21-04-08

De teloorgang van tram 92 / Le déclin du tram 92

(texte français ci-dessous)
Elke regelmatige reiziger weet dat tramlijn 92 veel van z'n pluimen van weleer verloren heeft. Het traject (Schaarbeek Station - Fort-Jaco) en de volkstoeloop van de lijn zijn weliswaar gebleven, maar dat is dan ook het enige. Waar de 92 vroeger een krachtige tramlijn was die bediend werd door moderne voertuigen en het volk mee opgenomen werd door twee versterkende tramlijnen, is diezelfde lijn vandaag een scharminkel geworden waar alleen nog overvolle, oude PCC-trams op rijden, en een lijn die nu volledig op zichzelf staat zonder versterking van andere lijnen. Over de vele spelletjes die de oorzaak zijn van deze toestand, zou ik graag een boekje willen opendoen.

Eerst een overzicht van wat er het laatste jaar zoal gebeurd was. Tram 92 bedient in het noorden de dichtbevolkte wijken van Schaarbeek en in het zuiden de al even drukke wijken van Elsene en in iets mindere mate Ukkel. Aan volk is er dus geen gebrek; met uitzondering van het uiterste zuiden van de lijn in Ukkel is er een voortdurende toeloop. Tot juli 2007 werd dat allemaal vrij efficiënt in goede banen geleid. Zo was er op bijna het hele traject van de 92 versterking van een andere lijn. In het noorden (op het hele traject Schaarbeek Station - Louiza) was dat lijn 93, in het zuiden (op het drukke stuk Louiza - Helden) lijn 91. Daardoor was er tijdens de spitsuren een frequentie van 6 minuten op de hele traject van de 92, en zelfs nog meer op het stuk Louiza - Helden dankzij lijn 91. In de daluren en op zaterdag zorgden de 92 en 91 respectievelijk 93 samen voor een nog altijd heel erg goede frequentie van 7,5 minuten op het traject Schaarbeek Station - Helden, het leeuwendeel van de lijn. En vooral: op alledrie de lijnen werden consequent T2000-trams ingezet; qua reizigersdoorstroming zijn de T200's verre van perfect, maar door de makkelijke toegang dankzij lage vloer konden ze toch flink wat volk vervoeren.


Een T2000-tram op lijn 92, heel normaal tot midden 2007
Un tram T2000 sur la ligne 92, très normal jusqu'en 2007

In juli 2007 is alles dan volledig omgegooid. Zowel lijn 91 als 93, de twee belangrijke versterkers van de 92, zijn afgeschaft. En ondanks een verhoging van de frequentie van lijn 92 zelf heeft deze verandering voor een stuk minder trams gezorgd. Op één punt is er een status-quo: op het traject Schaarbeek Station - Louiza enerzijds en Helden - Fort-Jaco anderzijds is de frequentie tijdens de spits nog altijd 6 minuten. Maar verder zijn er alleen maar verslechteringen: tijdens de spits was er bovenop de 92 om de 6 minuten ook een versterking van lijn 91 op het drukke stuk Louiza - Helden, maar die versterking van de 91 is nu weggevallen en slechts heel beperkt gecompenseerd met de nieuwe lijn 97, wat zich vooral laat voelen tussen Louiza en Vanderkindere (de Charleroisesteenweg).
Anderzijds is de frequentie tijdens de daluren en op zaterdag flink omlaaggegaan: vroeger was het met de combinaties 92-93 respectievelijk 92-91 altijd 7,5 minuten (behalve op het zuidelijke stukje Helden - Fort-Jaco). Nu is dat 12 minuten geworden, doordat alleen de 92 overgebleven is. En last but not least: dé grootste achteruitgang is de volledige verdwijning van de T2000's op het traject van de 92; de gehele lijn wordt nu met oude PCC-trams van het type 7700 en slechts heel uitzonderlijk een ruimere 7900 geëxploiteerd. Het gevolg van dit alles laat zich natuurlijk raden: overvolle en onregelmatige trams door de lagere algemene frequentie en de moeilijkere toegangelijkheid van de oude PCC-trams, en dus uiteraard ook erg ontevreden reizigers (ook al door het mindere comfort van de PCC's 7700).

Het schrappen van lijn 91 en 93 is vooral ingegeven door de herstrcturering van het netwerk in het algemeen; bij lijn 91 gaat het vooral om lijn 4 die een groot deel van het traject overgenomen heeft; de basis voor de schrapping van lijn 93 is vooral de exploitatie in twee stukken van lijn 94. Het niet volledig compenseren van deze schrappingen is dan weer ongetwijfeld ingegeven door besparingsoverwegingen, een niet te verwaarlozen 'bijproduct' van alle herstructureringen.
Over de vervanging van de T2000-trams door PCC-trams is echter veel meer te zeggen. Het zat er al een beetje aan te komen, want het aantal diensten van de remise Elsene (waar de T2000's zich hoofdzakelijk bevinden) en dus het aantal T2000-trams op lijn 92 was in de aanloop naar juli 2007 al flink verminderd. Op het laatst waren er zelfs nog maar twee T2000's per dag op de hele lijn. Tot er op een gegeven moment - 24 september 2007, om precies te zijn, na de autoloze zondag - volledig onverwacht een compleet verbod kwam voor T2000's op het zuidelijke stuk van de lijn (en dus de facto de hele lijn). En daarmee is het verhaal van de T2000's op de 92 erg abrupt geëindigd, want sinds die dag is er nooit meer een enkele T2000 op de 92 geweest.

De motieven voor dit verbod zijn nooit duidelijk geweest. Technisch gezien is er geen enkel probleem, de T2000's hebben jarenlang zonder noemenswaardige problemen dienst gedaan op de 92 en zouden het nog altijd perfect kunnen. Er zijn weliswaar algemene problemen opgedoken bij de T2000-trams, maar op een lijn als de 92 zijn die maar weinig van belang. Een belangrijk nadeel van de T2000's is natuurlijk het geluid en de trillingen die deze trams produceren. Er wordt dan ook gezegd dat de trams op de 92 te dicht bij de huizen passeren en daarom verboden zijn. Nu, er bestaat geen twijfel over dat de toekomst op lange termijn van de T2000's op de 92 door deze reden vrij onzeker was, maar dat is absoluut geen verklaring voor zo'n plots verbod.
Ter herinnering: op het moment van dat verbod zat de MIVB met een groot overschot aan T2000-trams; het was oorspronkelijk de bedoeling om ze grotendeels op lijn 25 te laten rijden, maar eind augustus 2007 is ook daar abrupt een einde aan gekomen met de ontsporing van een T2000 op de 25.De MIVB wist dus bij wijze van spreken niet wat te doen met alle T2000's die plots weer vrijkwamen daardoor, en uitgerekend op dat moment zijn ze ook verboden op lijn 92 - die nochtans prima had kunnen dienen om alle overtollige T2000's op te vangen.

Om alle overtollige T2000's enigszins kwijt te kunnen, heeft de MIVB ervoor gekozen om ze ook op het noordelijke stuk van lijn 94 te laten rijden - waar oorspronkelijk alleen PCC 7700's gepland waren. Daarvoor zijn er zelfs een tiental T2000's in de remise Schaarbeek terechtgekomen, iets wat oorspronkelijk nooit gepland was. Maar die keuze voor het noordelijke stuk van de 94 boort de argumenten voor het verbod op lijn 92 nog meer in de grond: op dat stuk passeren de trams nog véél dichter bij de huizen en veroorzaken ze nog meer trillingen dan op de gehele lijn 92. Bovendien is er nog altijd een groot overschot aan T2000's; elke dag worden slechts 2 T2000's op 3 gebruikt, dus er is een ongekend hoog reservepercentage van 30% (normaal ligt dat rond de 15%). Maar ondanks dit alles heeft men er nog nooit een moment over nagedacht om weer T2000's op de 92 toe te laten. Dat zou een perfecte oplossing zijn om ook weer wat PCC-trams vrij te maken voor de andere lijnen (want op sommige momenten is er echt een tekort aan trams in het algemeen), maar daar wil men kennelijk niet van weten; de 92 moet en zal volledig met oude PCC-trams uitgebaat worden, dat lijkt wel de achterliggende gedachte.


Een T2000 op lijn 94 in de Steylsstraat in Laken: is dit nu "een beter profiel" dan lijn 92?!
Une T2000 sur la ligne 94 dans la rue Steyls à Laeken: est-ce un "profil plus favorable" que la ligne 92?!

Zoals gezegd hebben de reizigers hun buik vol van deze toestanden op de 92, en ook in de politiek begint dat ongenoegen langzaamaan door te sijpelen. Vorige maand is er bijvoorbeeld in de commissie Infrastructuur van het Brussels Parlement nog eens een vraag gesteld aan de bevoegde minister, Pascal Smet. Ik citeer uit het verslag van de zitting van 12 maart, pagina 51. De vraag is oorspronkelijk in het Frans gesteld en in het verslag slechts samenvattend in het Nederlands vertaald, dus ik citeer de originele Franse woorden:

Anne Swaelens (PS): "Depuis juillet 2007, mois du lancement de la cinquième phase du plan tram, les usagers du tram 92 sont préoccupés par le remplacement de leurs trams habituels par des "anciens modèles" du type PCC 7700/7800. Ces trams sont d'une part fort étroits pour une ligne très fréquentée et d'autre part sont difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'à celles conduisant des poussettes.

Ensuite, bien que la fréquence aux heures de pointe soit appréciée des usagers, ceux-ci déplorent son insuffisance à partir de 19h00 ou le week-end. Le délai d'attente entre deux trams variant entre 20 minutes et une demi-heure. Rappelons qu'avec la suppression du tram 91, la fréquence du 92 était censée être multipliée.
"

Hier wordt dus enerzijds de opmerking gemaakt dat de T2000-trams vervangen zijn door PCC 7700's (die dus minder comfortabel en toegankelijk zijn), anderzijds dat de frequenties in de daluren flink teruggevallen zijn. Dat zijn objectieve vaststellingen die niemand in twijfel kan trekken. De antwoorden van de minister zijn echter enigszins ontwijkend en zelfs onjuist. Laten we eerst kijken naar de reactie op de frequenties:

Minister Smet: "La ligne 92 n'est pas oubliée pour autant. La fréquence des trajets longs à destination du centre-ville et de la gare de Schaerbeek a par ailleurs été augmentée dès juillet dernier et les intervalles en heure creuse ont été portés de 15 à 12 minutes à la rentrée de septembre, sans compter l'introduction de renforts entre les arrêts "Louise" et "Dieweg" chaque mercredi midi, ce qui revient ni plus ni moins à doubler la fréquence pendant cette période."

Hier zegt de minister dat de frequentie van lijn 92 in de daluren verhoogd is van 15 tot 12 minuten. Dat klopt, maar hij vertelt er niet bij dat de lijnen 91 en 93 intussen wel geschrapt zijn! Een zeer selectieve weergave van de werkelijkheid dus. Samen met deze lijnen was er op bijna het hele traject van de 92 vroeger altijd een frequentie van 7,5 minuten in de daluren en op zaterdag, wat nu dus teruggevallen tot 12 minuten (15 minuten op zaterdag). Op het gemeenschappelijke traject van de 91 en 92 was er op zondag en 's avonds zelfs om de 10 minuten een tram, dat is nu meteen 20 minuten geworden. Het enige positieve zijn hier inderdaad de extra versterkingen op woensdag (overigens al vanaf Schaarbeek Station en niet vanaf Louiza, zoals de minister zeg), maar dat is oud zeer dat op veel lijnen tegelijkertijd opgelost is met de introductie van een specifieke dienstregeling voor woensdag, dus niets specifieks aan lijn 92.

Maar nog belangrijker, de minister heeft ook gereageerd op de terugtrekking van de T2000-trams. Dit is het antwoord:

Minister Smet: "Le remplacement des trams de type T2000 par des tramways anciens, de type T7700, sur la ligne 92 fait suite à deux phénomènes distincts : d'une part l'évolution du réseau, qui a conduit à privilégier l'affectation aussi homogène que possible des tramways modernes sur les axes principaux du réseau. Les T2000 disposant de caractéristiques similaires aux nouveaux T3000 et T4000, à savoir de larges portes, un plancher bas et de bonnes performances générales, ont été affectés en complément des tramways modernes sur les lignes de la Grande Ceinture, en particulier sur la ligne 24.

D'autre part, la STIB a dû faire face à de multiples demandes émanant de riverains de la ligne 92 où des pouvoirs locaux, souhaitant le retrait de ce matériel sur les lignes où les voies étaient situées à seulement quelques mètres des façades. Cette proximité engendrait des problèmes de vibrations au niveau des habitations. La ligne 94 ayant un profil plus favorable de ce point de vue, elle est aujourd'hui privilégiée, ce qui aurait de toute façon été le cas puisque, suite à son prolongement vers Hermann-Debroux, sa fréquentation s'est accrue, ce qui permet de faire profiter davantage de clients de la meilleure qualité de service apportée par ces véhicules.
"

De minister zegt dat er twee redenen daarvoor zijn; eerst en vooral dat er meer nood is aan deze trams op de belangrijke assen, zoals de Grote Ringas (lijnen 23-24-25). Oorspronkelijk was dat inderdaad de bedoeling, want de T2000's zouden lijn 25 en in mindere mate 24 doen. Alleen zijn die plannen zoals gezegd volledig veranderd; op lijn 25 zal wellicht nooit meer een T2000 rijden, dus enkel de 24 blijft over als 'grote' lijn, en momenteel zijn daar dagelijks amper 3 tot 6 T2000's op - niet echt een aantal om achterover van te vallen. Het argument dat de T2000's nodig zijn voor de grote assen, houdt op dit moment dus weinig steek meer. Qua 'belang' van de lijn is er geen enkel verschil tussen de 92 en 94.

De andere reden is het geluid en de trillingen die de T2000's maken, en het feit dat er op lijn 92 zogezegd veel plaatsen zijn waar de tram op korte afstand van de huizen rijdt. Eerst en vooral zijn er helemaal niet zoveel plaatsen op de 92: enkel op de laatste paar honderd meter van de lijn bij Fort-Jaco in Ukkel, en op het stuk Generaal Eenens - Pogge in Schaarbeek passeren de trams echt dicht bij de huizen. Op het laatstgenoemde stuk passeren echter dagelijks nog heel wat T2000's die op weg zijn van/naar een dienst op lijn 94, dus daar lijkt dat plots geen probleem te zijn.
Frappanter is echter dat de minister aangeeft dat lijn 94 op dit gebied zogezegd een beter profiel heeft. Op het zuidelijke stuk van de lijn (Louiza - Herrmann-Debroux) inderdaad, maar dat geldt absoluut niet voor het noordelijke stuk van de lijn (Legrand - Stadion), want is het nog veel erger dan op lijn 92. Op heel het stuk Over De Bruggen - Kerkhof van Jette (grofweg dus ongeveer de dichtbevolkte wijken van Laken) passeert de 94 op werkelijk zéér korte afstand van de huizen in zeer smalle straten. Daar gaat het om een traject van ongeveer 2 kilometer, terwijl het op de 92 amper om een paar honderd meter gaat! Het regent dan ook klachten van bewoners, onder andere uit de Jules Lahayestraat en Steylsstraat in Jette en Laken. De bewering dat (het noordelijke deel van) lijn 94 beter geschikt is voor de trillingen die de T2000's veroorzaken, lijkt me dus langs geen kant te kloppen.


Om de hoek van de Steylsstraat ligt de Fransmanstraat, nog zo'n smalle (en meestal zeer drukke) straat
Près de la rue Steyls se trouve la rue Fransman, encore une rue étroite (et généralement très animée)

Wat is dan de echte reden achter het bruuske verbod van de T2000 op lijn 92? Daar wordt veel over gezegd, en vooral: gefluisterd. Er zit uiteraard een kern van waarheid in de uitleg dat de T2000 enige overlast veroorzaken. Ik weet zelf hoe sterk de trillingen in de huizen soms zijn. Maar dat geldt voor alle lijnen en zeker niet alleen voor lijn 92. Er zijn bij de MIVB dan ook plannen om ze op lange termijn van een groot deel van het netwerk te weren en ze slechts aan een paar lijnen toe te wijzen waar ze bijna geen overlast veroorzaken. Maar daar gaat het om een plan op lange termijn en zéker niet om een verklaring voor het zeer abrupte en voorbarige verbod op een beperkt deel in Ukkel van de lijn 92 dat we in september 2007 gezien hebben - uitgerekend op een moment dat er een overschot was aan T2000-trams. Ik ben niet geplaatst om de echte redenen te achterhalen, daar hebben andere mensen hun beroep van gemaakt. Maar het lijkt mij alvast geen toeval dat de T2000-trams in Ukkel compleet verboden zijn, terwijl ze in Jette, Laken en Schaarbeek - waar ze nog veel meer overlast veroorzaken - volop rondrijden. Argumenten om deze stelling te weerleggen zijn meer dan welkom, maar dan liefst gefundeerde argumenten (en dus niet zoals de andere argumenten hierboven).

De toekomstverwachtingen voor lijn 92 zijn ook niet zo bijster positief. Over een wezenlijke verhoging van de frequentie of een versterking door een andere lijn wordt niet gepraat, dus zoiets zal er waarschijnlijk niet meteen komen. Ook de oude PCC 7700's zullen waarschijnlijk nog een hele tijd dienst doen op deze lijn. Een logische oplossing op korte termijn zou zoals gezegd zijn om de T2000's weer gedeeltelijk in dienst te stellen, maar er is ook een alternatief: de nieuwe T3000-trams, die zelfs nog pak stiller zijn en minder trillingen veroorzaken dan de PCC-trams. Minister Smet vermeldt in het antwoord ook kort de aankoop van tientallen extra T3000/T4000's, maar hij brengt dit niet rechtstreeks in verband met lijn 92. Nochtans kunnen de T3000's perfect rijden op de 92; tijdens de voorbije autoloze zondag hebben ze de hele dag probleemloos dienst gedaan op de lijn (aangevuld door een paar T2000's, die uiteindelijk dus de laatste exemplaren op de 92 bleken te zijn zonder dat iemand het toen wist). Er zijn uiteraard niet genoeg T3000's om de 92 er volledig mee te exploiteren, en het is logisch dat met name de lijnen op de Noord-Zuidas en de Grote Ringas de voorrang krijgen.

Toch toont de MIVB momenteel nog altijd geen enkele goede wil als het op comfortabelere voertuigen op lijn 92 aankomt. In het weekend staat de remise Elsene bijvoorbeeld vol ongebruikte T3000's, maar er is geen sprake van dat een van die trams op de 92 ingezet wordt, dat is officieel zelfs niet toegelaten. Sinds kort zijn er zelfs een paar T3000's in dienst voor de remise Schaarbeek (die de 92 hoofdzakelijk bedient in het weekend), maar de kans lijkt zeer klein dat die trams ooit op de 92 ingezet zullen worden, ook in het weekend. Het is zelfs te veel gevraagd om in het weekend een ruimere en comfortabelere PCC 7900 in te zetten. Zowel in de remise Schaarbeek als in de remise Koningslaan staan er op zaterdag en zondag heel wat ongebruikte 7900's, maar toch worden er vrijwel altijd kleinere 7700's ingezet vanuit deze remises. Slechts heel af en toe, met name tijdens de week, is er een 7900 te zien - maar dat is altijd op een uitzonderlijke basis en er is bijna nooit meer dan één tegelijkertijd in dienst op de lijn, dus het is ook niet meer dan een druppel op een hete plaat. Laten we hopen dat hier over niet al te lange tijd verandering in komt...


Een samenvatting van wat er veranderd is voor lijn 92
Un aperçu des changements pour la ligne 92


Chaque voyageur régulier sait que la ligne de tram 92 a perdu de sa superbe. Le trajet (Schaerbeek gare - Fort-Jaco) et l'affluence de la ligne sont toujours là, mais c'est tout. Là où le 92 était une ligne assez performante, desservie par des véhicules modernes et soutenue par deux lignes de renfort, cette même ligne est devenue un fantôme sur lequel il n'y a que des trams PCC vieux et bondés, et une ligne qui doit désormais se débrouiller toute seule sans renfort d'autres lignes. Je voudrais bien un peu parler des petits jeux qui ont provoqué cette situation.

Tout d'abord un aperçu de ce qu'il s'est passé. Au nord, le tram 92 dessert les quartiers peuplés de Schaerbeek et au sud, il dessert les quartiers tout aussi animés d'Ixelles et, à un degré moindre, d’Uccle. Il y a donc du monde; à part l'extrême sud d'Uccle, il y a une affluence constante. Jusqu'en juillet 2007, les choses allaient plutôt bien. Sur presque tout le trajet de la ligne, il y avait d’autres lignes pour la renforcer. Au nord (sur tout le tronçon Schaerbeek Gare - Louise) c'était la ligne 93, au sud (sur le tronçon fréquenté Louise - Héros) le 91. C'est pourquoi il y avait pendant les heures de pointe une fréquence de 6 minutes sur tout l'itinéraire du 92, voire plus sur le tronçon Louise - Héros grâce à la ligne 91. Aux heures creuses et le samedi, le couple 92-91 ou 92-93 composaient une fréquence toujours très élévée de 7,5 minutes sur tout le tronçon Schaerbeek Gare - Héros. Et surtout: sur les trois lignes citées, il y avait des trams T2000. L'aménagement de ces trams est loin d’être parfait, mais grâce au plancher bas et donc à un accès facile, ces motrices pouvaient transporter pas mal de monde.

En juillet 2007, on a tout changé. Les lignes 91 et 93, les deux renforts du 92, ont été supprimés. Et malgré l'augmentation des fréquences de la ligne 92 elle-même, il y a beaucoup moins de trams qu'avant. Il y a un statu quo: sur les tronçons Schaerbeek Gare - Louise d'une part et Héros - Fort-Jaco d'autre part, la fréquence pendant les heures de pointe est toujours de 6 minuets. Mais à part ça, il n'y a que du recul: pendant les heures de pointe, il n'y avait pas seulement le 92 aux 6 minutes sur le tronçon animé Louise - Héros, mais aussi le 91 aux 12 minutes. Cependant, avec la suppression du 91, ce renfort est également supprimé et n’est que très légèrement compensé par la nouvelle ligne 97. Cette diminution de l'offre se fait surtout ressentir entre Louise et Vankindere (la chaussée de Charleroi). D'autre part, la fréquence pendant les heures creuses et le samedi a fortement diminué: avant, grâce aux couples 92-93 et 92-91, il y avait toujours un tram toutes les 7,5 minutes (sauf sur le tronçon sud Héros - Fort-Jaco). Maintenant, c'est devenu 12 minutes, toujours parce qu'on a supprimé les 91 et 93. Et, last but not least: le plus grand pas en arrière est la disparition totale des trams T2000 sur le 92; maintenant, la ligne est entièrement exploitée avec les vieux trams PCC du type 7700, et exceptionnellement aussi on y retrouve une PCC 7900 de plus grande taille. La conséquence de tout ça: des trams bondés et irréguliers, à cause des fréquences diminuées et une accessibilité plus difficile dans les trams PCC, et donc aussi des voyageurs très mécontents (et le confort inférieur des PCC 7700 n'aide certainement pas).


Aan de andere kant van het Bockstaelplein; hier is het al iétsje breder, maar nog altijd smaller dan op de gehele lijn 92
L'autre côté de la place Bockstael; ici, la rue est déjà un peu plus large, mais toujours beaucoup plus étroite que sur l'entière ligne 92

La restructuration du réseau est la raison principale pour laquelle on a supprimé le 91 et le 93; pour le 91, c'est surtout à cause du nouveau tram 4 qui a repris une bonne partie de son itinéraire, et pour le 93, c'est l'exploitation en deux tronçons distincts de la ligne 94. Le fait de ne pas tout à fait avoir compensé la suppression de ces lignes s'explique certainement par une volonté de faire des économies, un "produit secondaire" de toutes les restructurations. En ce qui concerne le remplacement des trams T2000 par les PCC par contre, les choses sont plus nuancées. On l'avait un peu prévu, parce que le nombre de services du dépôt d'Ixelles (là où la plupart des T2000 se trouvent) et donc le nombre des T2000 sur le 92 avait déjà fortement diminué peu avant juillet 2007. A la fin, il n'y avait même plus que deux T2000 par jour sur la ligne. Jusqu'à un certain moment - le 24 septembre 2007 pour être précis, après le dimanche sans voitures - on a brusquement interdit toute circulation de T2000 sur le tronçon sud de la ligne, empêchant ces T2000 de rouler sur le 92. Et c'est là que l'histoire des T2000 sur le 92 s’est soudainement achevée, parce qu'il n'y a plus eu une seule T2000 sur le 92 depuis ce jour-là.

Les raisons de cette interdiction n'ont jamais été claires. Techniquement, il n'y a aucun problème, les T2000 ont fait des services pendant des années sur le 92 et elles pourraient toujours en faire. Il est vrai qu'on a découvert des problèmes généraux avec les T2000, mais cela ne devait pas poser de problèmes sur une ligne telle que le 92. Le plus gros inconvénient des T2000, c'est sans aucun doute le bruit et les vibrations causés par ces trams. C'est pourquoi on affirme que les trams sur le 92 passent trop près des maisons et qu'on a interdit les T2000 pour cette raison. Certes, il n'y a aucun doute que ces vibrations rendaient l'avenir des T2000 sur le 92 à long terme très incertain, mais ça n'explique pas du tout l'interdiction soudaine à laquelle on a eu droit. Pour rappel: au moment de cette interdiction, la STIB avait un grand surplus de T2000; à l'origine, on voulait les faire rouler sur la ligne 25, mais depuis fin août 2007, ça c'est également terminé suite au déraillement d'une T2000 sur le 25. La STIB ne savait donc pas très bien que faire avec toutes ces T2000 qui se sont retrouvées sans emploi à cause de cet incident, et c'est justement à ce moment-là qu'on les a également interdites sur le 92 - une ligne qui aurait pourtant très bien servi pour absorber ces T2000 excédentaires.


Een oude 7000-tram tijdens een museumuitstap op lijn 92 bij het Sint-Jobplein in Ukkel. Verderop wordt het nog ietsje smaller, maar dit is nog altijd lang niet te vergelijken met lijn 94.
Un vieux tram 7000 lors d'une sortie musée sur la ligne 92, près de la place Saint-Job à Uccle. Plus loin, la rue devient encore un peu plus étroite, mais c'est toujours rien comparé à la ligne 94.

Afin de trouver un emploi à toutes ces T2000 excédentaires, la STIB a décidé de les faire rouler également sur le tronçon nord de la ligne 94 - où à l'origine on avait prévu de faire circuler uniquement des PCC 7700. On a même transféré une dizaine de T2000 au dépôt de Schaerbeek pour exploiter ce tronçon du 94, ce qui n’avait jamais été prévu. Mais ce choix d’exploitation pour le tronçon nord du 94 rend les arguments pour l'interdiction sur la ligne 92 encore plus douteux: sur le tronçon précité du 94, les trams passent encore beaucoup plus près des maisons et ils provoquent encore plus de vibrations que sur toute la ligne 92. En plus, il y a toujours un grand surplus de T2000; chaque jour, on n'utilise que 2 T2000 sur 3, donc il y a un taux de réserve exceptionnellement élevé de 30% (normalement, c'est environ 15%). Mais malgré tout cela, on n'a jamais eu l’intention de lever l'interdiction totale sur le 92 et d’y faire rouler quelques T2000. Pourtant, ça serait une bonne solution pour libérer quelques trams PCC pour les autres lignes (parce qu'il y a souvent un manque général de trams sur le réseau), mais on n'y pense même pas; le 92 doit à tout prix être exploité avec des vieux trams PCC, ça semble être l'idée sous-jacente.


Lijn 92 ter hoogte van de halte Robiano in Schaarbeek. Hier is het ook vrij smal, maar in tegenstelling tot in Ukkel (zie vorige foto) is hier geen enkel verbod voor T2000-trams ingesteld. Zoek de logica?!
La ligne 92 à l'hauteur de l'arrêt Robiano à Schaerbeek. Ici, la rue est aussi plutôt étroite, mais contrairement à Uccle (voir la photo précédante), il n'y a aucune interdiction pour les trams T2000 à cet endroit. Cherchez la logique?!

Comme je viens de dire, les voyageurs en ont marre de ces circonstances, et ce mécontentement commence à se faire ressentir dans le monde politique. Le mois dernier, par exemple, on a posé une question au ministre compétent, Pascal Smet, à la commission Infrastructure du Parlement Bruxellois. Je cite le compte rendu de la séance du 12 mars, page 51. Voici la question qui a été posée.

Anne Swaelens (PS): "Depuis juillet 2007, mois du lancement de la cinquième phase du plan tram, les usagers du tram 92 sont préoccupés par le remplacement de leurs trams habituels par des "anciens modèles" du type PCC 7700/7800. Ces trams sont d'une part fort étroits pour une ligne très fréquentée et d'autre part sont difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'à celles conduisant des poussettes.

Ensuite, bien que la fréquence aux heures de pointe soit appréciée des usagers, ceux-ci déplorent son insuffisance à partir de 19h00 ou le week-end. Le délai d'attente entre deux trams variant entre 20 minutes et une demi-heure. Rappelons qu'avec la suppression du tram 91, la fréquence du 92 était censée être multipliée.
"

On fait donc la remarque que les trams T2000 ont été remplacés par les PCC 7700 (qui sont donc moins confortables et moins accessibles), et aussi que les fréquences aux heures creuses ont fortement diminué. Voilà des remarques objectives que personne ne peut mettre en doute. Cependant, les réponses du ministre sont quelque peu évasives voire incorrectes. Regardons tout d'abord la réponse sur les fréquences:

Ministre Smet: "La ligne 92 n'est pas oubliée pour autant. La fréquence des trajets longs à destination du centre-ville et de la gare de Schaerbeek a par ailleurs été augmentée dès juillet dernier et les intervalles en heure creuse ont été portés de 15 à 12 minutes à la rentrée de septembre, sans compter l'introduction de renforts entre les arrêts "Louise" et "Dieweg" chaque mercredi midi, ce qui revient ni plus ni moins à doubler la fréquence pendant cette période."

Le ministre dit que la fréquence de la ligne 92 a été augmentée de 15 à 12 minutes. C'est vrai, mais il oublie de dire qu'on a supprimé les lignes 91 en 93 en même temps! Une vision très sélective de la réalité donc. Avec ces deux lignes, il y avait une fréquence de 7,5 minutes sur presque tout le trajet du 92 aux heures creuses et le samedi, qui est donc devenue 12 minutes maintenant (voire 15 minutes le samedi). En plus, sur le tronçon commun du 91 et 92, il y avait toujours une fréquence de 10 minutes le dimanche et en soirée, et c'est devenu 20 minutes à présent. Les renforts du mercredi constituent en effet un élément positif (les renforts partent d'ailleurs de Schaerbeek Gare et pas de Louise, comme le ministre dit), mais là, il s'agit plutôt d'un vieux problème résolu par l'introduction d'un horaire spécifique pour le mercredi, donc rien de spécifique à la ligne 92.

Plus important: le ministre a aussi répondu au retrait des trams T2000. Voici la réponse:

Ministre Smet: "Le remplacement des trams de type T2000 par des tramways anciens, de type T7700, sur la ligne 92 fait suite à deux phénomènes distincts : d'une part l'évolution du réseau, qui a conduit à privilégier l'affectation aussi homogène que possible des tramways modernes sur les axes principaux du réseau. Les T2000 disposant de caractéristiques similaires aux nouveaux T3000 et T4000, à savoir de larges portes, un plancher bas et de bonnes performances générales, ont été affectés en complément des tramways modernes sur les lignes de la Grande Ceinture, en particulier sur la ligne 24.

D'autre part, la STIB a dû faire face à de multiples demandes émanant de riverains de la ligne 92 où des pouvoirs locaux, souhaitant le retrait de ce matériel sur les lignes où les voies étaient situées à seulement quelques mètres des façades. Cette proximité engendrait des problèmes de vibrations au niveau des habitations. La ligne 94 ayant un profil plus favorable de ce point de vue, elle est aujourd'hui privilégiée, ce qui aurait de toute façon été le cas puisque, suite à son prolongement vers Hermann-Debroux, sa fréquentation s'est accrue, ce qui permet de faire profiter davantage de clients de la meilleure qualité de service apportée par ces véhicules.
"

Le ministre dit qu'il y a deux raisons: tout d'abord le fait qu'on aurait besoin de ces trams sur les axes importants, comme la Grande Ceinture (lignes 23-24-25). A l'origine, c'était effectivement ce qu'on voulait faire, parce que les 2000 feraient la ligne 25 et aussi la ligne 24 en partie. Mais comme j'ai dis, on a changé ces plans; il n'y aura probablement plus jamais une T2000 sur le 25, donc il ne reste que le 24 comme 'ligne performante', et il n'y a que 3 à 6 trams T2000 sur cette ligne - pas vraiment un nombre énorme. L'argument qu'on a besoin des T2000 pour les grands axes ne tient donc plus debout. En ce qui concerne "l'importance" des lignes, il n'y a aucune différence entre le 92 et 94.

L'autre raison, c'est le bruit et les vibrations que les T2000 provoquent, et le fait qu'il y aurait beaucoup d'endroits ou les trams passent tout près des maisons sur le 92. Tout d'abord, il n'y a pas tant d’endroits du genre que ça: il ne s'agit que des dernières centaines de mètres de la ligne à Uccle (près de Fort-Jaco), et sur le tronçon Eenens - Pogge à Schaerbeek. Ce sont les seuls endroits où le tram passe vraiment près des maisons. Sur le tronçon schaerbeekois par contre, il y a tous les jours beaucoup de T2000 qui passent pour sortir sur ou rentrer de la ligne 94, et pour ça, il n'y a tout à coup aucun problème.
Le plus frappant, c'est que le ministre indique que la ligne 94 aurait "un profil plus favorable à ce point de vue". Cette remarque est correcte pour le tronçon sud de la ligne (Louise - Herrmann-Debroux), mais pas du tout pour le tronçon nord (Legrand - Stade), où c'est encore pire que sur la ligne 92. Sur tout le tronçon Outre-Ponts - Cimetière de Jette (en gros les quartiers peuplés de Laeken), le 94 passe vraiment très très près des maisons dans des petites rues étroites. Là, il s'agit d'un trajet de presque 2 kilomètres, tandis que sur le 92, il ne s'agit que de quelques centaines de mètres! Il n'est donc pas étonnant que les habitants des rues Jules Lahaye et Steyls à Jette et Laeken ont déjà envoyé un tas de plaintes à la STIB. De toute façon, supposer que la branche nord la ligne 94 ait un meilleur profil pour les vibrations des T2000 me semble tout à fait incorrect.


Een iets ruimere PCC 7900-tram op de 92, jammer genoeg vrij zeldzaam.
Un tram PCC 7900 plus spacieux sur le 92, ce qui est plutôt exceptionnel, malheureusement

Alors, quelle est la vraie raison de l'interdiction soudaine des T2000 sur le 92? On dit, et surtout, on souffle beaucoup de choses sur ce sujet. Il y a bien entendu un fond de vérité dans l'explication des nuisances causées par les T2000. Personnellement, je sais très bien que les vibrations dans les maisons sont parfois graves. Mais cela concerne toutes les lignes et pas seulement la ligne 92. Il y a dès lors des plans à la STIB pour interdire les T2000 sur un bonne partie du réseau et les affecter à quelques lignes où elles ne causent presque pas de nuisances. Mais là, il s'agit un plan à long terme et certainement pas d'une explication pour l'interdiction brusque et prématurée sur une partie de la ligne 92 à Uccle survenue en septembre 2007 - à un moment où il y avait un surplus de trams T2000. Je ne suis pas en mesure de retrouver les vraies raisons; d'autres personnes en font leur métier. Toutefois, je dirais que ce n'est pas une coïncidence qu'on ait complètement interdit les T2000 à Uccle tandis qu'elles roulent sans aucune limitation à Jette, Laeken et Schaerbeek - où elles causent beaucoup plus de nuisances. Je suis tout à fait ouvert à des arguments pour réfuter cette proposition, mais alors je préfère des arguments fondés, pas comme ceux mentionnées ci-dessus.

Les perspectives pour la ligne 92 ne sont pas si roses non plus. On ne parle pas d'une amélioration sensible des fréquences de la ligne ou de renforcement par une autre ligne, donc on ne va pas assister à une telle amélioration dans un proche avenir. Et surtout, les vieilles PCC 700 feront certainement encore beaucoup de services sur cette ligne. Une solution logique à court terme serait de remettre (en partie) des T2000 sur le 92, mais il y a aussi une alternative: les nouveux trams T3000, qui sont mêmes plus silencieux et qui causent encore moins de vibrations que les trams PCC. Le ministre Smet mentionne l'achat de nouveaux trams T3000/T4000 supplémentaires, mais cette proposition n'est pas directement liée à la ligne 92. Pourtant, les T3000 sont parfaitement capables de rouler sur le 92; lors du dernier dimanche sans voitures, elles ont roulé toute la journée sur la ligne, sans aucun problème (complétées de quelques T2000, qui s'avéreraient être les dernières T2000 sur le 92 sans qu'on ne l'ait su au préalable). Il n’y a bien entendu pas assez de T3000 pour entièrement exploiter le 92, et il est logique que notamment les lignes de l'axe Nord-Sud et la Grande Ceinture aient la priorité.


Een nieuwe T3000-tram op de 92: het kan perfect, maar wordt absoluut niet in overweging genomen, zelfs in het weekend.
Un nouveau tram T3000 sur le 92: c'est parfaitement possible, mais pas du tout considéré, même pas en week-end

Toutefois, la STIB ne fait toujours aucun geste en ce qui concerne des véhicules plus confortables sur le 92. Le week-end, le dépôt d'Ixelles est par exemple plein de T3000 sans emploi, mais il n'est est pas question de les affecter à la ligne 92 (c'est même interdit, officiellement). En plus, quelques trams T3000 viennent d'être transférés au dépôt de Schaerbeek (qui exploite la grande partie de la ligne 92 le week-end), mais il semble très improbable que ces trams soient injectés sur le 92, un jour, même le week-end. On ne veut même pas faire rouler des trams PCC du type 7900 le week-end, des trams qui sont plus spacieux et confortables que les 7700. Dans les dépôts de Schaerbeek et de l'Avenue du Roi, il y a beaucoup de PCC 7900 inutilisées le samedi et le dimanche, mais on continue à faire sortir des PCC 7700 sur le 92. Ce n'est qu'exceptionnellement, notamment en semaine, qu'une PCC 7900 fait un tour sur le 92 - mais il s'agit toujours d'une affectation plutôt exceptionnelle et il est rare d'en voir plus d’une à la fois sur la ligne, donc ce n'est pas plus qu'une goutte d'eau dans l’océan. Espérons au moins un peu de changement sur le 92 dans un futur proche...


De 'moeilijke' zones van lijn 92 en 94 bij elkaar gezet, het verschil is frappant.
La zones 'difficiles' des lignes 92 et 94; la différence est flagrante.

23:29 Gepost door MIVB-reiziger in Kleine of grote bedenking | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.