08-08-07

De BOA rijdt weer uit - le BOA roule à nouveau

De leveringen van de nieuwe metro's, algemeen bekend onder de naam BOA (verwijzend naar de lange, doorlopende structuur), zijn al een tijdje bezig. Er zijn een paar weken geleden al testritten geweest (waaronder één keer met reizigers, op lijn 1A), maar die hebben een hele tijd stilgelegen wegens een technisch probleem. Intussen is dat opgelost en worden er weer volop testritten uitgevoerd. Op die manier heb ik gisteren eindelijk eens de BOA kunnen vastleggen, bij de doorkomst in het station COOVI.

Les livraisons des nouveaux métros, connus sous le nom BOA (faisant référence à leur structure longue et ininterrompue), ont déjà commencé il y a quelques mois. Il y a eu des essais il y a quelques semaines (dont une fois avec voyageurs, sur la ligne 1A), mais ces essais ont été arrêtés à cause d'un problème technique. Cependant, ce problème a été résolu et les essais ont recommencés. C'est comment j'ai enfin pu fixer le BOA sur la plaque sensible, au passage dans la station CERIA.


Er worden deze dagen nog heel wat testritten uitgevoerd, mogelijk ook met reizigers. De testritten worden vooral uitgevoerd op lijn 1B (Erasmus - De Brouckère - Stokkel), want daar zullen ze vanaf september in reguliere reizigersdienst ingezet worden. Bij de herschikking van het metronetwerk in 2009 zal die lijn ingekort worden tot Weststation - Stokkel en bijna helemaal door de BOA's bediend worden.

On fera encore beaucoup d'essais ces jours, peut-être aussi avec voyageurs. Les essais se font surtout sur la ligne 1B (Erasms - De Brouckère - Stockel), parce que c'est sur cette ligne-là que les BOAS seront mis en service régulier en septembre. Lors de la restructuration du réseau métro en 2009, cette ligne sera raccourci à Gare de l'Ouest - Stockel et presque intégralement exploitée avec les BOAs.

00:23 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.