08-04-07

Kleine rondrit op zaterdag / petit tour le samedi

Gisteren een kleine rondrit gedaan in onder meer Anderlecht, Sint-Gillis, Ukkel en de Heizel. Ziehier de mooiste en markantste foto's.

Hier, un petit tour à entre autres Anderlecht, Saint-Gilles, Uccle et le Heysel. Voilà les photos les plus belles et marquantes.De Brouckère, de rolband ('rollend trottoir') die het premetrostation met het metrostation verbindint. In de genoemde richting is die rolband is al een paar weken kapot. Deze sticker mag dan ook met een flinke korrel zout genomen worden.

De Brouckère, le trottoir roulant qui relie la station prémétro à la station de métro. Dans le sens mentionné, ce trottoir est cassé depuis quelques semaines. Il ne faut pas prendre ce méssage à la lettre, alors.Tram 56 aan zijn nieuwe (nu toch al bijna een jaar) eindpunt aan Marius Renard (Anderlecht), aan de ring. In het weekend wordt de 56 meestal met 7900's gereden. Af en toe is er nog een gewone 7700/7800 te zien, zoals op de achtergrond.
In de week zijn de 7900's van Molenbeek (van waaruit de 56 gereden wordt) meestal allemaal in gebruik op lijn 19, en soms ook op de 18 en 83. In het weekend zijn de 7900's ook op deze laatste twee lijnen algemener te zien; de 18 wordt bovendien grotendeels door het depot van de Koningslaan gereden, en daar zijn er nog meer 7900's vrij tijdens het weekend.

Tram 56 à son nouveau terminus (qui a quand même déjà presqu'un an) à Marius Renard (Anderlecht), près du ring. Pendant le week-end, le 56 est généralement roulé en 7900. De temps en temps, on voit aussi un 7700/7800, comme sur l'arrière-plan.
En semaine, les 7900 de Molenbeek (depôt du 56) sont normalement employés pour le 19, et parfois aussi pour le 18 et 83. Pendant le week-end, ces deux lignes sont aussi généralement roulés en 7900; le 18 est de plus en grande partie désservi par le depôt de l'Avenue du Roi, où il y a encore plus de 7900 libres pendant le week-end.Dezelfde tram op het keerspoor, onder de ring.

Le même tram sur les voies à tourner, en dessous du ring.Een Van Hool new A330 op lijn 46 aan de halte De Tollenaere (genoemd naar de gelijknamige laan). De bestemming op de film (De Brouckère) was wel degelijk zichtbaar, maar ik denk dat de frequentie van het scherm te laag is om altijd zichtbaar te zijn op de foto (met een lage sluitertijd bij helder weer). Bij de nieuwe trams hetzelfde probleem.

Un Van Hool new A330 sur la ligne 46 à l'arrêt De Tollenaere. La destination (De Brouckère) était visible sur le film, mais je pense que la fréquence de l'écran est trop bas pour toujours être visible sur une photo (avec une durée d'exposition basse, le temps qu'il faisait). J'ai le même problème avec les films des nouveaux trams.Het informatiescherm in de new A330's (en ook in de nieuwe gelede Mercedes Citaro's). Dát is pas handig voor de reiziger, je ziet direct alle aansluitingen. Zelfs in de nieuwe trams wordt dit systeem nog niet gebruikt, maar de mogelijkheid (zowel visueel als auditief) bestaat wel. Maar dan nog is het geen mooi kleurenscherm met alle aansluitingen zoals hier.

L'écran d'information dans les new A330 (et aussi dans les nouveaux Mercedes Citaro articulés). Très utile pour les voyageurs, on voit toutes le correspondances. Même dans les nouveaux trams, on emploie pas encore ce système, bien que la possibilité (visuellement et auditivement) existe.Het Van Hool-midibusje 8004 (type A308) op lijn 75, aan Westland Shopping.

Le midibus Van Hool 8004 (type A308) sur la ligne 75, à Westland Shopping.Zelfde plaats, maar hier een Van Hool A500 die zijn dienst op lijn 89 aanvat.

Même lieu, mais ici un Van Hool A500 qui commence son service sur le 89.Verderop, niet ver van het Peterbospark, passeert ook de 49.

Plus loin, près du Parc du Peterbos, le 49 s'arrête également.Die 49 meegevolgd tot Sint-Gillis, halte Verhaegen (vlakbij het Zuidstation). Daar valt direct het tramdepôt van de Koningslaan op.

J'ai pris ce 49 jusqu'à Saint-Gillis, l'arrêt Verhaegen (près de la Gare du Midi). Le depôt de tram de l'Avenue du Roi se fait remarquer.Een tram 7900 rijdt het depôt binnen, met (zoals te verwachten) de film 'Geen dienst'...

Un tram 7900 entre le depôt, en film 'Réservé'...... maar niet aan de andere kant! Waarschijnlijk op het verkeerde knopje gedrukt (de film vooraan en achteraan kunnen apart ingesteld worden). Het is heel onwaarschijnlijk dat deze tram een dienst op de 56 heeft gedaan, want die wordt (zoals hierboven vermeld) gereden door het depot van Molenbeek.

... mais pas à l'autre côté! Probablement, le chauffeur s'est trompé de nombre du film (les films en devant et derrière peuvent être régles séparément). Il est improbable que ce tram a vraiment fait un service sur le 56, puisque cette ligne est desservie par le depôt de Molenbeek.De loods waar de tram (tweede van links, nog verder aan het rijden) juist binnengereden is. In de Koningslaan staan vooral 7900's (gebruikt op de 52 en 55, in het weekend ook de 18) en een kleiner aantal 7700/7800's (gebruikt op de 18).

L'hangar dans lequel le tram (le deuxième à gauche, toujours en train de se garer) vient de rentrer. Dans l'Avenue du Roi, il y a surtout des 7900 (employés sur le 52 et 55, pendant le week-end aussi sur le 18) et un nombre de 7700/7800 (employés sur le 18).Dezelfde loods, maar het westelijke stuk (aparte ingang).

Le même hangar, mais la partie d'ouest (avec une propre entrée).De werkplaats 'Belgrado', naast het depôt. Let ook op het bordje op de deur, dat is het label 'milieuvriendelijke onderneming' dat deze werkplaats toegekend is.

L'atelier 'Belgrade', tout près du depôt. Remarquez la plaque sur la porte; cette plaque montre le label 'Entreprise eco-dynamique' que cet atelier à reçu.Een andere Van Hool new A330, deze keer op de lijn 50. De lijnkleur rond de 50 was wel degelijk groen, maar is zoals gezegd moeilijk om deze films waarheidsgetrouw te fotograferen.

Un autre Van Hool new A330, ici sur la ligne 50. La couleur autour du 50 était verte, mais comme je viens de dire, il est difficile de prendre ces films en photo véridiquement.Een 7900 op de 18, die zoals gezegd meestal met dit type tram gereden wordt in het weekend.

Un 7900 sur le 18, qui, comme j'ai dis, est généralement roulé en ce type de tram pendant le week-end.De 7913 op de lijn 52.

Le 7913 sur la ligne 52.In het premetrostation van het Zuidstation zijn nu ook al informatieschermen geïnstalleerd (zoals op de grote ring, zie een paar posts eerder). Ik heb er niet op gelet of het in de andere stations van het stuk Zuidstation-Albert ook zo is.

Dans la station prémétro de la Gare du Midi, on a également installé des écrans d'information (comme sur la grande ceinture, mentionné dans mon tour sur le 29). Je n'ai pas vu si ces écrans ont également été installés sur les autres stations du tronçon Gare du Midi-Albert.Aan Churchill-Vanderkindere heeft de MIVB (volgens mij alleen op weekdagen) tegenwoordig een supervisor gezet, die het drukke tramverkeer daar (manoeuvrerende 3 en 23, 90 die moet passeren) in goede banen moet leiden. Het zal je job maar zijn, de hele dag in zo'n hokje zitten...

A Churchill-Vanderkindere, il y a un superviseur sur place (uniquement dans la semaine, je pense), pour régler la circulations des trams (3 en 23 manoeuvrants, 90 qui doit passer etc). Cela ne me semble pas un boulot très agréable, rester dans cette cabine toute la journée...Nog een weekje, en dan is het definitief afgelopen...

Encore une semaine, et c'est fini...Nog eens.

Encore une fois.Lijn 60 (stelplaats Delta) aan De Brouckère, waar hij enkel in het weekend naartoe rijdt. In de week is hij beperkt tot het Centraal Station. Let ook op de mooie spiegel...

La ligne 60 (depôt de Delta) à De Brouckère. On ne voit ceci que pendant le week-end, parce que pendant la semaine, le 60 est limité à la Gare Centrale. Remarquez le rétro...Het tramstation aan de Heizel, gebruikt door de 23 en 81.

La station de tram au Heysel, employé par le 23 et 81.De 3018 op lijn 23.

Le 3018 sur le 23.Zie ik nu dubbel?

Je vois double?Opvallend: de tramicoontjes geven een T2000 weer, maar ik denk niet dat er hier ooit al een T2000 in actieve reizigersdienst heeft gereden.

Remarquable: les icônes de tram montrent un T2000, mais je ne pense pas qu'un seule T2000 a déjà roulé en service commercial ici.Tot slot een A500 (stelplaats Jacques Brel, Molenbeek) op lijn 84, Heizel - Beekkant. Let ook op de rookpluim die juist tevoorschijn komt onder de nummerplaat (werd een paar seconden later nog groter), van de verwarming?

Pour finir un A500 (depôt de Jacques Brel, Molenbeek) sur le 84, Heysel - Beekkant. Remarquez le filet de fumée qui sort du bus, juste en dessous de la plaque d'immatriculation. Vient-il du chauffage?

14:25 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

31-03-07

Op visite op lijn 29

Vandaag weer een ritje meegereden met Vanhoolke, op lijn 29. Dat is een lijn van contrasten, zoals er veel zijn in Brussel. Vertrekken aan Hof Ten Berg in het vrij chique Sint-Lambrechts-Woluwe, via de meer gemiddelde wijken van Schaarbeek (omgeving van Diamant) en dan plots in een van de armste buurten van Brussel terechtkomen, Sint-Joost-ten-Node. Dat maakt het ook zo leuk om met dergelijke lijnen mee te rijden, al zijn er wel betere voorbeelden dan de 29 (daar zal Vanhoolke het wel mee eens zijn ;-)).

Aujourd'hui de nouveau un petit tour dans le bus de Vanhoolke, sur la ligne 29. Cette ligne est une ligne avec beaucoup de contrastes: il roule de Hof Ten Berg (Woluwe-Saint-Lambert, quartier plutôt chic) via les quartiers moyens de Schaerbeek (Diamant) à Saint-Josse-ten-Node, l'un des quartiers les plus pauvres à Bruxelles (et il continue encore vers De Brouckère).Vertrek aan Diamant. In alle premetrostations van de grote ring (Diamant > Boileau, tramlijnen 23, 24, 90 (binnenkort 25)) zijn deze schermen, die er al jaren werkloos hingen, intussen in gebruik genomen. Voorlopig geven ze alleen algemene reizigersinformatie, zoals over de wijziging van de tramlijnen. Op termijn moeten ze, zoals in de metro, de eerstvolgende trams aankondigen.

Départ à Diamant. Dans toutes les stations prémétro de la grande ceinture (Diamant > Boileau, lignes 23, 24, 90 (bientôt 25)), ces écrans ont été mis en service. Pour le moment, ils n'affichent que des informations générales sur la STIB, comme le changement des lignes de tram.De bordjes voor het nachtnet (Noctis) beginnen overal te verschijnen, maar vreemd genoeg (nou ja...) staat er nog niets op de MIVB-site. Ik zal een dezer dagen een overzicht posten van het nieuwe nachtnet.

Les panneaux du futur réseau de nuit (Noctis) apparaissent, mais curieusement, on en parle pas encore sur le site de la STIB. Un de ces jours, je vais poster plus d'informations sur le réseau de nuit.Een Mercedes Citaro op lijn 12. Ik heb een paar 12's zien passeren, en allemaal met een Citaro. Dikwijls rijden er ook veel Van Hool A300's op, als er weer een paar Citaro's in panne liggen. Misschien gaat het dan toch de goede kant uit.

Un Mercedes Citaro sur la ligne 12. J'ai vu quelques bus sur le 12, chaque fois un Citaro. Souvent, il y a aussi des Van Hool A300 sur le 12, quand un Citaro est de nouveau en panne.Hier klopt iets niet...

Il y a quelque chose qui ne va pas ici...Idem dito voor de bus van Vanhoolke, maar dan omgekeerd (let op de kleur van de spiegel).

La même chose pour le bus à Vanhoolke, mais à l'inverse (remarquez la couleur du rétro).Van buiten gezien, met onze vriend aan het stuur.

Vue de dehors, notr'ami au volant.Bij Hof Ten Berg is er een 'tijdelijke' omleiding. Een mooi staaltje MIVB-toestanden: eerst was de omleiding gepland tot 09/03, daarna is dat doorgestreept en is er manueel een andere datum bijgeschreven, en intussen is die ook doorgestreept en geldt de omleiding voor onbepaalde duur...

A Hof Ten Berg, il y a une déviaton 'temporaire'. Voilà comment ça va souvent chez la STIB: la déviation était prévue jusqu'au 09/03, après on a barré cette date en la remplaçant par une autre, et entre-temps, on a également barré la nouvelle date, mais sans écrire une autre.Er worden meer en meer bussen herschilderd, en sinds kort wordt ook de band boven de ramen in het zwart gezet (vergelijk met de grijze bus een paar foto's hoger), om deze bussen de 'new look' van de A330 en Citaro mee te geven.

Les bus sont de plus en plus repeints dans la nouvelle livrée, et maintenant on peint aussi la bande au-dessus des fenêtres en noir (comparez-le au bus quelques photos plus haut), pour donner ces bus le 'new look' du A330 et Citaro.Idem dito voor de gelede Van Hools AG300 (stelplaats Delta).

Lâ meme chose pour les Van Hool AG300 articulés (depôt de Delta).Wat krijgen we nu, een A330 op lijn 66? Deze lijn wordt normaal gereden door bussen van Haren, en daar zijn er geen A330's. Misschien een (hoogst uitzonderlijke) test, of een reservechauffeur van Molenbeek (waar de A330's thuishoren) die een bus uit z'n eigen stelplaats meenam.

Eh, un A330 sur le 66? Cette ligne est normalement désservie par des bus du depôt de Haren, et il n'y a pas des A330 là-bas. Peut-être un essai (assez rare), ou un chauffeur de réserve de Molenbeek (où les A330 sont stationnés) qui utilise un bus de son propre depôt.

00:09 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

27-03-07

Foto-update

Een kleine verzameling foto's van de afgelopen weken, die niet bij een of andere 'tour' thuishoorden.

Quelques photos des semaines passées, qui ne font pas partie d'un 'tour'.Tram 2049 op lijn 92, aan Verboekhoven (ook op Wikipedia).

Tram 2049 sur la ligne 92, à Verboekhoven.Tram 7912 op lijn 52, aan De Wand (ook op Wikipedia). In de verte het Atomium...

Tram 7912 sur la ligne 52, à De Wand. On voit aussi l'Atomium...Tram 7906 op lijn 55 (beperkt tot het Zuidstation) aan Thomas (ook al op Wikipedia).

Tram 7906 sur la ligne 55 (barré Midi) à Thomas.De 'stofzuiger' van de MIVB, die allerlei vuiligheid van de tramsporen opzuigt. Hij is meestal 's nachts actief en je herkent hem aan het helse lawaai, dat de hele straat wakker maakt.

L'"aspirateur" de la STIB, qui aspire tout genre de saloperie des voies. Il fait son travail pendant la nuit et on le reconnait à son bruit d'enfer, qui reveille toute la rue.Nog eens een T2000 (2010) op lijn 92, maar dit keer (volledig!) in de nieuwe kleuren.

De nouveau un T2000 (2010) sur le 92, mais cette fois-ci (entièrement!) dans la nouvelle livrée.Help! Maar serieus, ik weet wel dat die film 'S.O.S.' hier per ongeluk opgezet is (aan de voorkant was het de normale), maar waar dient hij eigenlijk voor?

Au secours! Mais sérieusement, je sais bien que ce film 'S.O.S.' a été mis par accident, mais à quoi sert-il normalement?Kijk nog maar eens goed naar deze tram 90 (in de nieuwe kleuren), nu het nog kan...

Regardez bien ce tram 90 (dans la nouvelle livrée), tant que c'est encore possible...Opnieuw een herschildere PCC, deze keer op lijn 52 aan Van Praet. Meestal wordt lijn 52 met driedelige PCC's (T7900) gereden.

De nouveau un PCC dans la nouvelle livrée, cette fois-ci sur le 52 à Van Praet. Normalement, le 52 est roulé avec des PCC de la série T7900.Het interieur van zo'n 'vernieuwde' PCC. Eerlijk gezegd vind ik het een achteruitgang, de stof op de stoelen en banken doet niet echt modern aan. De MIVB had misschien beter deze oncomfortabele stoelen en banken vervangen door exemplaren zoals op de 7900, meer plaats en veel zachter.

L'intérieur d'un PCC 'renové'. Franchement, je trouve que c'est une régression; le revêtement des sièges me fait pas une impression moderne. La STIB avait mieux remplacé ces sièges inconfortables par des sièges comme on voit dans les tram de la série 7900.Bus 8713 (Van Hool A300) van het depot Haren op lijn 47 naar Vilvoorde Brug, volop aan het draaien aan de Van Praetbrug.

Bus 8713 (Van Hool A300) du depôt de Haren sur la ligne 47 vers Vilvoorde Brug, en train de tourner près du pont Van Praet.Een mooie T4000 (4004) op lijn 23 komt juist de korte tunnel bij Van Praet uitgereden.

Un beau T4000 (4004) sur le 23 vient du sortir du petit tunnel avant Van Praet.Een vrouwelijke chauffeur krijgt haar T3000-opleiding in stel 3006, dat vorig jaar een paar weken in Zweden (Stockholm) doorgebracht heeft voor tests. De foto is genomen aan Prinses Elisabeth, op het stukje spoor (Prinses Elisabethlaan > Lambertmontlaan) dat normaal door tramlijn 24 gebruikt wordt.

Une conductrice recoit son écolage T3000 dans la motrice 3006, qui a passé quelques semaines en Suède (Stockholm) pour des épreuves. La photo a été prise à Princesse Elisabeth, sur les voies (av. Princesse Elisbath > bd. Lambertmont) qui sont normalement employés par la ligne 24.Aardgasbus 8696 op lijn 59 aan de eindhalte Bordet (voor het grote publiek dan toch, want hij rijdt nog langs het depôt), met de immer sympathieke Gaston aan het stuur.

Le bus à gaz 8696 sur la ligne 59 au terminus Bordet (pour le grand publique, parce qu'il passe encore devant le depôt), avec Gaston - toujours très sympa, lui - au volant.Citaro nummer 8859 (stelplaats Molenbeek) aan Beurs, klaar om een dienst op lijn 95 aan te vatten (film nog niet geactiveerd).

Citaro no. 8859 (depôt de Molenbeek) à Bourse, prêt à commencer son service sur le 95 (le film n'était pas encore activé).Zelfde plaats, zelfde lijn, maar deze keer wel een Van Hool AG300 van Delta.

Même lieu, même ligne, mais cette fois-ci un Van Hool AG300 de Delta.Een panoramafoto van het premetrostation in Brussel-Noord. Links het spoor naar Thomas (noorden), rechts de twee sporen naar de kopsporen in Rogier (voorlopig buiten gebruik, binnenkort waarschijnlijk gebruikt door de nieuwe lijn 25) en uiterst rechts het normale spoor naar Rogier en verder (zuiden). Foto staat ook op Wikipedia.

Une photo panoramique de la station prémétro de la Gare du Nord. A gauche la voie vers Thomas (nord), à droite les deux voies vers le terminus à Rogier (temporairement hors services à cause de travaux, mais bientôt employé par la nouvelle ligne 25) et à l'extrême droite la voie vers Rogier et plus loin (sud).Opnieuw een panoramafoto, deze keer van de Churchillrotonde aan de gelijknamige tramhalte. Links wachten trams 3, rechts trams 23. Foto staat ook op Wikipedia.

De nouveau une photo panoramique, cette fois-ci du rond-point Churchill. Les trams de la ligne 3 attendent à gauche, les trams de la ligne 23 à droite.

11:41 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

21-03-07

Tram 56: een beetje geschiedenis / un peu d'histoire... (2)

Ziehier de beelden, zoals beloofd. Het voormalige stuk Debussy (nu Van Beethoven) - Sint-Niklaas (nu metro CERIA/COOVI) van tramlijn 56, of tenminste: wat ervan overblijft.

Voilà les photos, comme promis. L'ancien trajet Debussy (maintenant Van Beethoven) - Saint-Nicolas (maintenant métro CERIA/COOVI) de la ligne 56, ou plus exactement: ce qu'il en reste.Het kruispunt van de Koning Soldaatlaan/Marius Renardlaan met de Claude Debussystraat. Hier sloeg tram 56 jarenlang linksaf (komende van rechts op de foto), maar nu gaat het rechtdoor. De Koning Soldaatlaan/Marius Renardlaan heeft intussen een nieuwe laag asfalt gekregen en daarbij zijn de oude sporen genadeloos afgesloten.

Le carrefour de l'avenue du Roi Soldat/avenue Marius Renard et la Rue Claude Debussy. Le tram 56 tournait à gauche ici (venant de droite sur la photo), maintenant il continue tout droite. L'avenue du Roi Soldat/avenue Marius Renard a reçu du nouveau asphalte, ce qui à coupé les voies vers la Rue Debussy pour toujours.Iets verder in de Debussystraat. Hier lag (ligt) een verbinding tussen de sporen, die de trams gebruikten om te keren (sinds 2003, toen Debussy de eindhalte werd). Zo te zien hebben ze er intussen een laagje asfalt over gekwakt; is de MIVB bang dat iemand ineens een tram uit zijn broekzak haalt om even te gaan joyriden op de oude sporen? Het zou dan nog een paardentram moeten zijn, want de bovenleiding is ook al lang weggehaald.

Un peu plus loin dans la Rue Debussy. Ici il y avait une communication entre les voies, employée pas les trams pour tourner (depuis 2003, quand Debussy est devenu le terminus). Apparament, on a mis un peu d'asphalte dessus; la STIB a-t-elle peur que quelqu'un va tout d'un coup sortir un tram de sa poche, pour aller faire une balade sur ces voies?Nog iets verderop in de straat. Deze foto is genomen vanuit bus 75, die nu op dit traject rijdt (dus don't shoot the pianist, shoot the MIVB-carwashers!).

Encore plus loin dans la rue. Cette photo a été prise dans le bus 75, qui y roule maintenant (donc don't shoot the pianist, shoot the STIB carwashers!).De bus in kwestie, op het Minister Wautersplein. Dit is een midi-Vanhool (A308), een stuk kleiner dan zijn grote broer, de Vanhool A300. Je zou 'm bijna 'schattig' vinden, hoewel deze bus nog altijd een stuk groter is dan pakweg een bestelwagen.

Voilà le bus en question, sur la place Ministre Wauters. Il s'agit d'un Vanhool 'midi' (A308), qui est beaucoup plus petit que son grand frère (le A300). On dirait prèsque qu'il est 'mignon', malgré qu'il est toujours beaucoup plus grand qu'une camionnette, par exemple.Ook hier is nieuw asfalt gelegd; enkel op het aardestukje zie je de tramsporen nog. De tram maakte een kleine cirkel rond dit plein, altijd handig om eventueel rechtsomkeert te kunnen maken; bij de aanleg van deze sporen was er nog lang geen sprake van trams met twee stuurposten.

Ici aussi, on a remplacé l'asphalte; les voies de tram ne sont par conséquent que visible à côté, dans la terre. Le tram faisait un petit cercle sur cette place, probablement pour pouvoir faire demi-tour (les trams n'avait pas encore deux postes de conduite à l'époque...).Iets verderop (Aardbeienstraat) ligt deze bussluis, wellicht om het sluipverkeer van de Bergensesteenweg tegen te houden. Zo'n bussluis is trouwens niet voor al het verkeer effectief; net voor de foto reed bijvoorbeeld een Mercedes Sprinter (bestelwagen) er zonder enige moeite over.

Plus loin, dans la Rue des Fraises, on a installé cette écluse à bus, probablement pour combattre la circulation dans les petites rues (voulant éviter la Chaussée de Mons) du quartier ici.Blijkbaar bestaan er geen speciale borden voor een bussluis, dus zetten ze er maar een waarschuwingsbord 'kanaal'... moet kunnen!

Apparemment, il n'y a pas de panneaux pour une écluse à bus, donc qu'est-ce qu'on fait... on y installe un panneau 'canal'! Pourquoi pas!Na deze bussluis gaat het normale traject rechtdoor, maar er is ook een lus die leidt naar de campus van de CERIA (op de achtergrond). De sporen zijn nog lichtjes zichtbaar onder het asfalt. Dit was het eindpunt van de beperkte diensten CERIA/COOVI - Zuidstation, die tijdens de spits reden.

Après l'écluse, la traject régulier continue tout droite, mais il y aussi un crochet qui mène au campus de la CERIA. On voit encore les voies, au-dessous de l'asphalte. Ce crochet était le terminus des services partielles CERIA/COOVI - Gare du Midi, qui roulaient pendant les heures de pointe.Het laatste zichtbare stukje sporen, in de Raymond Ebrantstraat.

Le dernier bout visible, dans la Rue Raymond Ebrant.Juist om de hoek ging het verder. Nu is er alleen nog modder en gras te zien, en verderop nog twee palen van de bovenleiding.

Juste après le coin, le traject continuait. Aujourd'hui, on ne voit que la boue et l'herbe.En het spoor loopt helemaal dood hier aan de Bergensesteenweg. Ik denk dat de rest (richting Erasmus) helemaal weggehaald is bij de aanleg van de metro, correct me if I'm wrong!

Et ici, à la Chaussée de Mons, c'est terminé. Je pense que le restant (direction Erasme) a entièrement été enlevé quand on a construit le métro; correct me if I'm wrong!Het busstationnetje bij het metrostation CERIA/COOVI, gebruikt door de lijnen 98 en 75. De film van het busje 75 was juist aan het switchen van Nederlands naar Frans, vandaar het rare beeld.

La petite station de bus à CERIA/COOVI, désservi par les lignes 98 et 75. Le film du bus 75 était en train de changer (néerlandais -> français), donc ne pensez pas qu'il roule à 'Bde Lucht' ;-).

21:51 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

14-03-07

Bus- en tramtour

Gisteren eens goedendag gezegd aan Vanhoolke (Nederlandstalige buschauffeur van Haren, zie ook zijn blog). Eerst de 59 tot aan het depot van Haren, daar even rondgekeken, verder op lijn 54 en met de tram terug. Een paar impressies.Een van de bushangars van depot Haren. Het valt op dat er meer en meer bussen herschilderd zijn; die in het rijtje links hebben bijvoorbeeld allemaal al een nieuwe jas.In een andere hangar staan de Citaro's te slapen. En dat werkwoord is wel op z'n plaats, want deze jongens zijn allemaal niet in staat om de weg op te gaan (meestal door elektronicaproblemen).De verschillende museumbusjes in Haren. Ongetwijfeld tot groot jolijt van Vanhoolke mogen deze busjes binnen slapen en zijn de Cito's onverbiddelijk naar buiten 'gebonjourd'.De standplaatsen van de aardgasbussen (rijden vooral op de lijnen 59 en 65/66 rond), inclusief tankvoorzieningen.En hier komt al het gas uit.Een zielig gezicht: A500's die ontmanteld worden, omdat ze te versleten zijn. De exemplaren die nog goed zijn, zijn allemaal verkocht aan een Nederlandse firma.Ik had het er juist met Vanhoolke over dat er zo weinig controle was... springt er toch wel geen ploeg in de bus voor ons, op lijn 54. De foto is niet zo duidelijk, maar het moet voor de reizigers een beetje overdonderend geweest zijn, er waren waarschijnlijk evenveel controleurs als passagiers!Een nieuwe Vanhool A330 op lijn 50 (Zuidstation-Lot), aan de halte 'Schaats/Patinage', het tijdelijke eindpunt van lijn 54 in Vorst (maar hoe tijdelijk is tijdelijk bij de MIVB...). Let ook op de relatie tussen de auto op de voorgrond en het bord rechts ervan...Opmerkelijk: een T3000 op lijn 91 (Louisa/Louise - P Stalle, film niet goed leesbaar wegens te korte sluitertijd). In de begindagen van die trams was dat geen uitzondering; toen mochten ze nog niet op lijn 23/24 rijden omdat ze nog niet aangepast waren aan het stukje premetro (of omgekeerd). Nu is het echter nogal uitzonderlijk om ze op de 91 te zien.

Misschien dat er intussen een overschot is, nu ook de T4000's in actieve dienst rondrijden en er meer en meer trams geleverd worden? Het komt de MIVB waarschijnlijk ook niet slecht uit om bij wijze van test af en toe eens een T3000 in te zetten op de 91, want op het stuk Stalle-Vanderkindere zullen er volgend jaar een hoop van rijden op de nieuwe lijn 4.

Rare: un T3000 sur la ligne 91 (Louise/Louiza - P Stalle). Au début, ils roulaient souvent sur cette ligne (car ils ne pouvaient pas encore rouler sur le 23/24, le tronçon prémétro n'était pas encore prêt), mais maintenant, c'est plutôt rare.Lijn 24 wordt nu ook weer consequent met T3000 gereden, nu er voldoende daarvan over zijn. Lijn 24 (rijdt alleen tijdens de spits) was de eerste lijn waar deze trams ingezet zijn, maar toen ze ook op lijn 23 gingen rijden, waren er weer vooral oudere PCC's te zien op lijn 24. Intussen zijn er dus weer genoeg. Dit exemplaar (de 3006) heeft trouwens een hele tijd in Stockholm doorgebracht, kennelijk zijn ze daar ook geïnteresseerd om een bestelling te plaatsen bij Bombardier.

Rest er mij alleen nog om Vanhoolke te bedanken, voor de kleine rondleiding in Haren en de interessante babbel!

18:40 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

07-03-07

Tramtour

Een kleine rondrit op het tramnetwerk. Foto's zeggen meer dan woorden, dus laat ze maar spreken...

12_400

PCC-tram 7947 op lijn 19, aan het Schweitzerplein (Sint-Agatha-Berchem). Ligt het aan mij, of zijn de trams 7900 van de stelplaats Molenbeek in slechtere staat dan die van de Koningslaan? Dit exemplaar ziet er op de roestplek na nog goed uit, maar er zijn er genoeg waar de verf volop aan het afbladderen is.

J'ai l'impression que les 7900 de Molenbeek sont en état moins bon que les 7900 de l'avenue du Roi; l'exemplaire de la photo n'a que cette grande tache de rouille, mais il y en a sur qui la peinture s'est déjà bien écaillé.

14_400

PCC-tram 7782 (depot Molenbeek) op lijn 82, aan de Gentsesteenweg in Molenbeek.

5_400

Een oude, niet-gelede PCC op lijn 83, aan de halte Mennekens. Overdag is lijn 83 beperkt tot Zuidstation-Mennekens. Deze tram (al meer dan 50 jaar oud!) is waarschijnlijk op deze lijn bezig aan zijn laatste diensten, want de PCC's van de jaren 50 worden langzaamaan uit dienst genomen. Op lijn 83 zullen ze in ieder geval niet meer kunnen rijden, want die zal opgeheven worden.

Un vieux PCC (qui a plus que 50 ans) sur la ligne 83, probablement un de ses derniers services.

6_400

Het interieur van deze PCC straalt nog helemaal de sfeer van Expo 58 uit.

7_400

De 'overdekte straat' (rue couverte) in Brussel-Zuid. Als reiziger niet echt een aangename plaats om te wachten op de tram: het is een vreselijk tochtgat, het stinkt er naar urine en er is geen rechtstreekse verbinding met het (pre)metrostation.

La 'rue couverte' à Bruxelles-Midi. Pas un lieu très agréable pour les voyageurs: il y a beaucoup de courant d'air et ça pue la pisse.

8_400

Zeldzaam: een T7900 van de Koningslaan op lijn 81, aan de Fonsnylaan in Sint-Gillis (voor het Zuidstation). Normaal wordt deze lijn gereden met T7700/7800's van de stelplaats Elsene.
Assez rare: un T7900 sur la ligne 81, qui est normalement roulé avec des T7700/7800 d'Ixelles.

9_400

Tram 7901 (de eerstgeleverde van deze prachtige serie) op lijn 52, op dezelfde plaats. Rechts een goede oude Vanhool A500 van de stelplaats Jacques Brel (Molenbeek) op lijn 49.

10_400

Lang, langer, langst: een splinternieuwe T4000 op lijn 23, aan de halte 2e Lansiers (VUB/rijkswachtkazerne Etterbeek).

11_400

Tram 7766 op lijn 90. Deze tram wordt bij de MIVB "Big Moustache" genoemd, door de vorm van de zwarte band vooraan. Deze tram is de eerste PCC die in de nieuwe kleuren is gespoten, en de enige met deze verdeling van grijs, goud en zwart. Waarschijnlijk door de matige reacties worden de PCC's vanaf nu lichtjes anders herschilderd. Ze zullen er nog altijd geen schoonheidsprijs mee winnen, maar het is toch al beter dan "Big Moustache".

La fameuse "Big Moustache". C'est le premier PCC qui a été repeint dans les nouvelles couleurs, mais les suivants ont eu une autre distribution des couleurs (probablement parce que c'était tróp moche). La bande noire en avant lui a donné son nom.

13_400

Nog een T4000 aan deze halte; is het geen beauty? In tegenstelling tot de PCC's vind ik de nieuwe kleuren bij deze trams wél geslaagd. Zelfs de T2000's staan er niet mis mee.

Une vraie beauté, ce T4000. Au contraire des PCC, les nouvelles couleurs sont jolies sur les T3000/T4000. Même les T2000 vont pas mal avec ces couleurs.

19:37 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |