28-09-07

Bye bye, 7003!

Een niet al te vrolijk vervolg op mijn hommage aan de 7003, de oudste tram op de Brusselse sporen, en bij uitbreiding zelfs de oudste tram in reizigersdienst in België. Ondanks verwoede pogingen van liefhebbers van diverse pluimage is het definitief game-over voor dit prachtige voertuig. De 7003 is een paar dagen geleden namelijk per truck naar de terreinen van de MIVB in Haren gebracht, wat het zo goed als zeker maakt dat deze tram nooit meer zal rondrijden op de Brusselse sporen...

Une suite peu formidable à mon hommage à la 7003, le tram le plus ancien sur les voies bruxelloises, voire le plus vieux tram en service voyageurs en Belgique. Malgré des efforts effrénés des amateurs de tous poils, c'est définitivement le game-over pour cette magnifique motrice. En effet, la 7003 a été apportée par camion aux terrains de la STIB à Haren, ce qui implique que ce tram ne roulera plus jamais sur les voies bruxelloises...
De 7003 in een hoekje van de remise in Haren, zonder medelijden met z'n draaistellen op de begane grond neergezet.

La 7003 dans un coin du dépôt de Haren, posée avec ses bogies par terre, sans aucune pitié.


Naast de truck die waarschijnlijk ook voor het vervoer naar een volgende bestemming zal zorgen...

A côté du camion qui assurera probablement aussi le transport vers une autre destination...


Hetzelfde geldt voor alle 7000's die hier neergezet zijn, een aangrijpend gezicht.

La même chose pour toutes les 7000 qui ont été posées aussi, une vue assez poignante.


De toekomst van de 7003 en alle andere gedeklasseerde 7000's is hoogst onzeker. Deze trams zullen waarschijnlijk verkocht worden; in het slechtste geval aan de sloop (zoals een tijdje geleden nog met een paar 7000's gebeurd is), in het 'beste' geval aan een paar liefhebbers of een buitenlands vervoerbedrijf om ze daar te laten rondrijden (Congo et Roemenië worden in dat verband soms genoemd). Voor alle spaarvarken opengebroken worden: de aankoop alleen al kost duizenden euro's, en dan is de tram nog niet eens vervoerd.

L'avenir de la 7003 et les autres 7000 déclassées est très incertain. Ces trams seront probablement revendus; au pire à un démolisseur (comme quelques autres 7000, il y a quelque temps), au mieux à quelques amateurs ou une entreprise de transports étrangère afin de les faire circulair là-bas (sous ce rapport, on parle parfois du Congo et de la Roumanie). Avant d'aller casser les tirelires: rien que le rachat coûte des milliers d'euros, et le tram n'est pas encore transporté.

Door tijdgebrek heb ik deze maand nog maar weinig gepost. Ik zal de schade de komende dagen proberen in te halen, er staan nog een paar interessante dingen op de plank: de unieke museumbuslijn MB/BM, de voorbije autoloze zondag met verschillende verrassingen op het MIVB-netwerk, het zeer interessante weekend van Leve de trein enzovoort, altijd geïllustreerd met flink wat foto's.

Faute de temps, je n'ai pas posté grande chose ce mois-ci. Je vais essayer de me rattrapper les jours qui viennent, il y a un tas de sujets intéressants dont je veux parler: la ligne de bus musée BM/MB, le récent dimanche sans voitures avec plusieurs surprises sur le réseau STIB, le week-end très intéressant de J'aime le train et cetera, toujours illustrés de beaucoup de photos.

01:32 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.