25-03-07

Carnaval?

Een mens zou bijna denken dat het carnaval is bij de MIVB. Waarom? Vanwege de trams en bussen die met allerlei rare kleurtjes rondrijden. Bussen die al helemaal in het grijs zijn maar nog een gele spiegel hebben en vice versa, trams die helemaal in het grijs herschilderd zijn op een klein (maar wel goed zichtbaar) vlakje na, splinternieuwe trams waarvan de voorkant helemaal afgeschuurd (wit) is? Een paar voorbeelden:

On dirait que c'est carnaval chez la STIB! Pourquoi? A cause de tout les trams et bus qui roulent avec des couleurs étranges. Des bus qui sont entièrement repeints en gris sauf un seul rétro jaune et vice versa, des trams repeints en gris sauf une petite face (mais bien visible), des trams flambant sur lesquelles on a décapé la peinture, etc. Quelques exemples:Ik vind de herschilderde T2000's best wel mooi, maar op voorwaarde dat ze helemaal herschilderd zijn! Dit exemplaar (nummer 2019) is helemaal in de nieuwe kleuren, op deze kleine vlakjes na (twee aan elke kant). Op die plaats vallen ze natuurlijk nogal op, het geeft nogal een amateuristische indruk.

J'aime bien les T2000 dans les nouvelles couleurs, mais à condition qu'ils soient complètement repeints! Cet exemplaire (le 2019) a encore des petites faces en jaune (deux à chaque côté). A cet endroit, ça tire bien l'oeil, on pourrait penser que c'est de l'amateurisme.Een bus in de oude kleuren... behalve de spiegel! Zo zijn er veel voorbeelden (zowel grijze bus met gele spiegel als gele bus met grijze spiegel), meestal met de andere spiegel trouwens.

Un bus dans les anciennes couleurs... sauf le rétro! Il y a beaucoup d'exemples comme ça (aussi bien bus gris avec rétro jaune que bus jaune avec rétro gris), en général c'est l'autre rétro (près de la porte) qui a une autre couleur.Een andere categorie dan de perikels met de oude/nieuwe kleuren, maar ook het vermelden waard: de laatste tijd rijden er verschillende T3000's rond met een helemaal afgeschuurde (dus witte) voorkant. Geen flauw idee waarom.

Une autre catégorie que les problèmes avec les nouvelles/anciennes couleurs, mais aussi digne de mention: ce dernier temps, j'ai vu déjà plusieurs T3000 sur lesquelles on a décapé la peinture. Aucune idée pourquoi.

Is er iemand die een zinnige verklaring heeft voor deze 'kleurvoorvallen'? Est-ce qu'il y a quelqu'n qui peut dire quelque chose de sensé à ce propos?

22:07 Gepost door MIVB-reiziger in Kleine of grote bedenking | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-03-07

Sint-Gillis is boos / St-Gilles est faché
De bewoners van de Verhaegenlaan in Sint-Gillis, de laan die grofweg van de bareel naar de omgeving van het Zuidstation gaat, zijn boos (zie onder andere hier bij brusselnieuws.be, met kleine videoreportage). Waarom? Omdat hun geliefde tramlijn 18, en in mindere mate ook de 82, binnenkort afgeschaft zal worden. Daardoor hebben ze geen rechtstreekse tram meer naar onder andere Vorst en Ukkel. Nu, laten we eerst eens naar de huidige situatie kijken...

Les habitants de l'avenue Verhaegen à St-Gilles, l'avenue entre la barrière et la Gare du Midi, sont fachés. Pourquoi? Parce que la STIB va supprimer la ligne 18 (et aussi la 82, mais ce n'a moins d'importance pour eux). On y perdra alors la liason directe vers Forest et Uccle. Alors, regardons la situation d'aujourd'hui d'abord...stgillis
Even een verduidelijking: de betrokken bewoners van de Verhaegenlaan wonen rond de smiley. Linksboven is het Zuidstation, rechts gaat het richting oosten (Montgomery), onderaan richting zuiden (Vorst en Ukkel). Wat zien we? Er is een directe verbinding tussen het zuiden en het Zuidstation (zie lijn 52). Lijn 18 verbindt ook het zuiden en het Zuidstation, maar hij maakt een grote omweg via de Bareel. Laten we nu dan naar de toekomstige situatie kijken...

Une petite explication: les habitants de l'avenue Verhaegen habitent autour du smiley. La Gare du Midi se trouve en haut à gauche, à droite ça roule vers l'est (Montgomery) et en bas vers le sud (Forest/Uccle). Il y a une ligne directe entre le sud et la Gare du Midi (le 52). La ligne 18 est également une liasion entre le sud et la Gare du Midi, mais elle fait un grand crochet via la barrière. Alors, regardons la situation à venir...stgillis2
Een ander beeld. De 18 en 52 zijn weg, de 82 doet het traject van de voormalige 52 en de 97 neemt deels het traject van de voormalige 18 over. Toegegeven: het aanbod is een beetje verschraald op de Verhaegenlaan zelf. Nu is er slechts één lijn meer. Daarbij moet in ieder geval de kanttekening gemaakt worden dat lijn 81 een sterk verhoogde frequentie zal krijgen, dus dat vangt alvast het wegvallen van de 82 op (ze hadden tussen het Zuidstation en Montgomery toch hetzelfde traject).

Blijft er nog die 18. Dat is inderdaad een jammere zaak voor die betrokken bewoners, maar ze moeten toch toegeven dat tram 18 eigenlijk helemaal geen logische reisweg volgt (kijk naar de omweg die hij maakt). Bovendien hoeven ze echt niet ver te gaan voor een verbinding naar Vorst en Ukkel: links is er de 82, rechts en onderaan de 97. In beide gevallen zou het zelfs op loopafstand te doen moeten zijn, en anders is er de (frequenter rijdende) 81. En ze krijgen er twee nieuwe rechtstreekse verbindingen bij; de 81 zal na het Zuidstation doorrijden naar Anderlecht, en de 97 rijdt in het oosten naar Louiza.

Dat dat een extra overstap betekent, dat is geen exclusief probleem van de Verhaegenlaan. Bijna heel Brussel zal een extra overstap moeten maken om een (verder geleden) bestemming te bereiken. Hier in Schaarbeek zou ik ook een klaagzang kunnen beginnen: de 55 ingekort tot Rogier, de 56 ook en bovendien alleen nog tijdens de spits, de 93 verdwijnt. Dat zijn nog veel meer rechtstreekse verbindingen die verloren gaan.

Maar het spreekwoord zegt het: om een omelet te maken, moet je eieren breken. Als de MIVB de noord-zuidverbinding op deze manier echt zal verbeteren (dat betekent een vlotte doorstroming, goede frequentie én een vlotte overstap), dan kan ik weinig kwaads zien in deze plannen. Het is natuurlijk een andere zaak als ze daar niet in slagen, dan spreken we opnieuw. Maar eerst dus afwachten en even wennen aan de situatie. In Sint-Gillis, Schaarbeek, overal.
----------
Une grande différence: les 18 et 52 sont supprimés, le 82 reprend l'itinéraire de l'ancien 52 et la nouvelle ligne 97 reprend une partie de l'itinéraire de l'ancien 18. Ok, c'est bien clair: il en reste qu'une ligne sur l'avenue Verhaegen (mais il faut remarquer que le 81 roulera beaucoup plus fréquent, pour compenser la suppression du 82). Alors, le 18. D'accord, c'est très dommage pour les habitants de l'avenue Verhaegen, mais il faut quand même admettre que le 18 n'a pas un itinéraire très logique, étant donné ce détour. Aussi bien le nouveau 82 que le 97 seront à proximité. En plus, il y aura deux nouvelles liasons directes: le 81 roulera vers Anderlecht après la Gare du Midi, et la 97 roulera vers Louise.

Le problème de la correspondance supplémentaire ne se pose pas qu'a St-Gilles. Partout à Bruxelles, une correspondance sera nécessaire pour aller à des destinations plus loins. Je pourrais également faire une complainte de la future situation ici à Schaerbeek: le 55 sera limité à Rogier, le 56 ne roulera que durant les heures de pointe, le 93 sera suprrimé, etc etc. Je crois qu'on va perdre encore plus de liaisons directes que St-Gilles.

Mais comme on dit: on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si la STIB va vraiment améliorer l'axe nord-sud avec ce plan (cela veut dire: une bonne fluidité, fréquence ét correspondance), je ne peux que l'appuyer. Ce sera d'autre chose si la STIB ne pourrais pas le faire. Mais on peut bien donner la STIB la chance de l'essayer. Et entre-temps, ce sera une question d'habitude. Pour St-Gillis, mais aussi pour Schaerbeek et le reste de Bruxelles.

01:49 Gepost door MIVB-reiziger in Kleine of grote bedenking | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |