouden kost natuurlijk geld), maar laten we hopen dat het niet de schroophoot wordt!

Ce dernier temps, le destin de la 7003 préoccupe les amateurs des transports en commun. De toute façon, toutes les PCC 7000-7100 seront bientôt déclassées, mais comme toutes ces motrices, la 7003 sera bonne pour la casse après. C'est pourquoi on appelle partout à sauvegarder la 7003 et la mettre au musée de tram (qui possède toutefois déjà un tram de cette série); il y même déjà une asbl avec ce but: 7003.be. Il faut voir venir (garder et entretenir un tram au musée coûte de l'argent), mais espérons qu'elle ne finira pas à la casse!

23:43 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Ton blog Pas mal pour aller jusqu'a 20 000 visiteurs Bravo....
J'adore ton blog moi je passe de temps en temps a Bruxelles ici j'ai ete pendant plusieurs heures dans les stations de MOntgomery faire des photos de o donc tu peux aller voir mon blog je dois tram bus metro et metre des comms si tu en a envie mais cependant il faudra attendre que je publie toute les photos car j'en ai plus de 200....
Bravo et merci d'aller mettre des coms

Gepost door: fandelastib212 | 16-07-07

ja, oude trams wij zitten elke dag op zo'n oude trams. Dat die bijna uit dienst genomen worden is een mooie zaak! In het centrum de nieuwste dingen tonen, en supergoed zitten, terwijl wij in oude karkassen rondrijden. Een hing een tweetal jaar geleden een reclamecampagne op die trams: Ons vervoer is geëvolueerd, u ook? Wel ik merkte op die trams niets van een evolutie ... weg met die oude dingen, geef ons ook eens een warme tram, een nieuwer ding... wij betalen evenveel om ook kwaliteitsvol vervoer te hebben

Gepost door: stoffel | 08-09-07

Die oude karkassen zitten anders dikwijls een stuk comfortabeler dan sommige nieuws trams! Die dateren nog uit een tijd dat er niet op alles bespaard werd en dat je dus echt op een dikgevulde bank zit, en niet op een stuk plastic met een zo dun mogelijk laagje (al dan niet kunst-)leer erop. ;-)

En wees blij dat die oude trams tenminste volledig in eigen baan rijden (en snel ook), én bovendien met een frequentie van 3 minuten (39 + 44 samen in de spits). In het centrum zitten ze dikwijls toch maar vast in het verkeer - een eigen baan is meestal toch maar in de donkere tunnels te vinden, heel wat anders dan de prachtige Tervurenlaan. In het centrum betekenen grote trams ook dikwijls een verlaging van de frequentie, kijk bijvoorbeeld maar eens naar lijn 23 (20 minuten in de daluren).

Relativeren dus, je bent beter af dan je denkt. ;-)

Gepost door: MIVB-reiziger | 09-09-07

De commentaren zijn gesloten.