22-07-07

Regelmaat van de 4 en N-Z / régularité du 4 et N-S

Er wordt veel geklaagd over de (slechte) regelmaat van bepaalde lijnen sinds de herstructurering van 2 juli, en dan vooral de nieuwe tramlijn 4. Zulke dingen roepen zonder onderbouwing is makkelijk, maar niets is beter dan een mini-onderzoekje om te kijken of dit echt zo is. Of veeleer: in welke mate, want je hoeft niet gestudeerd te hebben om te weten dat lijn 4 (nog) lang niet de sterke, regelmatige en snelle lijn waar de MIVB het altijd over heeft.

Wat ik gedaan heb: ik heb afgelopen donderdag postgevat in het (pre)metrostation Rogier, tussen 16 en 17 u, en ik heb alle trams genoteerd die voorbij kwamen rijden. Daarna heb ik alle doorkomsten per lijn en richting afgeleid uit die gegevens. Het resultaat is te vinden in dit deze worksheet (Excel) of in een samengevatte vorm hieronder.

On est presque tous en train de râler contre la régularité de certaines lignes depuis la restructuration du 2 juillet, notamment la ligne 4. Il est un peu facile de dire tout ça sans base; rien ne vaut une mini-étude pour analyser si c'est vrai. Ou plutôt: dans quelle mesure, parce qu'il ne faut pas avoir étudié pour conclure que le 4 n'est pas (encore) la ligne forte, régulière et rapide dont la STIB parle.

Voilà ce que j'ai fait: je me suis installé à la station de prémétro Rogier jeudi dernier, entre 16 et 17 h, et j'ai noté tous les trams qui passaient. Ensuite, j'ai déduit tous les passages par ligne et par direction de ces données. Vous trouvez le résultat dans ce fichier Excel, ou en résumé ci-dessous.


Regelmaat van de 4 en 25 (klik voor een grotere afbeelding) - régularité du 4 et 25 (cliquez pour l'image plus grande):


We zien niets dan onregelmatigheid voor de 4: doorkomsten om de 14+, 26, 4, 5, 14 / 16+, 2, 13, 7, 14 en 7 minuten, en dus helemaal niet de 10 minuten die de dienstregeling voorschrijft. De 25 (verlengd van Rogier tot het Zuidstation als '56') doet het al iets beter, maar nog zeker niet zoals het hoort.

On voit rien que de l'irrégularité pour le 4: des passages toutes les 14+, 26, 4, 5, 14 / 16+, 2, 13, 7, 14 et 7 minutes, pas du tout les 10 minutes prévues dans l'horaire. Le 25 (prolongé de Rogier à la Gare du Midi comme '56') est déjà un peu plus régulier, mais ce n'est pas encore suffisant, à mon avis.

Regelmaat van de 55 et 56 (klik voor een grotere afbeelding) - Régularité du 55 et 56 (cliquez pour l'image plus grande):


Voor een leek moet dit zeer verbazend zijn: de regelmaat van de 55 en 56, die veel tussen het autoverkeer rijden en daarom volgend jaar uit de noord-zuidverbinding verdwijnen, is hier een pak beter dan die van de 4. Dit heeft er ongetwijfeld mee te maken dat er in juli nu eenmaal minder verkeer is, maar het wil toch iets zeggen.

Très étonnant aux yeux du profane: la régularité du 55 et 56, qui ont beaucoup de tronçons en commun avec la circulation automobile et qui ne rouleront plus dans l'axe nord-sud en 2008 pour cette raison, est nettement meilleure que celle du 4. Sans doute parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic en juillet, mais cela veut quand même dire quelque chose.

Mijn conclusie: er is nog veel werk te doen voor de 4 ooit die sterke en aantrekkelijke lijn wordt waar men over spreekt. De regelmaat is al helemaal zoek in juli, wat moet dat dan worden in september, als iedereen weer gaat werken / naar school gaat en de frequenties flink opgeschroefd zullen worden? Hetzelfde geldt een beetje voor de 25: de regelmaat van die lijn is evenmin schitterend, en men kan niet zeggen dat dat enkel en alleen te wijten is aan de tijdelijke verlenging van Rogier naar het Zuidstation.
Ik weet dat dit slechts een analyse is van een enkel uurtje op een willekeurige weekdag, maar ik denk dat de grote lijnen duidelijk zijn (en elke dag opnieuw bevestigd worden op het terrein).

Ma conclusion: il y a encore beaucoup de travail à faire avant que le 4 soit vraiment cette ligne forte et attractive. La régularite est déjà très faible en juillet, alors qu'est-ce que ça va donner en septembre? Un peu la même chose pour le 25: sa régularité est tout aussi peu merveilleuse, et on ne va pas me dire que c'est le prolongement temporaire de Rogier à la Gare du Midi qui cause tout ça.
Je sais que ceci n'est qu'une analyse d'une seule heure, mais je pense que les tendances sont assez claires (et elles sont toujours confirmées quotidiennement sur le terrain).

21:09 Gepost door MIVB-reiziger in Kleine of grote bedenking | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Tram 4 Zoals al eerder geschreven, stel ik mij ook vragen over tram 4, lijn die ik regelmatig gebruik. Ze vertrekken wel op tijd aan Esplanade maar komen nooit op tijd op hun bestemming. Eerst en vooral zijn de uurroosters veel te optimistich. Als alle lichten groen zouden zijn en er niet te veel passagiers zouden opstappen zou dit misschien gaan maar dit is ver van het geval.
Kleine observatie over een van mijn laatste rit tussen De Wand en Helden:
- van praet: 3 à 4 min aan de lichten - wanneer komt er eindelijk een voorgang voor de trams 4 en 23 ?
- tussen van praet en de trooz : 2 keer voor rode lichten (hier ook zou dit automatisch op groen moeten komen voor de trams)
- de trooz : lange tijd met open deuren, veel passagiers die opstappen
- nieuwe halte Masui : alweer rode licht omdat er passagiers opstapten
- noordstation: 3 à 4 min weer moeten wachten voordat we de tunnel binnengingen
- tussen noord en lemonnier : altijd een minuutje wachten tot dat tram 56 die dervoor stond vertrok
(dus weer al zo een 5min vertraging)
- vanderkindere: weer al moeten wachten voor de lichten (en dan nog de 23 blokkeren die derachter stond). Ik veronderstel dat het kruispunt in Stalle ook voor problemen zorgt maar daar ben ik nog niet gaan zien.

Op papier zou lijn 4 wel snel door het stad moeten maar op dit te doen moeten er overal prioriteit gegeven worden aan de tram, dit ook om in de tunnel noord-zuid te komen!
Verder blijf ik erbij dat het beter zou zijn voor de toekomst (zomer 2008) dat lijn 4 als volgt wordt gesplitst:
- tram 3 Esplanade - Vanderkindere
- tram 4 Noordstation - Stalle
Het frequentie zou op hetzelfde neerkomen tussen noord en vanderkindere maar met beter regulariteit.

Gepost door: flyingtiti | 23-07-07

Goede analyse, flyingtiti, dat zijn volgens mij ook de belangrijkste probleempunten. Tegen volgend jaar zullen er wellicht een paar probleempjes opgelost zijn (voorrang op andere trams aan Lemonnier, beïnvloeding van de verkeerslichten, geen andere trams meer in de N-Z behalve de 3), maar het is volgens mij gewoon onmogelijk om een écht goede regelmaat te halen op zo'n lijn als deze 4. Ik voorspel weinig goeds in september, met een frequentie van 6 minuten tijdens de spits en dan nog alle andere lijnen in de noord-zuidverbinding. En ook in 2008 zal het heel moeilijk worden om die perfecte doorkomst van 3 minuten (met de 3 en 4 gecombineerd) te kunnen halen, vrees ik.

Een lijn Noordstation - Stalle zal de MIVB nooit willen; het paradepaardje van de MIVB is de 3 (zo kort mogelijk en volledig in niet-overrijdbare bedding), de 4 is niets meer dan een politiek sussertje, opgelegd door het Brussels Gewest. Maar intussen maakt de MIVB er wel volop reclame voor...

Gepost door: MIVB-reiziger | 24-07-07

De commentaren zijn gesloten.