20-04-07

Onaangekondigde staking / grève sans préavis

Vanmorgen is er alsnog een kleine staking uitgebroken bij de MIVB, hoewel er eerder was aangekondigd dat er geen staking zal zijn. Er wordt vooral gestaakt in de busremise Haren (uitrit geblokkeerd), dus daar bijna geen enkele bus. Verder was er ook een beperkte staking in de tramremise Molenbeek, daar zijn sommige trams niet uitgereden, maar de grootste hinder is er voorbij. Een overzicht per getroffen lijn (situatie rond 17 u).

Ce matin, une petite grève a éclaté chez la STIB, malgré l'annonce qu'il y aurait pas de grève. La grève se situe surtout au dépôt bus de Haren, donc la plupart des bus de Haren n'ont pas pu sortir du dépôt ce matin. En plus, il y a eu une petite grève au dépôt tram de Molenbeek; quelques lignes ont été perturbées, mais la situation est plus ou moins normalisée maintenant. Voilà la situation sur toutes les lignes concernées, à 17h environ:

12 (airportline): zeer beperkt aantal bussen - nombre de bus très limité
21: beperkt aantal bussen - nombre de bus limité
27: beperkt aantal bussen (remise Delta) - nombré de bus limité (dépôt Delta)
29: geen enkele bus - aucun bus
42: de meeste bussen rijden (remise Delta) - la plupart des bus roulent (dépôt Delta)
45: beperkt aantal bussen - nombre de bus limité
47: beperkt aantal bussen (remise Jacques Brel) - nombre de bus limité (dépôt Jacques Brel)
53: beperkt aantal bussen (remise Jacques Brel) - nombre de bus limité (dépôt Jacques Brel)
54: zeer beperkt aantal bussen - nombre de bus très limité
57: zeer beperkt aantal bussen - nombre de bus très limité
58: geen enkele bus - aucun bus
59: geen enkele bus - aucun bus
63: beperkt aantal bussen (remise Jacques Brel) - nombre de bus limité (depot Jacques Brel)
65: zeer beperkt aantal bussen - nombre de bus très limité
66: geen enkele bus - aucun bus
69: geen enkele bus - aucun bus
80: beperkt aantal bussen - nombre de bus limité

Trams 18/19/56/81/82/83: bijna alle trams rijden opnieuw - presque tous les trams roulent de nouveau.

Hou op andere lijnen rekening met vertragingen. De actuele situatie kun je altijd zien door bij de pagina van een lijn (hier) onder het kopje Positie van de voertuigen in real time op de gewenste rijrichting te klikken, dan zie je hoeveel bussen er op de lijn rijden.

Sur les autres lignes, du retard est possible. Pour voir la situation actuelle, vous pouvez consulter la page de la ligne (ici), cherchez Situation des véhicules en temps réel, cliquez sur le sens de votre choix et vous voyez le nombre de véhicules sur la ligne.

Update 17 u/h: amper verandering in de situatie; op sommige lijnen rijden er intussen opnieuw één of een paar bussen rond (o.a. 12, 21, 45, 57, 65), maar op de meeste lijnen blijven niet of heel onregelmatig bediend. - presque rien a changé; sur quelques lignes, il y a de nouveau un ou quelques bus (entre autres 12, 21, 45, 65), mais la plupart des lignes restent pas ou très irrégulièrement desservies.

12:43 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-04-07

Citaro op de 45 / Citaro sur le 45

In het spoor van alle veranderingen aan het tramnetwerk, was er ook iets 'kleins' te noteren op het busnetwerk: gelede Citaro's op lijn 45 (Sint-Vincentius - Bordet - Roodebeek). Het is niet de bedoeling dat ze op deze lijn zullen blijven rijden; het is meer een test om ze uiteindelijk in te kunnen zetten op lijn 63, in juli. Maar hoe dan ook is het een dubbeltje op z'n kant om van de ene dag op de andere een hele lijn met Citaro's te bedienen: er zijn nog tal van 'kinderziektes', er is vlak voor en na de schooluren veel jeugdig 'crapuul' enzovoort. En zoals te verwachten liep het allemaal niet bepaald van een leien dakje...

Beaucoup de changements au réseau de tram, mais aussi quelque chose à noter au niveau des bus: des Citaro articulés sur la ligne 45 (Saint-Vincent - Bordet - Roodebeek). Il n'est pas prévu que ces bus vont rouler sur le 45 pour toujours; c'est plutôt un test avant de les employer sur le 63, en julliet. Mais de toute façon, il est un peu 'dangereux' de rouler une ligne entièrement en Citaro du jour au lendemain: les Citaros ont encore beaucoup de 'maladies infantiles', il y a beaucoup de 'crapule' dessus etc. Et il fallait s'y attendre: c'était le bordel, parfois...Aan Bordet.

A Bordet.Zelfde bus, zelfde plaats, maar blijkbaar wel een doorkomst later! Toeval dus.

Même bus, même lieu, mais apparemment un passage plus tard! Par hasard donc.In de andere richting, ter hoogte van Hoedemaekers (centrum Evere).

Dans l'autre direction, à l'hauteur de Hoedemaekers (centre d'Evere).Langs de achterkant. Robuust ziet hij er wel uit, zo'n Citaro.

Le côté arrière. Il a quand même l'air robuste, ce Citaro.Ik was dus mee met Vanhoolke (zie zijn blog). Hij had een Citaro gekregen die pas z'n eerste diensten reed, dus de geur van een nieuwe auto hing er nogal in (wel aangenaam). Maar aan dit bagagerek te zien, is dit eigenlijk een exemplaar dat voor de 11/12 (airportline) bedoeld was. Op de achtergrond trouwens een begeleider, die alle kleine vandaaltjes van de scholen langs de lijn in toom moet houden (alleen was hij alweer van de bus bij de grootste schooldrukte...).

J'ai fait quelques voyages avec Vanhoolke (son blog). Il a reçu un Citaro qui faisaient ses premiers services, et par conséquent on sentait bien l'odeur d'une voiture flambant neuve (bien agréable). Mais en fait, ce Citaro devait faire du 11/12 (airportline), à déduire du porte-bagages ici. En arrière-plan on voit accompagnateur de la STIB, qui doit tenir en bride les petits crapules de tous les écoles le long de la ligne.De hele binnenkant van een Citaro; ruim zijn ze zeker.

L'intérieur d'un Citaro; on peut certainement dire qu'ils sont bien spacieux.De nieuwe SAE (boordcomputer), zo te zien volledig identiek aan dat van de nieuwe trams T3000/T4000.

Le nouveau SAE (ordinateur de bord), apparement identique au SAE des nouveaux trams T3000/T4000.Ter vergelijking hetzelfde scherm in een T3000 (rechts); behalve de ingestelde taal is alles identiek.

Voici le même écran dans un T3000 (à droite); mis à part la langue, tout est identique.Tot zover de leuke momenten, maar de problemen begonnen al snel: de boordcomputer zat vast vanaf Permeke. Heel vervelend, want die bestuurt dus alles: het informatiescherm voor de reizigers in de bus, de film aan de buitenkant, de communicatie met de dispatching (!) enzovoort. Ofwel was het schermpje bevroren, ofwel was er dit lijnenspel te zien.

Les problèmes commençaient déjà à Permeke; l'ordinateur de bord était bloqué. Assez embêtant, parce qu'il règle tout à bord: les écrans d'information pour les voyageurs, le film à l'extérieur, la communication avec le dispatching (!) etc. On ne voyait rien que ce jeu de lignes sur l'écran.Verschillende keren geprobeerd alles opnieuw op te starten, maar zonder resultaat.

Essayé plusieurs fois de tout redémarrer, mais sans succès.Aan de buitenkant was er dus geen film te zien. Niet aan de voorkant, niet aan de achterkant. Dan maar tijdelijk een papiertje '45' aan de voorruit gelegd, maar natuurlijk merkte niemand dat op, met talloze keren de vraag tot gevolg of de bus wel degelijk een 45 was. Uiteindelijk heeft Vanhoolke nog een vervangbus gekregen. Vreemd genoeg opnieuw een Citaro, terwijl ik even tevoren nog een A300 op lijn 12 had zien buitenrijden (volgens mij hebben de Citaro's toch voorrang op de 12).

A l'exterieur donc plus de film; pas en avant, ni derrière. On a mis un petit papier '45' au pare-brise, mais il y avait evidemment à chaque ârret des questions genre 'c'est le 45?'. Finallement, Vanhoolke a reçu un bus de remplacement. Curieusement, c'était de nouveau un Citaro, alors que je avais vu un 12 sortir en A300 quelques moments avant (je pensais que les Citaros avaient la priorité sur le 12).De Jonckheeres van de remise Delta krijgen dus ook meer en meer de 'new look' (zwarte band boven de ramen). Hier rijdt er eentje de remise van Haren binnen, waarschijnlijk naar de werkplaats.

Les Jonckheeres du dépôt Delta reçoivent aussi de plus en plus le 'new look' (la bande noir au-dessus des fenêtres). Ici, il y en a un qui entre le dépôt de Haren, probablement vers l'atelier.Nog een aardgasbusje op lijn 69, die enkel in de spits rijdt (tussen Jules Bordet en Schaarbeek station). Op die lijn is een meestal een mengelmoes aan bussen te zien: oudere A500's (worden langzaamaan uit dienst genomen), gewone A300's, aardgas-A300's.

Un bus au gaz sur le 69, qui roule uniquement durant les heures de pointe (entre Jules Bordet et la gare de Schaerbeek). On voit un mélange de bus sur ce 69: des A500 (en cours de déclassement), des A300 réguliers et des A300 au gaz.De A300's in 'Geen dienst' tonen nu ook een smiley op de achterfilm, zoals de Citaro's. Waarschijnlijk het werk van mapeicyclist, die houdt zich bij de MIVB bezig met zulke dingen.

Les A300 en 'Hors service' montrent maintenant aussi un smiley derrière, comme les Citaros. Probablement réalisé par mapeicyclist, qui s'occupe des films des bus chez la STIB.

Al met al was de eerste dag Citaro op de 45 dus geen groot succes: veel bussen met kinderziektes, een paar in panne, zelfs een kleine aanrijding (maar dat kan natuurlijk altijd gebeuren). Het gevolg is natuurlijk ook een heel onregelmatige dienst. Ook nog even vermelden dat de beperkte diensten Roodebeek-Andromeda door Cito's (Mercedes-midibusjes) gereden werden, dat is ook een primeur.

Tout bien considéré, le premier jour des Citaros sur le 45 n'était pas un grand succès: beaucoup de bus avec des 'maladies infantiles', quelques uns en panne, même un petit accident entre deux bus (mais cela peut toujours arriver, evidemment). Mais la consequénce était donc un service très irrégulier. Reste à mentionner que les services limités Roodebeek-Andromède étaient roulé en Cito (midibus de Mercedes), petite primeur.

01:09 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

17-04-07

3, 23, 24, 25, 93: royal update!

Gisteren 16 april was een belangrijke dag voor het tramnetwerk en in mindere mate voor het busnetwerk. Ik heb er al verschillende keren over geschreven: de 90 afgeschaft, 25 in de plaats (gekoppeld aan de 3), 23 verlengd naar het Zuidstation, 24 omgelegd naar Churchill/Vanderkindere en 93 beperkt tot Legrand. Dat levert natuurlijk een hoop interessante foto's op, ziehier de verzameling. Het is zoals gezegd zeer moeilijk om bij een lage sluitertijd (veel zonlicht) de film van de nieuwe trams goed weer te geven, dus veel foto's waren onbruikbaar.

Hier, le 16 avril, était un jour important pour le réseau de tram et à un degré moindre pour le réseau de bus. J'ai déjà beaucoup écrit sur ce sujet: le 90 supprimé, le 25 mis en service (marié avec le 3), 23 prolongé vers la Gare du Midi, 24 dévié vers Churchill/Vanderkindere et 93 limité à Legrand. Voici toutes les photos. Comme j'ai dis, il est très difficile de photographier les films des nouveaux trams, donc beaucoup de photos étaient inutilisables.

De 25 werd dus in dienst gesteld en hij rijdt tussen Rogier en Boondaal station, via Buyl. Overdag wordt ongeveer de helft van de diensten gereden door de remise Schaarbeek, dus dat waren nog oudere T7700/7800's, zoals op de 90. Maar vanuit Elsene worden vanaf nu T3000's ingezet op de 25, en dus waren er veel te zien op de lijn. Door de (tijdelijke) koppeling aan lijn 3 reden deze trams voor het eerste ook op die lijn, dus onder andere door de noord-zuidverbinding.

Le 25 a donc été mis en service, il roule de Rogier à Boondael gare, via Buyl. Pendant la journée, environ le moitié des services sont fait par Schaerbeek, donc en T7700/T7800, comme sur le 90. Mais Ixelles fait l'autre moitié, en grande partie en T3000. A cause du mariage (temporaire) avec le 3, ces trams ont donc pour la première fois roulé sur cette ligne, et donc dans l'axe nord-sud.Een T3000 aan het Weldoenersplein in Schaarbeek. De halte ligt nu tijdelijk op deze plaats, als gevolg van de werken op het plein zelf.

Un T3000 à la Place des Bienfaiteurs à Schaerbeek. L'ârret se trouve ici pour l'instant, a cause des travaux sur la place.Hier eentje aan Tweede Lansiers. Sommige haltes hebben ook direct een nieuwe naam gekregen; bij deze is gewoon '2e' 'Tweede' geworden, maar 'Steenweg op Boondaal' heet nu bijvoorbeeld 'Roffiaen'. Ook heten de stations volgens de films nu 'x station' (bijvoorbeeld Schaarbeek station, Bordet station); op de films van de bussen stond tot nu toe gewoon 'Schaarbeek B' of 'Bordet B', maar dat is voor de reiziger niet altijd duidelijk.

Et ici à Deuxième Lanciers. Quelques ârrets ont également été renommés; 'Chaussée de Boondael' s'appelle 'Roffiaen' maintenant, par exemple. En plus, les gares sont appelés 'x gare' maintenant ('Schaerbeek gare' ou 'Boondael gare', par exemple). Jusqu'à maintenant, les films indiquaient souvent 'Schaerbeek B' ou 'Boondael B', ce qui n'était pas très clair pour les voyageurs.Zoals gezegd ook nog T7700/7800 op de 25, zoals hier aan Thomas. Let op de nieuwe film, enkel het cijfer draagt op de achtergrond nog de lijnkleur.

Comme je viens de dire, il y a aussi des T7700/7800 sur le 25, comme ici à Thomas. Remarquez le nouveau film; la couleur de la ligne n'est qu'indiquée en dessous du numéro.Hier opnieuw aan Weldoeners. Als er een dubbele bestemming (NL-FR) staat, zijn de letters amper leesbaar op enige afstand.

Ici de nouveau à Bienfaiteurs. S'il y a deux lignes de texte sur le film, la destination est presque illisible à distance.Een voordeel van de elektronische films op de T3000's: ze geven nu weer dat de tram verder rijdt op lijn 3 en vice versa.

Un grand avantage des films électroniques dans les T3000: ils indiquent que le tram continue sur le 3, et vice versa.De instructies voor de chauffeurs voor die films. Richting Rogier moet een 25 dus vanaf Meiser die 'rijdt verder op 3' instellen (aparte film), en vanaf Thomas verandert de film helemaal in de 3. In de andere richting wordt 'rijdt verder op 25' vanaf het Zuidstation ingesteld en vanaf De Brouckère enkel lijn 25.

Les instructions pour les chauffeurs. Direction Rogier, le 25 doit donc indiquer le 'continue sur 3' à partir de Meiser. Dans l'autre sens, le 3 indique à partir de la Gare du Midi 'continue sur 25'.Vanaf het Noordstation wordt het dus lijn 3. Voor het eerste dus T3000 in reizigersdienst op de noord-zuidverbinding.

A partir de la Gare du Nord, il devient donc le 3. Pour la première fois, il y a donc des T3000 en service commercial dans l'axe nord-sud.Dezelfde tram aan de andere kant van de verbinding, in het Zuidstation.

Le même tram, mais ici dans la Gare du Midi.

Tramlijn 23 is dus (tijdelijk) verlengd tot het Zuidstation, om het verlies van de 90 op dat stuk op te vangen. Deze trams doen dus naast de as Boileau-Diamant nog een tweede stuk premetro aan, namelijk Albert-Zuidstation. Van de ene dag op de andere rijden op dat stuk nu dus twee lijnen met T3000/T4000, de 3 en 23. Na het Zuidstation rijdt de tram nog door naar Lemonnier, waar hij rechtsomkeert maakt, net zoals de 90.

La ligne 23 est (temporairement) prolongé vers la Gare du Midi, pour compenser la suppression du 90. Ces trams roulent donc dans deux axes prémétro, Boileau-Diamant et Albert-Gare du Midi. Sur le dernier nommé, il y a donc tout d'un coup deux lignes en T3000/T4000 (le 3 et le 23). Après la Gare du Midi, le tram continue encore vers Lemonnier, où il fait demi-tour, comme le 90.Een T4000 op lijn 23 in het Zuidstation. Nu bijna alle T4000's geleverd zijn en er vooral T3000 wordt ingezet op de 25/3, wordt de 23 vooral met T4000 gereden.

Un T4000 sur le 23 à la Gare du Midi. Il y a surtout du T4000 sur cette ligne, maintenant qu'ils sont presque tous livrés, et que les T3000 sont surtout employés sur le 25/3.Hier aan Churchill, niet langer het eindpunt dus. Het eindpunt wordt nu gebruikt door de 24 (zie verder).

A Churchill, qui n'est donc plus le terminus. Le terminus est maintenant employé par le 24 (voyez plus bas).Van dichterbij.

Vu de plus près.Het 'officieuze' eindpunt Lemonnier, het perron van de 18 en 82 (richting Molenbeek).

Le terminus 'officieux' Lemonnier, le quai du 18 et 82 (direction Molenbeek).Vervolgens rijdt de tram verder tot voorbij het keerspoor, juist bovengronds.

Ensuite, il va à la surface, juste après la communication entre les voies.Volgende stap: terugkeren.

Puis: retourner.... en in de tunnel wachten tot het begin van de dienst.

... et attendre le début de service dans le tunnel.En nog eens aan Van Praet.

Encore une fois, à Van Praet.

De 24 rijdt dus niet langer naar Boondaal (dat doet de 25 nu), maar naar Churchill/Vanderkindere. Hetzelfde als de 23 tot nu toe dus, alleen geeft hij nu officieel 'Vanderkindere' als eindpunt weer (de 23 gaf Churchill weer maar reed ook nog tot Vanderkindere). Hij vertrekt echter pas aan Churchill. Verder zijn ook de frequenties op deze lijn flink opgetrokken én rijdt hij in een breder tijdsbestek, maar in de plaats daarvan zijn de frequenties van de 23 in de spits flink teruggeschroefd. Verder opvallend zijn de trams op deze lijn: T2000.

Le 24 ne roule donc plus à Boondael (c'est le 25 maintenant), mais à Churchill/Vanderkindere. La même chose que le 23 jusqu'à dimanche donc, mais le 24 indique 'Vanderkindere' comme terminus officiel (le 23 indiquait Churchill mais roulait quand-même à Vanderkindere). Néanmoins, le 24 ne fait son départ qu'à Churchill. En plus, le 24 roule plus fréquent, mais d'autre part les fréquences du 23 ont été ramenées. A remarquer aussi les trams sur le 24: des T2000.Een 24 wacht aan het eindpunt Churchill, op de zuidelijke helft van de rotonde, die tot nu toe gebruikt werd door de 23. Op de noordelijke helft wachten de 3/25's.

Un tram 24 attend au terminus Churchill, côté sud du rond-point, là où le 23 attendait jusqu'à dimanche. Les 3/25 emploient le côté nord.De laatste ritten in elke richting zijn altijd beperkt tot Buyl (remise Elsene), zo ook deze tram.

Les derniers passages dans chaque direction sont toujours limités à Buyl (dépôt d'Ixelles), celui-ci également.Hier aan de hernoemde halte Roffiaen (ex-Steeneg op Boondaal).

A l'ârret renommé Roffiaen (anciennement Chaussée de Boondael).Aan Prinses Elisabeth, waar hij afslaat naar rechts.

A Princesse Elisabeth, où il tourne à droite.Broederlijk naast de 23.

Fraternellement à côté du 23.Toch nog een T3000 gezien op de 24, beze beperkt tot Churchill. Ik weet niet of hij het hele parcours afgelegd heeft.

Quand même un T3000 sur le 24, celui-ci limité à Churchill. Je ne sais pas s'il a fait la totalité du trajet.En hij reed dus echt niet verder tot Vanderkindere (toch niet met reizigers), dus iedereen uitstappen.

Et en effet, il ne roulait plus à Vanderkindere (c'est à dire, pas avec voyageurs), donc tout le monde fallait descendre.

De 93 is in het zuiden ingekort tot Legrand, aan het einde van de Louizalaan. Het stuk Legrand - Marie-José wordt nog altijd bediend door de 94, en vanaf Buyl komt er natuurlijk de nieuwe 25 bij. In juli wordt de 93 helemaal opgeheven.

Le 93 a été limité à Legrand, à la fin de l'Avenue Louise. Le trajet Legrand - Marie-José est toujours désservi par le 94, et à partir de Buyl il y a aussi le nouveau 25. En juillet, le 93 sera définitivement supprimé.Aan Prinses Elisabeth; we zien direct de nieuwe eindhalte.

A Princesse Elisabeth; on voit le nouveau terminus.Aan de bewuste eindhalte Legrand. Na het opheffen van lijn 93 zal dit eindpunt gebruikt worden door lijn 94; die zal in twee diensten gereden worden, Herrmann-Debroux - Louiza en Legrand - Stadion (Houba-de-Strooper), die elkaar dus overlappen tussen Louiza en Legrand.

Le terminus à Legrand. Après la suppression du 93, ce terminus sera employé par le 94; il sera roulé en deux services, Herrmann-Debroux - Louise et Legrand - Stade (Houba-de-Strooper), qui se recouvrent entre Legrand et Louise.De sporen moeten wel nog afgewerkt worden; er zijn al verschillende auto's in gereden. Dit keerspoor is nog maar pas aangelegd, vandaar.

On a pas encore tout à fait fini les travaux; quelques voitures sont déjà roulés dedans.De 92 wordt dus ook gedeeltelijk gereden door de remise Schaarbeek; vandaar de vele T7700/7800's op de lijn, zoals dit exemplaar. Een vooruitgang kun je het niet bepaald noemen. De filmrollen van deze trams tonen bovendien enkel de kleurcode van de lijnen 91/92/93, omdat het niet voorzien was dat deze trams vaak op die lijnen zouden worden ingezet.

Le 92 est en partie affectué au dépôt de Schaerbeek, ce qui explique tous les T7700/7800 sur la ligne. Pas vraiment une amélioration. Les bobines de film de ces trams n'indiquent que la code couleur des ligne 91/92/93, parce qu'il était pas prévu que ces trams allaient rouler très souvent sur ces lignes.Buiten categorie, maar wel de moeite om te vermelden: aan Thomas kwam ik toevallig de 7911 tegen, de eerste herschilderde T7900. Ik vind hem al iets mooier dan de herschilderde T7700/7800 (zoals hierboven), die ronding vooraan maakt een groot verschil.

Hors catégorie, mais bien intéressant: à Thomas, le 7911 passait, le premier T7900 repeint. Je l'aime quand même mieux que les T7700/7800 (voir plus haut), tout à cause de la rondeur en avant.De bekleding van de stoelen is dus ook veranderd (zelfde als T7700-7800) en de hoofsteunen zijn verdwenen.

Le revêtement a donc également changé (même que le T7700-7900) et les appuies-tête ont été enlevés.Hier hebben ze er ook een nieuwe module ingestoken die de tijd en eventuele voorsprong/vertraging weergeeft (SAE), lijkt op het model in de T2000's.

On a également implanté un nouveau module qui indique le temps et le retard/avance (SAE); il ressemble au module des T2000.

Straks nog een verslag van de gelede Citaro's op de 45 - tout de suite encore les Citaro articulés sur le 45.

19:46 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

16-04-07

De allerlaatste 90 / Le dernier 90

De afgelopen avond was een triest moment voor veel OV-liefhebbers: de allerlaatste ritten van tramlijn 90. Een tramlijn met een grote geschiedenis, bijna 100 jaar oud. Vanaf vandaag 16 april rijdt de nieuwe lijn 25 in de plaats van de 90; het zuidelijke traject (Buyl - Zuidstation) wordt overgenomen door de 23. Zoals gewoonlijk wordt er altijd iets kleins georganiseerd bij een dergelijke laatste rit, en dat was nu niet anders. Een verslag.

Ce soir, un moment triste pour tous les tous/toutes les fanatiques du transport en commun: le tram 90 faisait ses derniers services. Le 90 est une ligne avec une grande histoire, et elle a vécu presque 100 ans. A partir d'aujourd'hui (16 avril), la nouvelle ligne 25 est mise en service, remplaçant le 90; le 23 et en plus prolongé vers la Gare du Midi. Comme d'habitude, on a organisé une genre d'enterrement pour le dernier 90. Voici quelques photos.De allerlaatste dienst was een rit Rogier - Berkendaal en vervolgens Berkendaal - Liedts - remise. Vanaf de halte Meiser station, richting Berkendaal, werden de symbolische rouwkrans en het bord aangebracht.

Le tout dernier services roulaient de Rogier à Berkendael et ensuite de Berkendael à Liedts et finallement rentrée dépôt. A partir de l'ârret Meiser gare, on a mis la couronne et la plaque.Iets dichterbij.

De plus près.Een hele horde OV-liefhebbers aanwezig om deze momenten vast te leggen...

Beaucoup de monde pour vivre les derniers moments du 90...In Diamant, oud en nieuw bij elkaar.

A Diamant.Aan de halte Ster, juist voorbij Buyl.

Et à l'ârret Etoile, juste après Buyl.Al die fotostops veroorzaken natuurlijk flink wat vertraging, met als resultaat dat de volgende tram, een 23, al aan kwam zetten.

Tous ces arrêts photos causent evidemment du retard; c'est pourquoi le prochain tram, un 23, était condamné à bien rester derrière nous.Aangekomen in Berkendaal maakt onze tram rechtsomkeert, dus de krans moet even verwisselend worden van kant.

Au terminus Berkendael, notre 90 faisait demi-tour; il fallait alors mettre la couronne ) l'autre côté.Voilà, klaar voor de allerlaatste rit.

Et voilà, il est prêt à faire son tout dernier voyage.De allerlaaste keer in Diamant.

Le dernier passage à Diamant.En zo gaat het dus tot Liedts, eindhalte voor de passagiers. Hier op de verbindingssporen tussen de Koninginnelaan en de Gallaitstraat, die normaal alleen gebruikt worden door trams die naar de remise rijden.

Et comma ça on arrive à Liedts, le terminus pour les clients réguliers. Ici, le tram est sur les voies entre la Rue des Palais et la Rue Gallait, qui ne sont employés que par les trams rentrant au dépôt.Aangekomen aan de remise van Schaarbeek. De 90 werd gemengd door die remise en die van Elsene uitgevoerd, al deed Schaarbeek wel veruit de meeste diensten. Bij de nieuwe 25 zal dat eerder omgekeerd liggen, dus we zullen vooral nieuwe trams (T3000) te zien krijgen. 's Avonds laat en in het weekend doet Schaarbeek wel de meeste diensten. We zien trouwens de film 'Leswagen / Ecolage'; die wordt na Liedts opgezet, omdat het te lang zou duren voor de normale film 'Geen dienst / Réservé' geladen is.

Et arrivé au dépôt de Schaerbeek. Le 90 était partiellement affactué à Schaerbeek et partiellement à Ixelles, mais Schaerbeek faisait la plupart des services. Avec le nouveau 25, c'est plutôt l'inverse, donc on verra surtout des nouveaux trams (T3000). Sauf en soirée et en weekend, parceque Schaerbeek fait la plupart des services à ces moments.De remise binnenrijden.

En train de rentrer.En op stal in de remise. Deze tram zal nog vele kilometers rijden, maar het zal niet als 90 zijn.

Et finallement garé. Cette motrice fera encore beaucoup de kilomètres, mais plus comme 90.Het fameuze bord. Let op de hoge leeftijd van deze tramlijn.

Le plaque. Remarquez l'âge respectable du 90.Straks: de nieuwste fase, dus de 23 verlengd naar het Zuidstation, de 24 omgelegd en met T2000's, de nieuwe 25 (en samen met de 3 deels gereden met T3000's), de 93 ingekort tot Legrand, gelede Citaro's op buslijn 45. De foto's en verhalen volgen.

Plus tard aujourd'hui: le 23 prolongé à la Gare du Midi, le 24 dévié et en T2000, le nouveau 25 (et comme le 3, aussi en T3000), le 93 limité à Legrand, des Citaros articulés sur le 45 (bus). Les photos et les histoires suivront.

03:22 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

12-04-07

23/24/25: de details

Ik heb het een paar weken geleden al gehad (hier) over de wijzigingen aan het tramnetwerk (trams 23-24-25, 90 en 93). Een paar vragen bleven toen nog onbeantwoord, zoals de precieze frequenties van de herschikte lijn 24, de mogelijke koppeling van lijn 25 aan lijn 3 enzovoort. Intussen zijn de dienstregelingen beschikbaar en daar kunnen we heel wat dingen uit afleiden, vandaar deze update. Een overzicht.

Tram 23: zal dus vanaf Churchill/Vanderkindere verlengd worden tot het Zuidstation, helemaal zoals tram 90. Dat betekent ook dat de trams richting Zuidstation eigenlijk nog doorrijden tot Lemonnier, waar ze ondergronds rechtsomkeert maken. Qua dienstregelingen valt op dat de 23 minder frequent zal rijden dan nu (de hele dag door ongeveer vijf trams per uur, 's avonds drie-vier), maar door de flinke versterking van tramlijn 24 (die het drukste deel van de 23 bedient) en de mooie dienstregelingen op tramlijn 25 zou dat absoluut geen probleem moeten zijn voor de reiziger.

Tram 24: deze tramlijn is er toch op vooruitgegaan. Waar hij vroeger slechts uit een paar ritten per dag bestond, rijdt hij vanaf volgende week grofweg van 6 tot 10 en van 15 tot 20 u. De frequentie is bovendien opgedreven tot ongeveer vijf trams per uur. In de (ruime) spits zijn er dus, samen met de 23, tien trams per uur (om de zes minuten, metrofrequentie) op het stuk Prinses Elisabeth - Vanderkindere. Op het stuk Meiser - Buyl komt daar ook de nieuwe lijn 25 bij, goed voor bijna 20 trams per uur!

Tram 25: je mag zeggen wat je wilt, maar ik denk zeker niét dat de (ex-)gebruikers van tram 90 erop achteruit zullen gaan. De frequentie blijft ongeveer gelijk (met misschien nog één of twee trams extra per uur in de spits), op het grote gemeenschappelijke gedeelte Meiser - Buyl is er in de spits om de 3 minuten een tram én er zullen hoogstwaarschijnlijk moderne trams ingezet worden. In het depôt van Elsene zijn er intussen T3000's en T4000's op overschot, en er zullen met het gedeeltelijke wegvallen van lijn 92 (zie hieronder) ook wel wat T2000's beschikbaar zijn.

Het normale eindpunt in Rogier is volgende week nog niet klaar, dus dat levert een interessante situatie op: tramlijn 25 wordt ook gekoppeld aan lijn 3, zoals lijn 90 vandaag. Dat betekent dus dat de noord-zuidverbinding eindelijk moderne en ruime trams mag verwelkomen, werd dat eens tijd! Het is mij onduidelijk wanneer de werken in Rogier klaar zullen zijn, maar ik vermoed dat dat nog wel een tijdje zal duren.

Tram 92: deze tramlijn zal vanaf nu gedeeltelijk door het depôt Schaarbeek gereden worden. Ik denk niet dat er daarvoor T2000's van Elsene zullen overkomen, dus waarschijnlijk zullen die diensten door T7700/T7800 gereden worden (een achteruitgang dus). De 93 blijft volledig in handen van Elsene (voor de paar maanden dat hij nog bestaat), op een paar ritten 's morgens na.

Nog één klein vraagteken blijft: zal het depôt Schaarbeek ook lijn 25 gaan bedienen? Ze doen nu immers al het merendeel van de diensten op de 3 en 90, en de 3 en 25 zullen ook weer aan elkaar gekoppeld worden. Als Elsene de 25 volledig overneemt, moeten ze er dus ook de 3 bij nemen, en dan zitten ze in Schaarbeek al helemaal zonder werk. Maar toch hebben de oude T7700/T7800's van Schaarbeek bij mijn weten nog geen aangepaste filmrol voor de 25, hoe zouden ze dat dan oplossen? Het blijft dus nog afwachten.

Het spreekt voor zich dat ik de nieuwe situatie van dichtbij zal volgen, dus verwacht nog maar nieuwtjes en foto's (de allerlaatste 90, bijvoorbeeld) de komende dagen.

Update: op airportline (www.airportline.be, doorklikken naar STIB en lignes de tramway) staan een paar mogelijke antwoorden op deze vragen. Volgens deze site zullen de 25/3 zowel door Schaarbeek als Elsene gereden worden, helemaal hetzelfde zoals bij de 90/3 vandaag dus. Het verschil is dat Elsene er blijkbaar T3000 in zal zetten, dus in dat geval zullen die dus zeker ook de noord-zuidverbinding bedienen. Schaarbeek zou T7700/T7800 blijven inzetten (blegh). Nog volgens airportline zou er T2000 gaan rijden op de 24, en dus niet op de 25. Ik weet echter niet wie er achter die site zit en hoe betrouwbaar deze informatie is. We zien het maandag wel.

07:00 Gepost door MIVB-reiziger in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

10-04-07

Omleiding, een formaliteit? / déviation, une formalité?

Een klein ongeval kan grote gevolgen hebben. Dat hebben we deze voormiddag goed gezien in Schaarbeek. Op het kruispunt van onder andere de Gallaitstraat, Van Ooststraat en Paviljoenstraat (tramhalte 'Paviljoen') zijn een vrachtwagen en een andere auto vannacht tegen elkaar gebotst. Geen uitzonderlijke gebeurtenis, maar er is ook een hoeveelheid benzine vrijgekomen, onder andere op de tramsporen. Het gevolg: de hele santenkraam ter plaatse om de boel schoon te maken, politie, civiele bescherming enzovoort. Gevolg daarvan: geen enkel verkeer mogelijk op het kruispunt, dus ook geen tramverkeer. De twee drukke tramlijnen die er passeren, de 55 en 56, moesten dan ook een grote omleiding volgen. Een overzicht van hoe dat allemaal in z'n werk gaat.

Un petit accident peut avoir de grandes conséquences. On l'a pu voir ce matin à Schaerbeek. A l'hauteur du carrefour d'entre autres la Rue Gallait, Rue Van Oost et Rue du Pavillon (arrêt 'Pavillon'), un camion et une voiture sont entrés en collision. Rien de spécial, excepté qu'une des deux voitures a perdu de l'essence, entre autres sur les voies de tram. La conséquence: tout le bataclan sur place pour tout nettoyer. Deuxième conséquence: aucun véhicule peut encore passer, les trams y compris. Les 55 et 56, deux lignes fréquentes, étaient alors déviés. Voilà les conséquences d'une telle déviation.Hier in de Van Ooststraat is het direct duidelijk: niemand mag door. Aan alle straten die leiden naar het kruispunt, stond een politieauto.

Ici dans la Rue Van Oost, on voit tout de suite qu'on ne peut pas passer. Dans toutes les rues mènants au carrefour, il y avait une voiture de police.De plaats des onheils. We zien de civiele bescherming en de politie, al een paar uur druk in de weer met zand en andere materialen om alles schoon te maken.

La carrefour dont il s'agit. On voit la sécurité civile et la police, en train de nettoyer le carrefour le carrefour.Even situeren op de netkaart, Paviljoen. We zien de 55 en 56. Ook de De Lijn-bus 471 rijdt normaal gezien via het kruispunt, maar daar was de omleiding geen groot probleem aangezien die bus niet stopt tussen het Noordstation en Bordet.

Situons Pavillon sur le plan du réseau. On voit le 55 et le 56. Le bus De Lijn 471 passe également via le Pavillon, mais pas de problèmes pour lui, parce qu'il s'arrête pas entre la Gare du Nord et Bordet.Het gevolg: de trams kunnen ook niet verderrijden. Aan het Verboekhovenplein en Liedtsplein namen ze dan een andere route. Hier zien we een MIVB-mannetje de chauffeur erop wijzen dat hij de andere kant uit moet.

La conséquence: les trams ne peuvent plus passer. A la place Verboekhoven et la place Liedts, il suivent par conséquent une autre route. Ici, on voit quelqu'un de la STIB expliquer au chauffeur qu'il doit continuer tout droit au lieu de tourner à droite.Zo gezegd, zo gedaan: de tram rijdt rechtdoor, via het traject van de trams 92 en 93 tot Sint-Maria en vanaf daar naar Liedts zoals de 94.

D'accord: il continue tout droit, via l'itinéraire des lignes 92 et 93 jusqu'a Sainte-Marie et à partir de là comme le 94 vers Liedts.In de Maarschalk Fochlaan.

Dans l'avenue Maréchal Foch.Hetzelfde verhaal voor de 56. De chauffeur heeft zich waarschijnlijk vergist van film, want hij geeft nog het oude eindpunt 'Debussy' weer (zie de geschiedenis van de 56, een paar posts terug). Een andere mogelijkheid is dat deze tram daar ergens rechtsomkeert maakt om de omgelopen vertraging te compenseren, maar ik kan me niet herinneren dat daar op het nieuwe traject een verbindingsspoor of lus ligt. De haltenaam 'Debussy' bestaat ook niet meer, dus het zou nogal verwarrend zijn voor de reizigers.

La même chose pour le 56. Le chauffeur s'est probablement trompé de film, parce qu'il indique l'ancien terminus, Debussy (voyez aussi le post sur l'histoire du 56). Une autre possiblité, c'est que ce tram fait demi-tour là-bas, pour compenser le retard suite à la déviation. Cependant, je ne pense pas qu'il y a une communication entre les voies à cet endroit. En plus, le nom 'Debussy' n'existe plus.Via het genoemde traject komt onze tram dus aan op het Liedtsplein, maar dus wel aan de halte van de 90 en 94 (ter hoogte van de Brabantstraat).

Via le trajet précité, notre tram arrive alors à Liedts, mais à l'arrêt du 90 et 94 (à l'hauteur de la Rue de Brabant).Probleem opgelost, denk je dan. Niet dus. Het 'leuke' is dat er aan Sint-Maria slechts in één richting een verbindingsspoor is. De 92/93 en 94 komen daar in een V-vorm samen en de tram moet van het ene beentje van de V naar het andere. In de andere richting zou de tram eerst verder moeten rijden (misschien zelfs tot Kruidtuin), daar rechtsomkeert maken en zo naar de goede kant van de Sint-Mariakerk gaan. Daarom heeft de MIVB ervoor gekozen om de trams aan Thomas rechtdoor te laten rijden, zoals de 52 tot juist voor Van Praet, vanaf daar zoals de 23 naar Prinses Elisabeth en daar via het verbindingsspoor dat de 52 vroeger gebruikte, naar Verboekhoven. Op de foto zien we de Van Praetbrug vanuit de 55.

Problème résolu, on dirait. Ben, non. La communication à Sainte-Marie n'est utilisable que dans le sens Verboekhoven > Liedts. Dans l'autre sens, je pense qu'il faut rouler jusqu'à Botanique, faire demi-tour et enfin prendre la côte droite de l'église Sainte-Marie. C'est pourquoi la STIB a finalement choisi de faire rouler les trams tout droite à Thomas, via l'itinéraire du 52 jusqu'à avant Van Praet, ensuite comme le 23 jusqu'à Princesse Elisabeth en finalement via la communication (autrefrois employée par le 52) vers Verboekhoven. Sur la photo, on voit le Pont Van Praet du tram 55.Hier het kruispunt Prinses Elisabethlaan - Lambertmontlaan, op het moment dat de tram afslaat.

Ici le carrefour Avenue Princesse Elisabeth - Boulevard Lambertmont, au moment où le tram tourne à droite.En hier zien we de 55 in de Prinses Elisabethlaan, op weg naar Verboekhoven om zijn normale reisweg voort te zetten. Erachter rijdt een 56, die Prinses Elisbeth dus twee keer vlak na elkaar bedient (Prinses Elisbeth > Verboekhoven > Prinses Elisabeth > Schaarbeek station, zie ook het schema hieronder). Hij zou aan Prinses Elisbeth ook direct kunnen afslaan naar Schaarbeek station, maar kennelijk wilde de MIVB toch nog Verboekhoven bedienen.

Et ici, on voit le 55 dans l'Avenue Princesse Elisabeth, en route vers Verboekhoven pour continuer son itinéraire normal. Derrière, il y a un 56, qui s'arrête donc deux fois à Princesse Elisabeth dans ce sens (Princesse Elisabeth > Verboekhoven > Princesse Elisabeth > Schaerbeek gare, voyez le schéma en-dessous). Il pourrait tourner à gauche a Pr. Elisabeth, directement vers la gare de Schaerbeek, mais apparemment, la STIB voulait également desservir Verboekhoven.De 471 (gekleurde achtergrond op de film = snelbus) moest dus ook een andere reisweg volgen, in dit geval via het Liedtsplein en Colignonplein. Voor de reizigers geen probleem, want hij stopt toch nergens in de buurt.

Le 471 (arrière-plan du film coloré = bus rapide) devait donc également suivre une autre route, en ce cas via la place Liedts et la place Colignon. Aucun problème pour les voyageurs, il ne s'arrête quand même pas à Schaerbeek.De bussen 270-271-272 werden blijkbaar ook omgeleid (of toch zeker dit exemplaar), via de Haachtsesteenweg (hier aan Robiano). Vreemd, want ze rijden normaal via de Koninklijke Sint-Mariastraat en het Colignonplein, dus niet via Paviljoen.

Les bus 270-271-272 étaient également déviés (ou certainement cet exemplaire), via la Chaussée de Haecht (ici à Robiano). Bizarre, parce que normalement, il roulent via la Rue Royale Sainte-Marie et la place Colignon et donc pas via Pavillon.Ziehier het schema van de omleiding. Paviljoen is het kruisje en het niet-bediende traject van de 55 en 56 staat in stippellijn. Richting het centrum werden deze tramlijnen dus omgeleid via Sint-Maria (onderaan), richting Schaarbeek/Evere via de Werkhuizenkaai en Van Praet (bovenaan). Deze twee uitersten liggen in vogelvlucht 2,5 km van elkaar verwijderd, niet zomaar een 'kleine' omleiding dus.

Voilà le schéma de la déviation. La petite croix, c'est Pavillon, et le trajet non-desservi du 55 et 56 est marqué en pointillé. Direction le centre, ces trams étaient donc déviés via Sainte-Marie (en bas), direction Schaerbeek/Evere via la Quai des Usines et Van Praet (en haut). Entre ces deux extrêmes, il y a (à vol d'oiseau) 2,5 km, donc ce n'est pas juste une 'petite' déviation.Maar dan zijn we er nog altijd niet. Zo'n grote omleiding brengt ook weer heel wat vertraging met zich mee. Daarom zijn sommige trams genoodzaakt, zeker als ze al wat vertraging hebben, om voor het einde van het traject rechtsomkeert te maken en zo direct in te springen in de andere richting, op tijd. Zo ook deze 55 aan Liedts, die rechtsomkeert zal maken aan Hoogte 100 (Vorst).

Mais on y est toujours pas. Une telle déviation cause également beaucoup de retard. C'est pourquoi certains trams, certainement quand ils ont déjà du retard, sont obligés de faire demi-tour avant le terminus. Ainsi, il commencent directement dans l'autre sens. Ici, on voit le 55 à Liedts, qui fera demi-tour à l'Altitude 100 (Forest).Idem dito voor deze 56, beperkt tot Meir (na Sint-Guido, in Anderlecht). Niet te verwarren met de Meir in Antwerpen, natuurlijk.

La même chose pour ce 56, qui est limité à Meir (juste après Saint-Guidon, à Anderlecht).De MIVB heeft ook een paar bussen laten pendelen op het omgeleide traject via Sint-Maria, maar dan in de andere richting. Waarschijnlijk om trams op te vangen die voor Liedts rechtsomkeert hadden gemaakt en terug naar het centrum reden.

La STIB a également fait rouler quelques bus en navette sur la déviation via Sainte-Marie, mais dans l'autre sens. Probablement pour compenser quelques trams qui avaiant fait demi-tour avant Liedts.

17:48 Gepost door MIVB-reiziger in Opmerkelijk | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

08-04-07

Kleine rondrit op zaterdag / petit tour le samedi

Gisteren een kleine rondrit gedaan in onder meer Anderlecht, Sint-Gillis, Ukkel en de Heizel. Ziehier de mooiste en markantste foto's.

Hier, un petit tour à entre autres Anderlecht, Saint-Gilles, Uccle et le Heysel. Voilà les photos les plus belles et marquantes.De Brouckère, de rolband ('rollend trottoir') die het premetrostation met het metrostation verbindint. In de genoemde richting is die rolband is al een paar weken kapot. Deze sticker mag dan ook met een flinke korrel zout genomen worden.

De Brouckère, le trottoir roulant qui relie la station prémétro à la station de métro. Dans le sens mentionné, ce trottoir est cassé depuis quelques semaines. Il ne faut pas prendre ce méssage à la lettre, alors.Tram 56 aan zijn nieuwe (nu toch al bijna een jaar) eindpunt aan Marius Renard (Anderlecht), aan de ring. In het weekend wordt de 56 meestal met 7900's gereden. Af en toe is er nog een gewone 7700/7800 te zien, zoals op de achtergrond.
In de week zijn de 7900's van Molenbeek (van waaruit de 56 gereden wordt) meestal allemaal in gebruik op lijn 19, en soms ook op de 18 en 83. In het weekend zijn de 7900's ook op deze laatste twee lijnen algemener te zien; de 18 wordt bovendien grotendeels door het depot van de Koningslaan gereden, en daar zijn er nog meer 7900's vrij tijdens het weekend.

Tram 56 à son nouveau terminus (qui a quand même déjà presqu'un an) à Marius Renard (Anderlecht), près du ring. Pendant le week-end, le 56 est généralement roulé en 7900. De temps en temps, on voit aussi un 7700/7800, comme sur l'arrière-plan.
En semaine, les 7900 de Molenbeek (depôt du 56) sont normalement employés pour le 19, et parfois aussi pour le 18 et 83. Pendant le week-end, ces deux lignes sont aussi généralement roulés en 7900; le 18 est de plus en grande partie désservi par le depôt de l'Avenue du Roi, où il y a encore plus de 7900 libres pendant le week-end.Dezelfde tram op het keerspoor, onder de ring.

Le même tram sur les voies à tourner, en dessous du ring.Een Van Hool new A330 op lijn 46 aan de halte De Tollenaere (genoemd naar de gelijknamige laan). De bestemming op de film (De Brouckère) was wel degelijk zichtbaar, maar ik denk dat de frequentie van het scherm te laag is om altijd zichtbaar te zijn op de foto (met een lage sluitertijd bij helder weer). Bij de nieuwe trams hetzelfde probleem.

Un Van Hool new A330 sur la ligne 46 à l'arrêt De Tollenaere. La destination (De Brouckère) était visible sur le film, mais je pense que la fréquence de l'écran est trop bas pour toujours être visible sur une photo (avec une durée d'exposition basse, le temps qu'il faisait). J'ai le même problème avec les films des nouveaux trams.Het informatiescherm in de new A330's (en ook in de nieuwe gelede Mercedes Citaro's). Dát is pas handig voor de reiziger, je ziet direct alle aansluitingen. Zelfs in de nieuwe trams wordt dit systeem nog niet gebruikt, maar de mogelijkheid (zowel visueel als auditief) bestaat wel. Maar dan nog is het geen mooi kleurenscherm met alle aansluitingen zoals hier.

L'écran d'information dans les new A330 (et aussi dans les nouveaux Mercedes Citaro articulés). Très utile pour les voyageurs, on voit toutes le correspondances. Même dans les nouveaux trams, on emploie pas encore ce système, bien que la possibilité (visuellement et auditivement) existe.Het Van Hool-midibusje 8004 (type A308) op lijn 75, aan Westland Shopping.

Le midibus Van Hool 8004 (type A308) sur la ligne 75, à Westland Shopping.Zelfde plaats, maar hier een Van Hool A500 die zijn dienst op lijn 89 aanvat.

Même lieu, mais ici un Van Hool A500 qui commence son service sur le 89.Verderop, niet ver van het Peterbospark, passeert ook de 49.

Plus loin, près du Parc du Peterbos, le 49 s'arrête également.Die 49 meegevolgd tot Sint-Gillis, halte Verhaegen (vlakbij het Zuidstation). Daar valt direct het tramdepôt van de Koningslaan op.

J'ai pris ce 49 jusqu'à Saint-Gillis, l'arrêt Verhaegen (près de la Gare du Midi). Le depôt de tram de l'Avenue du Roi se fait remarquer.Een tram 7900 rijdt het depôt binnen, met (zoals te verwachten) de film 'Geen dienst'...

Un tram 7900 entre le depôt, en film 'Réservé'...... maar niet aan de andere kant! Waarschijnlijk op het verkeerde knopje gedrukt (de film vooraan en achteraan kunnen apart ingesteld worden). Het is heel onwaarschijnlijk dat deze tram een dienst op de 56 heeft gedaan, want die wordt (zoals hierboven vermeld) gereden door het depot van Molenbeek.

... mais pas à l'autre côté! Probablement, le chauffeur s'est trompé de nombre du film (les films en devant et derrière peuvent être régles séparément). Il est improbable que ce tram a vraiment fait un service sur le 56, puisque cette ligne est desservie par le depôt de Molenbeek.De loods waar de tram (tweede van links, nog verder aan het rijden) juist binnengereden is. In de Koningslaan staan vooral 7900's (gebruikt op de 52 en 55, in het weekend ook de 18) en een kleiner aantal 7700/7800's (gebruikt op de 18).

L'hangar dans lequel le tram (le deuxième à gauche, toujours en train de se garer) vient de rentrer. Dans l'Avenue du Roi, il y a surtout des 7900 (employés sur le 52 et 55, pendant le week-end aussi sur le 18) et un nombre de 7700/7800 (employés sur le 18).Dezelfde loods, maar het westelijke stuk (aparte ingang).

Le même hangar, mais la partie d'ouest (avec une propre entrée).De werkplaats 'Belgrado', naast het depôt. Let ook op het bordje op de deur, dat is het label 'milieuvriendelijke onderneming' dat deze werkplaats toegekend is.

L'atelier 'Belgrade', tout près du depôt. Remarquez la plaque sur la porte; cette plaque montre le label 'Entreprise eco-dynamique' que cet atelier à reçu.Een andere Van Hool new A330, deze keer op de lijn 50. De lijnkleur rond de 50 was wel degelijk groen, maar is zoals gezegd moeilijk om deze films waarheidsgetrouw te fotograferen.

Un autre Van Hool new A330, ici sur la ligne 50. La couleur autour du 50 était verte, mais comme je viens de dire, il est difficile de prendre ces films en photo véridiquement.Een 7900 op de 18, die zoals gezegd meestal met dit type tram gereden wordt in het weekend.

Un 7900 sur le 18, qui, comme j'ai dis, est généralement roulé en ce type de tram pendant le week-end.De 7913 op de lijn 52.

Le 7913 sur la ligne 52.In het premetrostation van het Zuidstation zijn nu ook al informatieschermen geïnstalleerd (zoals op de grote ring, zie een paar posts eerder). Ik heb er niet op gelet of het in de andere stations van het stuk Zuidstation-Albert ook zo is.

Dans la station prémétro de la Gare du Midi, on a également installé des écrans d'information (comme sur la grande ceinture, mentionné dans mon tour sur le 29). Je n'ai pas vu si ces écrans ont également été installés sur les autres stations du tronçon Gare du Midi-Albert.Aan Churchill-Vanderkindere heeft de MIVB (volgens mij alleen op weekdagen) tegenwoordig een supervisor gezet, die het drukke tramverkeer daar (manoeuvrerende 3 en 23, 90 die moet passeren) in goede banen moet leiden. Het zal je job maar zijn, de hele dag in zo'n hokje zitten...

A Churchill-Vanderkindere, il y a un superviseur sur place (uniquement dans la semaine, je pense), pour régler la circulations des trams (3 en 23 manoeuvrants, 90 qui doit passer etc). Cela ne me semble pas un boulot très agréable, rester dans cette cabine toute la journée...Nog een weekje, en dan is het definitief afgelopen...

Encore une semaine, et c'est fini...Nog eens.

Encore une fois.Lijn 60 (stelplaats Delta) aan De Brouckère, waar hij enkel in het weekend naartoe rijdt. In de week is hij beperkt tot het Centraal Station. Let ook op de mooie spiegel...

La ligne 60 (depôt de Delta) à De Brouckère. On ne voit ceci que pendant le week-end, parce que pendant la semaine, le 60 est limité à la Gare Centrale. Remarquez le rétro...Het tramstation aan de Heizel, gebruikt door de 23 en 81.

La station de tram au Heysel, employé par le 23 et 81.De 3018 op lijn 23.

Le 3018 sur le 23.Zie ik nu dubbel?

Je vois double?Opvallend: de tramicoontjes geven een T2000 weer, maar ik denk niet dat er hier ooit al een T2000 in actieve reizigersdienst heeft gereden.

Remarquable: les icônes de tram montrent un T2000, mais je ne pense pas qu'un seule T2000 a déjà roulé en service commercial ici.Tot slot een A500 (stelplaats Jacques Brel, Molenbeek) op lijn 84, Heizel - Beekkant. Let ook op de rookpluim die juist tevoorschijn komt onder de nummerplaat (werd een paar seconden later nog groter), van de verwarming?

Pour finir un A500 (depôt de Jacques Brel, Molenbeek) sur le 84, Heysel - Beekkant. Remarquez le filet de fumée qui sort du bus, juste en dessous de la plaque d'immatriculation. Vient-il du chauffage?

14:25 Gepost door MIVB-reiziger in Fotoverslag | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |